Leiderschap in onderwijs

Dit aanbod voor directies en beleidsondersteuners in onderwijs omvat modules rond visieontwikkeling en schoolorganisatie, kwaliteitszorg, coaching van medewerkers en professionaliseringsbeleid. We brengen onderbouwde handvaten met onmiddellijke vertaling naar je onderwijscontext. We zetten in op maximale uitwisseling tussen de deelnemers en op feedback als opstap naar versterking van jouw onderwijspraktijk.

Schrijf je in voor een online infosessie over het volledige aanbod en de keuzemogelijkheden

I

Schooldirecteur 2
Leiderschap in onderwijs

Iets voor jou?

Ben je als schooldirecteur of beleidsondersteuner op zoek naar een aanbod dat zich specifiek richt op leiding geven en professionaliseren van je onderwijsteam? Dan is deze vorming iets voor jou. We bieden verschillende modules aan die je afzonderlijk kan volgen, combineren of als een geheel.

Maak zeker ook kennis met de opleidingen:

Opbouw

Wij bieden verschillende modules aan die je afzonderlijk of als een geheel kan volgen maar ook kan combineren naargelang je eigen noden. Volgende combinaties zijn mogelijk:

  • Professionaliseren & Coachen
  • Kwaliteitszorg & Schoolorganisatie
  • Coachen & Schoolorganisatie
  • Kwaliteitszorg & Professionaliseren (1 lesopname)
  • Schoolorganisatie & Professionaliseren (1 lesopname)
  • Kwaliteitszorg & Schoolorganisatie & Professionaliseren (2 lesopnames)

Leidinggeven aan kwaliteit op je school

Datagedreven onderwijs samen met je team opzetten vormt een belangrijke hefboom naar onderwijskwaliteit op school-, graads- en klasniveau. Leidinggeven aan kwaliteitszorg op elk van deze lagen vraagt inzicht in de huidige verbetercultuur van je school en modellen en technieken om met je team stappen verder te zetten naar een onderwijs gericht op het leerrendement bij de leerlingen. 

Dit traject omvat twee volledige en twee halve dagen op campus Brussel.

Schoolorganisatie

De visie en het project van je school formuleren is één zaak, gericht blijven op deze visie in dagelijkse beslissingen en in de klascontext is een uitdaging. We dagen je uit om op zoek te gaan naar de drempels die je team weghouden van het schoolproject en samen werken we concrete stappen uit om de visie vast te houden.

Dit traject omvat één volledige en drie halve dagen op campus Brussel.

Professionaliseren van het team

Het schoolteam als professionele leergemeenschap is een sterke hefboom voor kwaliteitsontwikkeling en een stimulerende omgeving voor startende leraren. We baseren ons op de verwachtingen van de overheid ten aanzien van professionalisering in het onderwijs en op onderzoeksresultaten en theoretische modellen over effectieve professionalisering van leraren om het navormingsplan en het professionaliseringsbeleid van je eigen school te onderzoeken en te versterken.

Dit traject omvat 7  halve dagen (1 in Brussel en 6 online) maakt deel uit van het Postgraduaat Mentoring en coaching en de Banaba Schoolontwikkeling.

Coachen van collega's

In dit opleidingsonderdeel komen de algemene communicatieregels aan bod alsook communicatievaardigheden en -technieken. Daarnaast maak je kennis met verschillende kaders en achtergronden voor begeleidende gesprekken (feedback, slechtnieuws, omgaan met weerstand) en leer je verschillende supervisie- en intervisietechnieken gebruiken.

Dit traject omvat 5  halve dagen en 1 volledige dag op campus Brussel en maakt deel uit van het Postgraduaat Mentoring en coaching en de Banaba Schoolontwikkeling.

Je docenten

Mieke Bogaerts, schoolcoach bij Stichting Leerkracht Nederland, lesgever BanaBa Schoolontwikkeling en met diverse vooropleidingen in supervisie en coaching.

Gert Bourgeois, ervaren mentor in aanvangs- en loopbaanbegeleiding en lerarenopleider voor zij-instromer.

Ria De Sadeleer, flange ervaring als lerarenopleider, expert professionaleringsbeleid en praktijkonderzoek, coördinator van de opleiding Schoolontwikkeling.

Raf Sondervorst, docent aan de Lerarenopleiding van Odisee en al jaren verbonden aan het postgraduaat Mentoring en coaching.

Yannick Noppe was jarenlang directeur van een secundaire school. Nu is ze schoolbegeleider en ondersteunt ze directies en beleidsteams.

Daarnaast komen ook gastsprekers  getuigen vanuit hun expertise.

Studenten in de les op de campus