Talenbeleid

Odisee streeft naar een sterk talenbeleid om professioneel taalvaardige beroepsbeoefenaars te laten afstuderen. Ons talenbeleid steunt op twee pijlers:

  1. Nederlandse taalvaardigheid op hoog niveau als voorwaarde voor studiesucces en gelijke kansen
  2. Meertaligheid als meerwaarde 

Lees hierover meer in...

Verschillende mensen in gesprek