Vormingspakket voor voorafgaande zorgplanning in woonzorgcentra

Looptijd
/
Financiering
PWO / Koning Boudewijnstichting
Onderzoeksproject

Voorafgaande zorgplanning: trainingsessies

In dit project wordt via een actieonderzoek een vormingspakket geïmplementeerd, geëvalueerd en bijgestuurd rond de toepassing van voorafgaande zorgplanning binnen een zorgteam van een woonzorgcentrum.

Recente studies tonen aan dat er in vele woonzorgcentra een beleid is rond voorafgaande zorgplanning, maar dat de toepassing ervan niet optimaal is voor de bewoners. Dit is te wijten aan een te beperkte verslaggeving in de bewonersdossiers door leden van het zorgteam, wat o.a. bepaald wordt door de vaardigheden van het zorgteam en door de werkomstandigheden.

Het ontwikkelde vormingspakket biedt een antwoord op de huidige noden en drempels. Deze vorming zal ook deel uitmaken van het lessenpakket van de Bachelor in Verpleegkunde en de Banaba Psychosociale gerontologie. We dat de kwaliteit van de levenseindezorg in woonzorgcentra op die manier verbetert, meer bepaald dat er op een meer adequate manier rekening zal worden gehouden met de wensen van bewoners aangaande het levenseinde.

Voorafgaande zorgplanning
Vormingspakket voor voorafgaande zorgplanning in woonzorgcentra

Onze partners

  • LEIF
  • Armonea
  • Universiteit Antwerpen
  • Vlaamse Ouderenraad
Logo KBS

Wil je meer weten over dit project?