Talenbeleid

Odisee streeft naar een sterk talenbeleid dat Nederlandse taalvaardigheid op hoog niveau centraal stelt als voorwaarde voor studiesucces en gelijke kansen, en dat inzet op meertaligheid. Het talenbeleid omvat twee pijlers, gebaseerd op het uitgangspunt dat we professioneel taalvaardige beroepsoefenaars laten afstuderen:

 

Odisee kiest voor een talenbeleid dat niet enkel inzet op taalscreening en -ondersteuning van studenten, maar ook op professionalisering tot taalbewuste docenten en op opleidingen.

Studenten babbelen met elkaar aan tafel

Verplichte taaltest voor eerstejaars

Taal is cruciaal voor studiesucces. Daarom werd een adviserende taaltest ontwikkeld. De taaltest is verplicht voor alle eerstejaars. Na afloop krijg je onmiddellijk digitale feedback. Ook krijg je een e-mail met de mededeling dat er taalondersteuning is voorzien in de vorm van digitale taalondersteuning op de Toledo Community ‘Taalondersteuning’, met handige tips en tricks!

Taalvaardigheid van studenten wordt vaak als voorwaarde gezien voor een succesvolle studie (De Wachter, Heeren, Marx & Huyghe, 2013; Van der Westen & Wijsbroek, 2011). Ook de Raad voor Nederlandse Taal en Letteren kaart het belang van taal in het hoger onderwijs van de 21ste eeuw aan in haar adviesrapport ‘Vaart met taalvaardigheid’ (Raad voor Nederlandse Taal en Letteren, 2015). Dat studenten in het hoger onderwijs deze taalvaardigheid onder de knie hebben is echter niet vanzelfsprekend. Ze blijken immers enige moeite te hebben met onder meer analyseren, redeneren en schrijven (Herelixka & Verhulst, 2014). 

Student op computer
VLIR-UOS-congres

Talenbeleid en taalontwikkelend lesgeven

Multilangualism in a Flemisch university of applied sciences

Embracing, stimulating and appreciating multilingualism