BeestenBril

Empathie is een van de pijlers waarop complexe sociale relaties zijn gebouwd. Een gebrek aan empathie kan niet alleen leiden tot vervreemding, onbegrip en sociale uitsluiting, maar ook tot het misbruik van dieren. Hoe zorg je ervoor dat kinderen empathisch reageren op de wensen en noden van andere mensen én dieren? 

Bekijk het eens door een andere bril: bezoek de projectwebsite

BeestenBril
Looptijd
/
Onderzoeksproject

BeestenBril

Om deze problematiek aan te pakken, willen we een onderwijsmethodiek ontwikkelen om de empathische houding bij leerlingen uit het basisonderwijs te stimuleren via observatie van en reflectie over dieren. Door de dieren als spiegel in te zetten, ontdekken leerlingen hoe ‘menselijk’ dieren zijn en kunnen ze reflecteren over hun eigen en andermans gedrag. Zo wekken we niet alleen empathie op voor de geobserveerde dieren, maar breiden we via filosofische dialoog de ‘empathiecirkel’ uit naar medemensen en ander dieren.

In onze BeestenBril-methodiek staat de methode van de filosofische dialoog centraal om de empathische houding van leerlingen en de betrokkenheid van leerlingen op het welzijn van mens en dier te stimuleren. We ontwikkelen deze methodiek op basis van een ontwikkelingsonderzoek (education design research) waarbij we onze aanpak in verschillende stappen ontwikkelen, verfijnen en evalueren. Hiervoor werken we niet alleen samen met verschillende Vlaamse basisscholen, maar ook met de ZOO van Antwerpen en BOERDERIJonderWIJS van Provincie Oost-Vlaanderen. 

BeestenBril
BeestenBril

Onze partners

  • Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen
  • Provincie Oost-Vlaanderen, Dienst Landbouw en Platteland
  • UGent, Diergeneeskunde

Wil je meer weten over dit project?