#OdiseeLeest

Aan onze co-hogeschool zetten we sterk in op lezen. De focus ligt op leesbevordering, het verhogen van leesmotivatie en -plezier bij onze studenten en personeel. Het leesbeleidsplan - met doelen geformuleerd vanuit de noden - vormt de basis voor concrete acties in onze hogeschool en ook daarbuiten.

Odisee leest met O
Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat lezers vaak beter kunnen communiceren, creatiever en empathischer zijn, en ook sterker zijn in kritisch denken. Lezen helpt ook om je concentratie te verhogen. Zowel op je mentale als fysieke gezondheid heeft lezen een positieve impact.
An De Moor
Talenbeleidcoördinator en ondervoorzitter Leesoffensief
An De Moor #odiseeleest

Een leesbeleid met kwaliteit

Het project #OdiseeLeest werd in oktober 2018 gelanceerd. 

Het doel van het project is de leesmotivatie én het leesplezier én het leesgedrag én de leesvaardigheid stimuleren in functie van taal-  kennis- en persoonlijkheidsontwikkeling, zowel bij studenten als bij het personeel in Odisee en daarbuiten. 

We zetten in op netwerking, samenwerking en zichtbaarheid.

Odisee leest visie visueel

Ons leesbeleidsplan in de praktijk

Acties rond leesbevordering

We gingen ruimer dan het curriculum kijken, in samenwerking met organisaties die thuis zijn in literatuur en lezen. Zo maken we werk van aantrekkelijke leesplekken en zetten we samen met ons leesnetwerk een aantal evenementen op poten zoals het jaarlijkse Leesbuffet, Uitgelezen,... 

Bekijk hier  een fotoreportage van de voorbije acties rond leesbevordering. Met verschillende initiatieven trokken we ook de aandacht van de pers.

Postgraduaat leescoach

Voor het werkveld nemen we ook initiatieven voor de verdere professionalisering van leraren, zoals ons succesvol Postgraduaat Leescoach.

Uitbreiding van eigen expertise rond lezen

Ook onze eigen expertise rond lezen breidt zich steeds verder uit in een aantal onderzoeksprojecten, zoals de leesscan, boekenhouder.be en Klank Klaar voor de leesstart.

Boek in je agenda...

Belangrijke dagen rond lezen

 • 30 september t.e.m. 7 oktober: Week van het Nederlands
 • 18 t.e.m. 23 november 2023: Voorleesweek
 • 7 december 2023: Wereld Kamishibai Dag
 • 25 januari 2024: Wereldgedichtendag
 • 25 januari t.e.m. 31 januari 2024: Poëzieweek
 • Maart 2024: Jeugdboekenmaand
 • 21 maart 2024: Wereldpoëziedag (Unesco Vlaanderen)
 • 2 april 2024: Internationale Dag van het Kinderboek
 • 23 april 2024: Wereldboekendag
 • 23 april 2024: Vlaanderenleestdag
 • 16 t.e.m. 24 maart 2024: Boekenweek in Nederland

Wie zit er achter #Odiseeleest?

Kernteam

 • Talenbeleidcoördinator
 • Taalexperten
 • Taalankers
 • Stuvo+
 • Bibliothecaris

Ambassadeurs

 • Bibliothecarissen- en medewerkers
 • Campusbeheerders-/verantwoordelijken
 • Een team van enthousiaste studenten
Raamtekening in actie
Contact

Wie kan ik contacteren?

Heb je vragen over het project, wil je graag participeren aan de acties, heb je een origineel idee dat kadert binnen de visie of wens je deel uit te maken van het #Odiseeleest-team? Neem dan contact op met een van deze personen.

Het Leesoffensief

Project #Odiseeleest sluit goed aan bij het Leesoffensief van de Vlaamse Overheid en volgt de acties en campagnes op de voet. Het Leesoffensief gaat op alle fronten (onderwijs, vrije tijd, vroege geletterdheid,...) in tegen de dalende leesvaardigheid die blijkt uit de PISA- en PIRLS-testen. De drie-éénheid technisch lezen, begrijpend lezen en leesplezier staat daarbij steeds centraal.

Logo Leesoffensief

Nog niet overtuigd?