Duurzaam Human Resources Management

Looptijd
/
Onderzoeksproject

Duurzaam Human Resources Management

Dit project onderzoekt welke elementen bijdragen tot een duurzaam HRM in organisaties, met casussen uit het werkveld van bedrijfskunde en casussen uit het hoger onderwijs. Verder kijken we wat de uitkomsten zijn van een duurzaam HRM-beleid voor de organisatie.

De doelstelling is drieledig: het wetenschappelijk onderbouwen van duurzaam HRM, het objectiveren van de effecten van duurzaam HRM-beleid en ten derde het creëren van een wetenschappelijke methodologie met tools op maat van de betrokken sectoren die het duurzaam HRM denken en handelen stimuleren.

human resources

Gerealiseerde output

  • Uitbouw onderzoeksprogramma duurzaam HRM met duidelijke visie en onderzoeksstrategie

Verwachte output

  • Onderzoeksrapport met algemene aanbevelingen per sector
  • Advies en aanbevelingen op maat van de participerende organisaties
  • Academische vooruitgang via de ontwikkeling van een model duurzaam HRM 2.0
  • Vakpublicaties en wetenschappelijke publicatie
  • Toolbox duurzaam HRM op maat van de betrokken sectoren

Wil je meer weten over dit project?