Studentenvertegenwoordiger

Als studentenvertegenwoordiger heb je het recht om wettig afwezig te zijn in de onderwijsactiviteit of op een examen als je, in die hoedanigheid, verwacht wordt in de vergadering van een participatie-orgaan.

Eilanden

Recht op wettige afwezigheid

Ten einde wettig afwezig te zijn voor een onderwijsactiviteit of een examen dien je:

  • bij de start van het academiejaar de medewerker Studentenwerking van de dienst Studentenvoorzieningen (STUVO+) te laten weten dat je deel uitmaakt van één of meerdere participatie-organen. Hij zal dan het studiegebied verwittigen;
  • voor de onderwijsactiviteit de docent te verwittigen en voor de start van de examenperiode de Ombudsdienst te contacteren om examens te verplaatsen