Klantgedreven ideeëngeneratie voor productinnovatie bij kmo’s

Looptijd
/
Onderzoeksproject

Klantgedreven ideeëngeneratie voor productinnovatie bij kmo’s

In dit project onderzoeken we hoe digitale platformen kunnen bijdragen tot klantgedreven innovatie bij kmo’s. 

We beogen bovendien verdere online interactie tussen kmo’s en consumenten, om de ideeën te concretiseren en uit te werken. Parallel aan dit onderzoek wordt een trialplatform ontwikkeld, zodat de elementen die essentieel zijn voor het welslagen van een ideeënplatform kunnen worden onderzocht. Er wordt ook bekeken hoe we het platform op lange termijn een duurzaam leven kunnen geven.

idee

Werkwijze

Voor het ontwerpen en bouwen van het platform gaan we niet over één nacht ijs. We vertrekken vanuit grondig onderzoek naar reeds bestaande online ideeënplatformen (literatuurstudie en case studies). Vervolgens onderzoeken we onder welke voorwaarden consumenten en kmo’s kunnen worden gestimuleerd om nieuwe productideeën respectievelijk te delen en op te pikken. We bestuderen literatuur hierover, spreken met experts en bevragen de doelgroep bestaande uit kmo’s en consumenten(organisaties). Dit onderzoeksfundament laat ons toe de eigenschappen en de interface van het online platform te bepalen. Speciale aandacht besteden we aan de gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid (desktop, mobiel, tablet & in-store screens) en beveiliging van het platform.

Voor de uitwerking van dit onderzoek werken twee studiegebieden van Odisee samen. HWBK focust zich voornamelijk op onderzoek met betrekking tot de consument, de kmo en het verhaal omtrent open innovatie en co-creatie. IWT neemt de leiding in de bouw van het platform en bijhorende onderzoek.

Verwachte output

Doelstelling van het onderzoek is inzicht verwerven in de voorwaarden waaronder de consument ideeën deelt en waaronder kmo’s deze ideeën oppikken. Deze inzichten zullen leiden tot de ontwikkeling van een platform dat open innovatie met de consument stimuleert. We willen daarenboven nagaan wat nodig is om zo’n platform actief en zelfvoorzienend te houden.

Het resultaat van dit project kan je zien op: www.mijnidee.be.

Wil je meer weten over dit project?