Postgraduaat Mentoring en coaching

Aanvangsbegeleiding van startende leraren

Sinds september 2019 heeft elke startende leraar recht op een kwaliteitsvolle aanvangsbegeleiding. 
Deskundige mentoren spelen een sleutelrol in die aanvangsbegeleiding!

De opleiding Mentoring en coaching bereidt je voor, geeft je inzicht in en reikt je vaardigheden aan in het begeleiden van anderen.

Ontdek allerlei werk- en leerbegeleidingstechnieken voor starters, collega's en stagiairs en versterk zo de groeikracht van de startende leerkracht, waardoor de integratie in de school makkelijker zal worden en allerhande innovatieve processen in gang gezet kunnen worden.

Deze opleiding zet je ertoe aan jezelf te ontginnen. We bundelen ontdekte krachten en stimuleren je om die aan te wenden in de begeleiding van anderen. Samen leren we leerbehoeften en verwachtingen analyseren en bekijken we hoe je als mentor en/of coach hieraan tegemoet kan komen!

 

Mentoring en coaching
Mentoring en coaching

Iets voor jou?

Deze navorming is geschikt voor mentoren actief in lager en secundair onderwijs, zorgcoördinatoren, leidinggevenden of anderen binnen onderwijs die een professionaliseringsbeleid opzetten in hun school, met specifieke aandacht voor aanvangsbegeleiding.

Opbouw

Het programma omvat 20 studiepunten (SP) en bestaat uit 4 opleidingsonderdelen.

Je kan:

- het volledige programma volgen: de 4 opleidingsonderdelen vormen het postgraduaat Mentoring en coaching (je komt in aanmerking voor het Vlaams Zorgkrediet)

- de onderdelen 'Coachen van collega's' en 'Mentor en starter in de spiegel' volgen (je komt in aanmerking voor het Vlaams Zorgkrediet)

- enkel het onderdeel 'Mentor en starter in de spiegel' volgen

De eerste 3 opleidingsonderdelen maken deel uit van de eerste opleidingsfase van de BanaBa Schoolontwikkeling.

 

Mentor en starter in de spiegel (6 SP) - 20 contacturen

In dit opleidingsonderdeel onderzoeken we welke noden en behoeften, uitdagingen en bedreigingen starters ervaren. We vergelijken startposities bij beginnende collega’s en leraren in opleiding. We reflecteren over begeleidingsvragen en staan stil bij de verwachtingen van de school ten aanzien van starters. Starters stellen ons vaak vragen op taakniveau, maar deze vragen leren we verbinden met hun biografie, talenten en inspiratie.  Zo reiken we starters perspectieven aan voor verdere professionele groei.

We maken een profielfoto van een mentor aan de hand van takenpakketten, functiebeschrijvingen en de verwachtingen van alle betrokkenen. We verkennen de plaats en de rol van de mentor in een schoolteam en zoeken naar mogelijkheden en beperkingen eigen aan de functie. We verkennen wat we nodig hebben om ons vaardig en stevig te voelen in de (nieuwe) functie en hoe we in verbinding met onszelf op een zelfstandige, creatieve manier de functie kunnen invullen.

Dit opleidingsonderdeel vloeit voort uit het onderzoeksproject ‘Support(eren) voor startende leraar’ (neem alvast een kijkje op www.talentenkaart.be).

Reflecteren en reflectie stimuleren (4 SP) - 18 contacturen

We starten met de vraag ‘wat is reflecteren’ en ‘wat is het verschil met coachen/evalueren’. Aan de hand hiervan reiken we verschillende theoretische kaders (Reflectiecirkel van Korthagen, Leercirkel van Kolb, logische niveaus van Diltz) en reflectiemethodieken aan.

Coachen van collega's (5 SP) - 26 contacturen

In dit opleidingsonderdeel komen de algemene communicatieregels aan bod alsook communicatievaardigheden en -technieken. Daarnaast maak je kennis met verschillende kaders en achtergronden voor begeleidende gesprekken (feedback, slechtnieuws, omgaan met weerstand) en leer je verschillende supervisie- en intervisietechnieken gebruiken.

