Microcredentials Agro- en biotechnologie

De opleiding Agro- en Biotechnologie geeft je de mogelijkheid om een aantal opleidingsonderdelen (=micro-credentials) te komen volgen. Zodoende kan je je verdiepen in onderwerpen als aquacultuur of proefdierkunde, zonder de volledige opleiding te volgen. Je zal de lessen samen volgen met studenten en deelnemers van de micro-credential. 

De activiteiten zijn als volgt:
1. Twee contactmomenten in het semester (is op maandag- of dinsdagavond).
2. Op je eigen snelheid en individueel kan je de leerstof doornemen en de opdrachten maken. 
3. Je krijgt toegang tot interessante bronnen en leermaterialen. 

Wanneer je de micro-credential succesvol hebt afgerond krijg je een certificaat. Voor proefdierkunde krijg je bovendien een licentie. 

proefdier
Micro-credentials Agro- en Biotechnologie

Iets voor jou?

Microcredentials zijn kortdurende leertrajecten van de  bachelor opleiding Agro- en biotechnologie, op maat van deeltijdstudenten. Na afronding krijg je een certificaat, waarin erkent wordt dat je een kort leertraject afrondde van een bepaald aantal studiepunten rond een duidelijk afgebakend en samenhangend geheel van leerdoelen. Deze micro-credentials kunnen als opstap dienen om nadien de bachelor opleiding Agro- en biotechnologie te vervolledigen. 

Aquacultuur - basis

Je krijgt een algemene inleiding over het belang van aquacultuur in Vlaanderen en de rest van de wereld. Wekelijks wordt een specifiek deelaspect van aquacultuur behandeld, waaronder visbiologie, visvoeding, recirculatietechnologie, teelt en schaaldieren, schelpdieren en algen, voorplanting bij vissen, aquaponics, larvale teelt en voeding.

Praktisch

 • 10 lessen van 3 uur op campus Sint Niklaas en online
 • Start: februari 2023
 • Kostprijs: € 289,90 
 • Bij een succesvolle afronding krijg je een creditbewijs van 3 studiepunten

 

Aquacultuur (specialisatie in ondernemen)

Deze microcredential gaat over de bedrijfsvoering van aquacultuurondernemingen. Verschillende (externe )sprekers zullen hun visie geven over de financiering en over het gezondheidsmanagement (bijvoorbeeld recirculastiesystemen) van een kwekerij geven. Verder werk je op eigen tempo aan een eigen businessplan van een (nieuwe) kwekerij en brengen we een bezoek aan een omegabaarskwekerij.

Praktisch

 • 10 lessen van 3 uur op campus Sint Niklaas en online
 • Start: februari 2023
 • Kostprijs: € 289,90 
 • Bij een succesvolle afronding krijg je een creditbewijs van 3 studiepunten

 

Proefdierkunde

In de microcredential proefdierkunde doe je kennis op die decretaal vereist is om actief te mogen meewerken aan dierproeven. Het certificaat Proefdierkunde (niveau Felasa B) dat je hiermee verwerft, is jouw toegangsticket tot dit boeiende werkveld.

In de opleiding maak je kennis met de geldende wetgeving, de diverse aspecten die belangrijk zijn voor het welzijn van proefdieren. Je verdiept je in risicocontrole bij dierproeven en je leert meer over de basisprincipes van verdoving en heelkundige ingrepen bij proefdieren. Je wordt begeleid door docenten die het Vlaamese proefdieren- en dierenwelzijnsbeleid mee vormgeven.

Praktisch

 • Waar: Sint Niklaas & Online
 • Start: februari 2023
 • Kostprijs:  326,20
 • Bij succesvolle afronding ontvang je een creditbewijs van 7 studiepunten
vissen