Onderzoekscentrum Ouderenzorg

Het Onderzoekscentrum Ouderenzorg is verbonden met het studiegebied Gezondheidszorg en is een onderdeel van het overkoepelend Expertisecentrum Ouderenzorg (EXP-O) van Odisee. Het Onderzoekscentrum Ouderenzorg staat in het teken van praktijkgericht onderzoek naar het vormgeven en verbeteren van de zorg voor ouderen.

Behoudsdagen ouderenzorg

De toekomst van ouderenzorg is een groot maatschappelijk vraagstuk. In dit Onderzoekscentrum buigen we ons over de bijdrage die we met ons onderzoek kunnen leveren aan het beantwoorden van dit vraagstuk. In ons onderzoek staat de ouder wordende persoon centraal, met bijzondere aandacht voor processen als active ageing, empowerment en participatie, zonder decomplexiteit van het individuele verouderingsproces uit het oog te verliezen. In onze systemische benadering van zorg hebben we ook oog voor de oudere persoon als iemand die onderdeel uitmaakt van verschillende systemen en relaties. Daarom ligt er in ons onderzoek tegelijk, binnen deze empowermentvisie, een belangrijke rol weggelegd voor de (zorg)omgeving van de oudere. Dit doen we onder meer door te kijken hoe de professionele zorgverlener of mantelzorger doordacht zorg kan verlenen of hoe men aangepaste zorgtechnologie kan inzetten.

  • Wij werken actief aan het opzetten en uitvoeren van onderzoek in de ouderenzorg en aan de disseminatie, implementatie en verankering van onze onderzoeksresultaten. Zo hopen we de bewustwording en de doorwerking van onderzoek binnen het domein van de ouderenzorg te vergroten. Ons onderzoek draagt bij aan het zoeken naar oplossingen die de kwaliteit van zorg, het leven en welbevinden van ouderen vergroten.
  • Het is onze ambitie om de bestaande verbinding tussen onderzoek en onderwijs te versterken, zowel regulier onderwijs als voortgezette opleidingen, zodat dit vakinhoudelijk van hoge kwaliteit blijft en aansluit bij actuele vraagstukken in de (beroeps)praktijk.
  • Tot slot willen we met ons onderzoek een bijdrage leveren aan zorginnovatie (in de brede zin) en een impact hebben op zowel kennisinfrastructuur als maatschappelijke ontwikkelingen.

In onze onderzoeksprojecten betrekken we tal van organisaties en geïnteresseerden, waaronder individuen, zorg- en welzijnsinstellingen, lokale besturen, de overheid, bedrijven, onderwijsinstellingen, alsook het maatschappelijk middenveld.

Project in de kijker

Naar een introductie en professionalisering van penitentiaire ouderenzorg ('Oscar')

In dit project willen we gevangenispersoneel helpen om op een goede manier voor ouderen in een gevangenis te kunnen zorgen. 

Penitentiaire ouderenzorg
In de kijker

Enkele van onze onderzoeken op een rijtje.

  • SHIFT - Sexual Health in the Over Forty-Fives

    SHIFT wil de seksuele gezondheid van 45-plussers verbeteren. Bij volwassenen nemen het aantal seksueel overdraagbare aandoeningen (soa's) immers toe, terwijl 45-plussers hier niet graag over praten. Via een grootschalige Europese bevraging, een expliciete focus op het verlagen van drempels voor kwetsbare 45-plussers en een opleidingsprogramma voor zorg- en andere professionals, streven we een positieve shift na in de seksuele gezondheid van deze leeftijdscategorie.

  • Active and healthy ageing for all (AHAA). Een levensstijlbevorderend programma voor ouderen uit kansengroepen

    In dit project scherpen we de gezondheidsvaardigheden van ouderen in kwetsbare situaties aan. We willen de ouderen uit de doelgroep aanmoedigen om gezond(er) te leven en focussen daarbij op het stimuleren van beweging, het doorbreken van zittend gedrag en het promoten van gezonde voeding. Bestaande programma’s rond gezonde levensstijl bereiken deze doelgroep immers vaak niet of zijn minder toegankelijk. 

Wil je meer weten of samenwerken?

Contacteren

Neem contact op met de coördinator.

Samenwerken

Wil je meer info over de verschillende mogelijkheden om samen te werken?