Professionaliseren van het team (5 SP) - 18 contacturen

Verschillende visies en instrumenten voor schoolontwikkeling en kwaliteitszorg komen in het derde opleidingsonderdeel aan bod. Je leert hoe je aanvangsbegeleiding- en coachingstrajecten dient uit te bouwen op jouw school. Tot slot nemen we de micropolitieke structuur in de school onder de loep.​

Mentoring en coaching 2

Toelatingsvoorwaarden

Deze opleiding richt zich tot iedereen die in het bezit is van een bachelordiploma en die over relevante ervaring in het onderwijs beschikt. Indien je niet het volledige postgraduaat wenst te volgen en toch ondergedompeld wil worden in de basisprincipes van aanvangsbegeleiding, is het mogelijk om de onderdelen 'Coachen van collega's' en 'Mentor en starter in de spiegel' te volgen of enkel het onderdeel 'Mentor en starter in de spiegel'.

Aanpak

We staan stil bij alle mogelijke aspecten van continue loopbaanbegeleiding en kwaliteitsvolle coaching van collega’s over kortere of langere termijn. We maken gebruik van meerdere werkvormen: contactsessies, supervisie, reader, presentaties en praktijkgerichte opdrachten. 

 

Docenten

Mieke Bogaerts, onderwijsondersteuner in KdG Antwerpen met diverse vooropleidingen in supervisie en coaching.

Raf Sondervorst, docent aan de Lerarenopleiding van Odisee en al jaren verbonden aan het postgraduaat Mentoring en coaching.

Daarnaast komen ook gastsprekers  getuigen vanuit hun expertise.

Praktische info op een rijtje

Hier vind je alle informatie m.b.t. het postgraduaat op een rijtje.

 • Waar?

  Het postgraduaat vindt plaats op campus Brussel, Warmoesberg 26 te 1000 Brussel. Sommige lessen worden online gegeven.

 • Wanneer?

  De lessen gaan telkens door op vrijdag met uitzondering van de startdag op woensdag 6 oktober 2021.

  Overige lesdata zijn: 8, 15 en 29 oktober, 12, 19 en 26 november, 3, 10 en 17 december 2021, 14 en 21 januari, 11 en 18 februari, 11, 18 en 25 maart, 29 april, 13 en 20 mei 2022. Lesuren verschillen per lesdag.

  Lesmomenten 'Mentor en starter in de spiegel': 6 oktober 2021 van 13.30 tot 16.30 uur, 15 oktober 2021 van 9.00 tot 13.00 uur, 26 november 2021 van 9.00 tot 16.00 uur, 14 januari 2022 van 09.00 tot 13.00 uur, 13 mei 2022 van 9.00 tot 13.00 uur.

  Lesmomenten 'Mentor en starter in de spiegel en Coachen van collega's': 6 oktober 2021 van 13.30 tot 16.30 uur, 15 oktober 2021 van 09.00 tot 13.00 uur, 12 november 2021 van 9.00 tot 13.00 uur,  19 november 2021 van 09.00 tot 13.00 uur, 26 november 2021 van 9.00 tot 16.00 uur, 10 december 2021 van 9.00 tot 13.00 uur, 17 december 2021 van 9.00 tot 16.00 uur, 14 januari 2022 van 09.00 tot 13.00 uur, 21 januari 2022 van 9.00 tot 13.00 uur, 11 maart 2022 van 09.00 tot 13.00 uur en 13 mei 2022 van 9.00 tot 13.00 uur.

 • Studiegeld

  De inschrijvingsprijs voor het postgraduaat ingericht in academiejaar 2021-2022 bedraagt € 795.

  Indien je de onderdelen 'Coachen van collega's en 'Mentor en starter in de spiegel' volgt, bedraagt het inschrijvingsgeld € 495.

  Indien je enkel het onderdeel ‘Mentor en starter in de spiegel’ volgt, bedraagt het inschrijvingsgeld € 295.

  Getuigschrift

  Wie het postgraduaat volledig volgt en dit succesvol afrondt, ontvangt het postgraduaatgetuigschrift 'mentoring en coaching' en verwerft voor deze opleidingsonderdelen een creditbewijs.

  Wie de onderdelen 'Coachen van collega's' en 'Mentor en starter in de spiegel' volgt of het onderdeel ‘Mentor en starter in de spiegel’ en dit succesvol afrondt, ontvangt het getuigschrift Permanente Vorming en verwerft voor deze onderdelen een creditbewijs.

Overtuigd? Of toch nog iets meer info nodig?

Meisje - nadenkend