Het inkuilen van bladeren en twijgen als oplossing voor 'wintervoeding' bij browsers in dierentuinen

Looptijd
/
Onderzoeksproject

Het inkuilen van bladeren en twijgen als oplossing voor 'wintervoeding' bij browsers in dierentuinen

Browse (=bladeren, bast en twijgjes) inkuilen vraagt praktische en technische kennis waar sommige dierentuinen reeds ervaring mee hebben, en anderen zich nog veel vragen over stellen. Het doel van dit project is om hieraan tegemoet te komen, zodat dierentuinen makkelijker het hele jaar door browse kunnen aanbieden aan exotische dieren die hier nood aan hebben in het kader van hun gezondheid. 

Tot op vandaag blijft het voor dierentuinen een uitdaging om browsers zoals de bongo, gerenoek, giraf en okapi te voorzien in een adequate voeding. Deze dieren zijn in het wild voor een groot deel of zelfs volledig afhankelijk van bladeren, bast en twijgjes. Hoewel sommige zoo’s erin slagen voldoende browse aan te bieden in de lente- en zomermaanden, blijft de voorziening in de winter problematisch. Dit resulteert in een substantiële vervanging van browse door hooi, aangevuld met krachtvoerpellets en groenten (Clauss et al., 2003). Diverse onderzoeken tonen echter aan dat deze manier van voederen de oorzaak is van chronische of subacute pensverzuring en daaraan gelinkte hoefproblemen, die beide een hoge prevalentie vertonen bij browsers in gevangenschap.

Veel exotische browsers doen het dus niet zo goed in dierentuinen en zijn bovendien vaak met uitsterven bedreigd (IUCN, 2016). Het behoud van een vitale en vruchtbare populatie in gevangenschap is essentieel in hun voortbestaan. In onze maatschappij staat biodiversiteit en conservatie van diersoorten hoog in het vaandel. Dierentuinen spelen hierin een proactieve rol.

Gezien het belang van adequate browsevoorziening voor de gezondheid en fertiliteit van vele kwetsbare exotische browsers, dringt onderzoek omtrent bewaring van browse zich dan ook op. Inkuilen is een techniek waarbij, onder zuurstofarme omstandigheden en met behulp van additieven, melkzuurbacteriën een biochemisch proces initiëren dat finaal resulteert in een stabiele zuurtegraad in de kuil waardoor het product goed geconserveerd blijft. Deze bewaringstechniek kan een redmiddel zijn om dieren ook in de winter van browse te voorzien.

Browse inkuilen vraagt praktische en technische kennis waar sommige dierentuinen reeds ervaring mee hebben en anderen zich nog veel vragen over stellen. Met dit project, dat van start gaat in januari 2018, willen we hieraan tegemoetkomen. In samenwerking met onze partners monitoren we het inkuilproces intensief om de voederkwaliteit van de ingekuilde browse in kaart te brengen. Daarnaast ontwikkelen we werkbare inkuilprocessen toepasbaar in dierentuinen en evalueren de smaakbeleving in situ bij browsers.

Giraf
Het inkuilen van bladeren en twijgen

Onze partners

  • Universiteit Gent
  • Bellewaerde
  • Centre for Research and Conservation
  • Wageningen UR
  • Zoo van Antwerpen

Wil je meer weten over dit project?