Mentor in aanvangs- en loopbaanbegeleiding

Aanvangsbegeleiding, begeleiding van teamontwikkeling en loopbaanbegeleiding

In de complexe context van het onderwijs heeft elke startende leraar recht op een kwaliteitsvolle aanvangsbegeleiding. Maar ook ervaren leraren en het lerarenteam vragen voortdurend professionalisering en begeleiding in hun loopbaan. Deskundige mentoren spelen hierin een sleutelrol! De opleiding Mentoring en coaching geeft je inzicht in en reikt je vaardigheden aan in de begeleiding van leraren en van het team, doorheen hun hele loopbaan.

Ontdek allerlei werk- en leerbegeleidingstechnieken en versterk zo de groeikracht van alle leraren en van het team, waardoor de integratie van starters in de school versoepeld wordt en allerhande innovatieve processen in gang gezet kunnen worden. Leer hoe je een professionaliserings- en begeleidingsplan kan opzetten en uitvoeren voor en met het hele schoolteam.

Schrijf je in voor een online info-sessie over het vormingsaanbod voor mentoren, beleidsmedewerkers, schoolontwikkelaars en directies.

Mentoring en coaching
Aanvangs- en loopbaanbegeleiding

Iets voor jou?

Deze opleiding is geschikt voor mentoren actief in het onderwijsveld, voor zorgcoördinatoren, leidinggevenden of anderen binnen onderwijs die een professionaliseringsbeleid opzetten in hun school, met specifieke aandacht voor aanvangs- en loopbaanbegeleiding.

Ben je beleidsondersteuner, leraar/onderwijsondersteuner of leidinggevende en op zoek naar verbreding en verdieping? Lees dan zeker alles over onze opleiding Banaba Schoolontwikkeling op onderstaande pagina of ontdek ons aanbod specifiek voor schoolleiders.

Opbouw

Het programma omvat 21 studiepunten (SP) en bestaat uit 4 opleidingsonderdelen.

Je kan:

- het volledige programma volgen: de 4 opleidingsonderdelen vormen de Micro-credential Mentor in aanvangs- en loopbaanbegeleiding, leidend tot een certificaat.

- één of meerdere opleidingsonderdelen volgen met creditbewijzen.

Aanpak

We staan stil bij alle mogelijke aspecten van continue loopbaanbegeleiding en kwaliteitsvolle coaching van collega’s over kortere of langere termijn. We maken gebruik van meerdere werkvormen: contactsessies, supervisie, reader, presentaties en praktijkgerichte opdrachten. 

Het totale programma omvat 15 lesdagen versoreid tussen begin oktober en eind mei.

Aanvangs- en loopbaanbegeleiding (6 SP) - 20 contacturen

In dit opleidingsonderdeel onderzoeken we welke noden en behoeften, uitdagingen en bedreigingen starters ervaren. We vergelijken startposities bij beginnende collega’s (ook zij-instromers) en leraren in opleiding.  We onderzoeken hoe we de professionele groei van alle leraren in het team versterken. We verkennen hoe een structuur uit te bouwen voor loopbaanbegeleiding zodat ook ervaren leraren uitgedaagd en ondersteund blijven.

We maken een profielfoto van een mentor aan de hand van takenpakketten, functiebeschrijvingen en de verwachtingen van alle betrokkenen. We verkennen de plaats en de rol van de mentor in een schoolteam en zoeken naar mogelijkheden en beperkingen eigen aan de functie. We verkennen wat we nodig hebben om ons vaardig en stevig te voelen in de (nieuwe) functie en hoe we in verbinding met onszelf op een zelfstandige, creatieve manier de functie kunnen invullen.

 

Reflecteren en Coachen (6 + 4 SP) - 26+ 22 contacturen

Twee opleidingsonderdelen waarin vaardigheidstraining en intervisie centraal staan. We leiden je in diverse reflectie- en coachingskaders in en trainen je in methodieken die het individueel leren van jezelf en collega's stimuleren. We verdiepen inzichten en vaardigheden en breiden ze uit naar het reflecteren in groepen en het stimuleren van teamleren. 

Professionaliseren van het team (5 SP) - 18 contacturen

Het schoolteam als professionele leergemeenschap is een sterke hefboom voor kwaliteitsontwikkeling en een stimulerende omgeving voor startende leraren. We baseren ons op de verwachtingen van de overheid ten aanzien van professionalisering in het onderwijs en op onderzoeksresultaten en theoretische modellen over effectieve professionalisering van leraren om het navormingsplan en het professionaliseringsbeleid van je eigen school te onderzoeken en te versterken.

Docenten

Mieke Bogaerts, schoolcoach bij Stichting Leerkracht Nederland, lesgever BanaBa Schoolontwikkeling en met diverse vooropleidingen in supervisie en coaching.

Cindy Step, pedagogisch begeleider met jarenlange ervaring als schoolleider.

Ria De Sadeleer, expert professionaleringsbeleid en praktijkonderzoek.

Raf Sondervorst, docent aan de Lerarenopleiding van Odisee en al jaren verbonden aan het postgraduaat Mentoring en coaching.

Daarnaast komen ook gastsprekers  getuigen vanuit hun expertise.

Mentoring en coaching 2

Praktische info op een rijtje

Hier vind je alle informatie m.b.t. het Micro-degree Mentor in aanvangs- en loopbaanbegeleiding

 • Waar?

  De opleiding vindt plaats op campus Brussel, Warmoesberg 26 te 1000 Brussel. Sommige lessen worden online gegeven.

 • Toelatingsvoorwaarden

  Deze opleiding richt zich tot iedereen die in het bezit is van een bachelordiploma en die over relevante ervaring in het onderwijs beschikt. Je kan de opleiding spreiden over twee jaar of gericht opleidingsonderdelen kiezen. Vraag hiertoe een gesprek aan met de opleidingscoördinator.

   

 • Getuigschrift

  Wie de volledige opleiding volgt en dit succesvol afrondt, ontvangt het getuigschrift 'mentor in aanvangs- en loopbaanbegeleiding' en verwerft voor deze opleidingsonderdelen een creditbewijs.

  Wie één of meerdere onderdelen succesvol afrondt, verwerft voor deze onderdelen een creditbewijs dat vrijstellingen biedt voor latere opleidingen.

 • Studiegeld

  De inschrijvingsprijs omvat een vaste kost van ongeveer € 250 en € 12 per studiepunt. Voor de volledige opleiding komt dit op ongeveer € 500 (plus cursusmateriaal van ongeveer- € 50).

   

 • Inschrijven

  Wens je graag 1 of meerdere modules te volgen?

  Meld je alvast aan bij ria.desadeleer@odisee.be of schrijf in via de website Odisee.be voor de Micro-degree Mentor in aanvangs- en loopbaanbegeleiding.

  Inschrijven kan vanaf 10 april.

  Inschrijven micro-degree (volledig programma) of micro-credentials (onderdelen - creditcontract)

 • Lesdata

  Leskalender aanvangs- en loopbaanbegeleiding

  De lesmomenten vinden plaats op vrijdag zodat we volop vaardigheden kunnen trainen en de cursisten voortdurend leren van en met elkaar. Het toetsen van jouw onderwijsorganisatie aan de context van collega's, het kritisch kijken naar mekaars initiatieven, maakt deze cursistengroep tot een lerende gemeenschap.

   

Overtuigd? Of toch nog iets meer info nodig?

Meisje - nadenkend