SiTCA Trainingscentrum

Samen met u gaan we op zoek naar de leernoden binnen uw organisatie en zorgen voor een opleiding op maat. De sessies focussen op de (multidisciplinaire) samenwerking en communicatie tijdens crisissituaties. We dagen de participanten uit in een omgeving waar er fouten mogen worden gemaakt om zo te groeien tot een beter voorbereide professional.Sessies vinden plaats in groepen van 4 tot 6 deelnemers

trainingscentrum sitca

Hoe verloopt een trainingssessie?

  • Introductie
  • Kennismaking met simulator en simulatieruimte
  • Simulatiescenario 1
  • Debriefing
  • Simulatiescenario 2
  • Debriefing
  • Afronding van de trainingssessie

De sessies worden steeds begeleid door docenten met opleiding en ervaring in simulatieonderwijs- en training (EuSim opleiding). Daarnaast zijn deze sessies ook begeleid door docenten met inhoudelijke expertise naargelang de setting waarin de scenario’s plaatsvinden.

Om simulatieonderwijs en -training succesvol te maken is de aanwezigheid van een realistische infrastructuur en de didactische ondersteuning een belangrijke factor. Beide aspecten kunnen we aanbieden binnen het Simulatie- en Trainingscentrum Aalst. De ervaring van de student of professional wordt al vertrekpunt genomen om te leren. Tijdens de debriefing wordt de ervaring verder geanalyseerd met ruimte voor feedback en feed-forward. 

Het concept crew resource management (CRM) werd overgenomen uit de luchtvaart als een instrument om de incidenten die gebeurden als gevolg van onsuccesvolle interpersoonlijke communicatie, besluitvorming en leiderschap. Simulatietraining op basis van de CRM-principes is een effectieve manier om de teamdynamiek en teamwerking te verbeteren.  

Simulatietraining is een effectieve manier om het psychologisch welzijn te vergroten op de werkvloer gezien teams beter voorbereid zijn op crisissituaties. De actuele zorgcontext wordt steeds complexer, high fidelity simulatie is een ideale manier om u hier tegen te wapenen.  

Tijdens een reanimatie de dag na de opleiding, nam ik met meer zelfvertrouwen de touwtjes in handen nam. Ik heb de 'opstart' gedaan en kon de ambulanciers enkele instructies geven. De reanimatie verliep vlot, er was een goede samenwerking. De simulatiesessie bij SITCA heeft hier een grote rol in heeft gespeeld.
Heidi Coppens
Deelnemer simulatieoefening
trainingscentrum Sitca