Onze acties naar aanleiding van de situatie in Oekraïne

We zijn allemaal geschokt door de felle oorlog in Oekraïne. Onze gedachten gaan uit naar de miljoenen gezinnen die in angst, onveiligheid en steeds meer op de vlucht moeten leven. In onze Odisee-gemeenschap voelen we ons verbonden met al onze studenten en hun families. In onze hoger-onderwijsgemeenschap werken we met en voor studenten en de ontwikkeling van hun leermogelijkheden, ongeacht hun herkomst of nationaliteit. 

Ondertussen ondernam Odisee al een aantal acties:

  • Onze studenten uit Oekraïne kregen een boodschap van solidariteit. We bevolen hen warm aan om van onze STUVO-dienstverlening gebruik te maken, daar waar er behoefte zou zijn.
  • Uiteraard bekeken we of we studenten en personeelsleden die in de regio Oekraïne-Rusland voor ons actief zijn moesten ondersteunen om weer naar huis te kunnen gaan.
  • In nauw overleg screenden we geplande uitgaande mobiliteiten in de ruime regio rond Oekraïne en jammer genoeg zagen we ons genoodzaakt om enkele ervan te schrappen vanwege de erg snel evoluerende situatie.
  • We ondersteunen mee de vraag aan onze overheden om studenten uit Rusland in Vlaanderen en Brussel geen sanctiemaatregelen op te leggen, zoals hun visum intrekken. Studenten moeten we, nu meer dan ooit, verder laten studeren in een veilige en democratische omgeving.

Concrete solidariteitsacties tvv slachtoffers

Stop de oorlog in Oekraïne

Maar we willen ook onze solidariteit en steun tonen op die terreinen waar we als hogeschool een bijdrage kunnen leveren. We doen dat bij voorkeur gecoördineerd en ingebed in een lokaal initiatief. Onze campusbeheerders namen daartoe contact op met de verschillende steden.

Bijna overal zijn intussen websites opgezet om hulp in te zamelen. In de meeste gevallen gaat het om opvangplaatsen en allerlei materiaal in afwachting van de opvang voor vluchtelingen uit Oekraïne. Samen met de lokale initiatieven zullen we bekijken hoe Oekraïense studenten en onderzoekers ook bij ons terecht kunnen.

Het lijkt ons goed dat we lokale steuninitiatieven ook maximaal lokaal inbedden. Daarnaast is het uiteraard goed om met studenten en collega’s in gesprek te gaan en te kijken waar je voor elkaar ook een steun kan zijn in deze situatie. Ieders blijk van solidariteit en beroering is vandaag uitermate hartverwarmend voor zovelen. 

Ik weiger aan te nemen dat de mensheid zo tragisch gebonden is aan de sterrenloze middernacht van racisme en oorlog dat het stralende ochtendgloren van vrede en broederschap nooit een realiteit kan worden. (Martin Luther King)

Hartelijk dank,
Directieteam Odisee