YOUNG-D

Leven met jongdementie brengt gevoelens van angst en stress met zich mee waardoor ook slaap achteruitgaat. In het JONG-D project van de Odisee hogeschool werd een interventie ontwikkeld om angst, stress en slaapproblemen te verbeteren. In dit project kunnen Europese partners proeven van methodieken om angst, stress en slaapproblemen te verbeteren bij mensen met jongdementie in eigen organisatie. Tevens triggeren we kennisdeling tussen zorgorganisaties en onderwijsinstellingen met de ambitie om toekomstige zorgverleners te informeren over jongdementie en de mogelijkheden tot implementatie van interventies in de praktijk.

YOUNG-D
Looptijd
/
Financiering
EU Erasmus+

Kennisoverdracht over een psychosociaal en gedragsprogramma ter voorkoming en beheersing van angst, stress en slaapproblemen bij mensen met jongdementie

Logo mede gefinancierd door Erasmus+

International Conference

Odisee University of Applied Sciences invites you to the first International Conference on Young Onset Dementia

Conference dates | 18 & 19 September 2024

Conference Venue | Odisee University of Applied Sciences Campus Brussels

Registration | The registration link is available on the conference page

Looking forward to meeting you in September!

The YOUNG-D organising committee

International conference on young onset dementia YOUNG-D Odisee

Mensen met jongdementie kampen vaak met angst, stress en slaapproblemen wat een negatieve weerslag heeft op de kwaliteit van leven. Een door Odisee ontwikkelde interventie (JONG-D), gericht op het reduceren van angst, stress en slaapproblemen werd door Odisee reeds geïmplementeerd en geëvalueerd. In dit project zal de kennis en de ervaringen uit het JONG-D aangeboden en uitgewisseld worden met de Europese consortiumpartners. Ook zal het JONG-D project worden geïmplementeerd en geëvalueerd door de betrokken consortiumpartners. Tevens zullen ook studenten uit zorgopleidingen en docenten gestimuleerd om kennis en ervaringen uit te wisselen over jongdementie aan de hand van blended learning modules. Disseminatie is voorzien in de vorm van netwerkevents en een Europees congres.

YOUNG-D logo kleur

Angst, stress en slaap bij jongdementie

De prevalentie van mensen met dementie op jonge leeftijd (diagnose 65 jaar). Beginnende dementie gaat vaak gepaard met verhoogde angst, stress en slaapproblemen, wat op zijn beurt resulteert in een verminderde Hartslagvariabiliteit en kwaliteit van leven. Een interventie tot reductie van angst, stress en slaapproblemen bij jongdementie werd door onderzoekers aan de Odisee hogeschool ontwikkeld, geïmplementeerd en uitgetest in de praktijk (JONG-D). Hoewel de literatuur aangeeft dat jongdementie gepaard gaat met angst, stress en slaapproblemen, blijkt de huidige (Europese) zorg nog niet optimaal afgestemd om deze problematiek aan te vliegen. Bovendien ontbreekt het de huidige curricula van zorgopleidingen in Hogescholen aan inhoud over reductie van angst, stress en slaapproblemen bij jongdementie.

picture_brain_and_heart_by_nadezhda_moryak_pexels

Doelstelling project

Dit project heeft daarom als doel het bewustzijn en de kennis van zorgverleners, studenten en docenten in de gezondheidszorg te vergroten rond psychosociale en gedragsmatige interventies bij mensen met jongdementie. Het project zal zorgverleners in de zorg voor jongdementie, studenten en docenten opleiden tot pioniers in het implementeren van dit soort interventies in zorginstellingen om de zorg voor mensen met jongdementie te optimaliseren.

Werkpaketten en activiteiten

In de looptijd van dit project zal er een (1) train-de-trainer cursus ontwikkeld worden op basis van het bestaande programma JONG-D. Zorgverleners van de Europese partners gaan aan de slag in eigen organisatie om de interventie te (2) implementeren. Tot slot wordt de kennis en de ervaringen uit het project aan de hand van blended learning aangeboden aan studenten en docenten in de gezondheidszorg.

Blijf op de hoogte

Tijdens dit project organiseren we netwerkevents voor zorgprofessionals, proberen we mensen met jongdementie en hun mantelzorgers te informeren, geven we gastlessen en workshops en organiseren we een afsluitend Europees congres voor onderzoek en praktijk binnen jongdementie.

Maar misschien heb je zelf nog een idee om de zorg voor mensen met jongdementie te optimaliseren.

Meer weten of van gedachten wisselen? Contacteer de projectleider.

Onze partners

  • Familiezorg Oost-Vlaanderen (België)
  • Hanze Hogeschool (Nederland)
  • Stichting Interzorg (Nederland)
  • Ostfalia University of Applied Sciences (Duitsland)
  • Sosu Ostjylland (Denemarken)
  • Aarhus Community (Denemarken)

Weergave-opties

Materialen

Lorem ipsum dolor sit amet. Ut cumque pariatur ut dolore saepe ut beatae deserunt est facilis optio est assumenda assumenda. Qui sint recusandae eum dolorem fugiat ut cupiditate voluptatem. Aut quia tenetur non architecto natus et tempora minima qui libero aliquid qui dignissimos sapiente a animi tempora rem dolorem quia. Est illo harum rem atque culpa eum fuga reiciendis.

Publicaties

Lorem ipsum dolor sit amet. Ut cumque pariatur ut dolore saepe ut beatae deserunt est facilis optio est assumenda assumenda. Qui sint recusandae eum dolorem fugiat ut cupiditate voluptatem. Aut quia tenetur non architecto natus et tempora minima qui libero aliquid qui dignissimos sapiente a animi tempora rem dolorem quia. Est illo harum rem atque culpa eum fuga reiciendis.

Materialen

Intro. Lorem ipsum dolor sit amet. Et natus architecto quo accusantium ullam aut corporis officia ea architecto possimus. Et minima nostrum qui fugit perspiciatis rem incidunt impedit et galisum quam. Ut nobis nihil sed velit sequi qui eius ducimus.

Publicaties

Intro. Lorem ipsum dolor sit amet. Et natus architecto quo accusantium ullam aut corporis officia ea architecto possimus. Et minima nostrum qui fugit perspiciatis rem incidunt impedit et galisum quam. Ut nobis nihil sed velit sequi qui eius ducimus.