Wetenschapscommunicatie

Wetenschap vind je overal. Letterlijk. Het zit in het scherm waarop je deze tekst nu leest. Het zit in de trein die je, al dan niet met vertraging, tot op je bestemming brengt. Het zit in zo veel alledaagse dingen, dat je vaak niet eens beseft hoeveel onderzoek er achter schuilgaat. Als hogeschool willen we zo veel mogelijk mensen tonen dat de wetenschap en technologie die hierachter schuilgaan nuttig en noodzakelijk zijn voor onze maatschappij. Tegelijk willen we jongeren stimuleren om een carrière in wetenschap als optie voor hun toekomst te zien. Daarom zetten we bij hogeschool Odisee continu projecten op om de drempel tot  wetenschap en technologie te verlagen.

Over wetenschap communiceren is bruggen bouwen. Want wetenschap is er voor jong en oud, voor wetenschapper en niet-wetenschapper, voor iedereen die nieuwsgierig is en verwonderd naar de wereld om zich heen kijkt.

Kinderen planten wetenschapscommunicatie

Ons team

Communiceren over wetenschap en jong en oud prikkelen, verwonderen en inspireren met onderzoek en technologie, dat vinden we bij Odisee heel belangrijk. En daarom hebben we er meteen ook een heel team voor klaar staan om dat zo helder en breed mogelijk te doen.

Zij coördineren, faciliteren en stimuleren iedereen binnen Odisee - zowel docenten als onderzoekers - om met al hun kennis, ervaring en onderzoek buiten de campusmuren te treden.

Kriebelt het om ook zelf aan wetenschapscommunicatie te doen of heb je vragen?