Micro-credential Leiderschap in onderwijs

Dit aanbod voor directies en beleidsondersteuners in onderwijs omvat modules rond visieontwikkeling en schoolorganisatie, kwaliteitszorg, coaching van medewerkers en professionaliseringsbeleid. We brengen onderbouwde handvaten met onmiddellijke vertaling naar je onderwijscontext. We zetten in op maximale uitwisseling tussen de deelnemers en op feedback als opstap naar versterking van jouw onderwijspraktijk.

 

Met Odisee Continue bieden wij een uitgebreid aanbod aan iedereen die wil bijblijven, zich persoonlijk ontwikkelen of omscholen.

 

Schrijf je hier in voor een online informatiesessie

Bezoek onze facebookpagina

Of volg ons op Linked-in

 

Odisee Continue opleiding volwassenen avondonderwijs leiderschap in onderwijs Lerarenopleiding
Leiderschap in onderwijs

Iets voor jou?

Ben je als schooldirecteur of beleidsondersteuner op zoek naar een aanbod dat zich specifiek richt op leiding geven en professionaliseren van je onderwijsteam? Dan is deze vorming iets voor jou. We bieden verschillende modules aan die je afzonderlijk kan volgen, combineren of als een geheel.

Maak zeker ook kennis met de opleidingen:

Opbouw

Wij bieden verschillende modules aan die je afzonderlijk of als een geheel kan volgen maar ook kan combineren naargelang je eigen noden. In een persoonlijk intakegesprek onderzoeken we je leernoden en stellen we met jou een haalbaar programma samen.
Neem hiervoor contact op met de opleidingscoördinator.

In elk van de modules krijg je kaders en inzichten aangereikt waarmee je meteen aan de slag gaat in je eigen onderwijspraktijk. Je deelt ervaringen met mede-cursisten en krijgt feedback via tussenopdrachten. Zo leidt het volgen van een module, naast persoonlijke professionele ontwikkeling, ook meteen tot verbetering in je eigen praktijk.

We beschrijven hier enkele mogelijke modules. Ze maken deel uit van de BanaBa Schoolontwikkeling en van de opleidingen Mentor in aanvangs- en loopbaanbegeleiding.  Maar je kan ook andere modules volgen indien deze beter passen bij je leernoden en haalbaar zijn in de kalender.

Per geslaagde module ontvang je een creditbewijs dat je vrijstelling verleent voor deze opleidingen.

Oriënteren op kwaliteit in je onderwijsorganisatie

Datagedreven onderwijs samen met je team opzetten vormt een belangrijke hefboom naar onderwijskwaliteit op school-, graads- en klasniveau.  In 2025-2026 wordt ook de vervolgmodule 'Leidinggeven aan kwaliteitszorg' op elk van deze lagen ingericht. Je verwerft inzicht in de huidige verbetercultuur van je school en modellen en technieken om met je team stappen verder te zetten naar een onderwijs gericht op het leerrendement bij de leerlingen. 

Dit traject omvat 12 contacturen op campus Brussel.

Visiegedreven schoolorganisatie

De visie en het project van je school formuleren is één zaak, gericht blijven op deze visie in dagelijkse beslissingen en in de klascontext is een uitdaging. We dagen je uit om op zoek te gaan naar de drempels die je team weghouden van het schoolproject en samen werken we concrete stappen uit om de visie vast te houden en om je schoolproject te laten landen op de klasvloer. Het tekenen van een organogram vanuit een heel specifiek perspectief vormt hiervoor de basis in dit opleidingsonderdeel.

Dit traject omvat 16 contacturen op campus Brussel.

Professionaliseren van het team

Het schoolteam als professionele leergemeenschap is een sterke hefboom voor kwaliteitsontwikkeling en een stimulerende omgeving voor startende leraren. We baseren ons op de verwachtingen van de overheid ten aanzien van professionalisering in het onderwijs en op onderzoeksresultaten en theoretische modellen over effectieve professionalisering van leraren om het navormingsplan en het professionaliseringsbeleid van je eigen school te onderzoeken en te versterken.

Dit traject omvat 18 contacturen waarvan een aantal online.

Reflectie- en coachingsvaardigheden

In het basis-opleidingsonderdeel komen de algemene communicatieregels aan bod alsook communicatievaardigheden en -technieken en methodieken voor reflectie. Daarnaast maak je kennis met verschillende kaders en achtergronden voor begeleidende gesprekken (feedback, slechtnieuws, omgaan met weerstand) en leer je verschillende supervisie- en intervisietechnieken gebruiken. In het verdiepende opleidingsonderdeel gaan we in op het coachen van teamontwikkeling en het stimuleren van reflectie bij groepen collega's.

De basismodule omvat 26 contacturen, de vervolgmodule 22 CU op campus Brussel.

Aanvangs- en loopbaanbegeleiding

Diverse groepen instromende collega's dagen ons uit om een stevige aanvangsbegeleiding uit te bouwen. Daarnaast willen we de professionele ontwikkeling van collega's doorheen het hele loopbaan blijven stimuleren. De aangereikte kaders pas je toe op je eigen onderwijsorganisatie.

Dit traject omvat 20 contacturen op campus Brussel.

Je docenten

Mieke Bogaerts, schoolcoach bij Stichting Leerkracht Nederland, lesgever BanaBa Schoolontwikkeling en met diverse vooropleidingen in supervisie en coaching.

Ria De Sadeleer, lange ervaring als lerarenopleider, expert professionaleringsbeleid en praktijkonderzoek, coördinator van de opleiding Schoolontwikkeling.

Raf Sondervorst, docent aan de Lerarenopleiding van Odisee en al jaren verbonden aan het postgraduaat Mentoring en coaching.

Yannick Noppe was jarenlang directeur van een secundaire school. Nu is ze schoolbegeleider en ondersteunt ze directies en beleidsteams.

Daarnaast komen ook gastsprekers  getuigen vanuit hun expertise.

Studenten in de les op de campus
DAT IS LEVENSLANG LEREN

Meer opleidingen op Continue.be

Continue is het online platform voor levenslang leren van de Associatie KU Leuven, goed voor meer dan 1000 professionele en academische opleidingen. Continue is dé website voor iedereen die wil bijblijven, zich persoonlijk wil ontwikkelen of omscholen. 

  • Je kunt kiezen uit korte opleidingen zoals webinars en workshops, en langere trajecten als postgraduaten.
  • Studenten kunnen met een handige zoekfunctie een opleiding op maat vinden.
  • Je volgt de lessen online, op locatie, of gemengd.
  • Continue bundelt alle opleidingen levenslang leren van KU Leuven, LUCA School of Arts, hogescholen Odisee, Thomas More, UCLL en VIVES.
  • Bekijk het grootste aanbod vervolgopleidingen van Vlaanderen en Brussel op Continue.be!
Continue, dat is levenslang leren