Wat doen indien men geen groeipakket/kinderbijslag meer ontvangt?

Voorwaarden groeipakket/kinderbijslag

Op Centen voor studenten kan u de voorwaarden nakijken om kinderbijslag te ontvangen.

De student kan via de selfservicetoepassing een attest afdrukken met de opgenomen studiepunten. Dit attest kan in geval van discussie aan het kinderbijslagfonds bezorgd worden.

De student is waarschijnlijk niet ingeschreven

Ouders of derden die vaststellen dat ze geen kinderbijslag meer ontvangen, contacteren soms de dienst Studentenadministratie omdat ze denken dat er een administratief probleem is; dit is echter zelden het geval.

Vaak is het zo dat de student niet of voor onvoldoende studiepunten is ingeschreven (meestal als gevolg van een weigering omwille van onvoldoende studievoortgang of een tekort aan leerkrediet) en durven ze dit niet te vertellen aan de ouders/derden.

Log ingeval van twijfel, samen met de student, in op zijn/haar studievoortgangsdossier en bekijk de administratieve situatie.
Inloggen kan vanaf elke computer met internetverbinding en elke ingeschreven student beschikt over de nodige login-gegevens.

Privacy clausule

Wegens de privacywetgeving (Algemene Verordening voor Gegevensbescherming) mag Odisee geen gegevens over haar studenten verstrekken aan derden.
Dit betekent dat wij ook geen informatie meedelen aan ouders of derden maar enkel aan de betrokken student zelf.

2 studenten kijken samen op het scherm van een laptop