Kwaliteitscultuur

Kwaliteitscultuur uit zich in een continue betrokkenheid en spontane dynamiek, maar evenzeer in een systematische kwaliteitscyclus ontwikkeld om de kwaliteit van opleidingen en ondersteunende diensten te borgen. 

Op deze pagina bundelen we de kwaliteitspagina's van onze verschillende opleidingen. Op zo'n pagina vind je het borgingsbesluit waarin de instelling een uitspraak doet over de kwaliteit van de opleiding. Je vindt er ook kwaliteitsrapporten van interne en externe reflectiemomenten, evenals de opvolgingsrapporten waarin je kan nagaan welke acties onze opleidingen ondernemen. Tot slot vind je er ook de resultaten van de jaarlijkse studentenbevraging. 

Je vindt hieronder al onze opleidingen, ongeacht het type, in alfabetische volgorde terug. 

Organisatie en management header