Vormingspakket voor voorafgaande zorgplanning in woonzorgcentra

Looptijd
/
Financiering
PWO / Koning Boudewijnstichting

Recente studies tonen aan dat er in vele woonzorgcentra een beleid is rond voorafgaande zorgplanning maar dat de toepassing ervan niet optimaal is voor de bewoners. Dit is te wijten aan een te beperkte verslaggeving in de bewonersdossiers door leden van het zorgteam, wat o.a. bepaald wordt door de vaardigheden van het zorgteam en door de werkomstandigheden. In dit project wordt m.b.v. een actieonderzoek een vormingspakket voor het toepassen van voorafgaande zorgplanning binnen een zorgteam van een woonzorgcentrum geïmplementeerd, geëvalueerd en bijgestuurd.

Voorafgaande zorgplanning: trainingsessies

Er werd een vormingspakket ontwikkeld voor het toepassen van voorafgaande zorgplanning binnen een zorgteam van een woonzorgcentrum, dat een antwoord biedt aan de huidige ervaren noden en drempels. Deze vorming zal ook deel uitmaken van het lessenpakket van de bachelor in verpleegkunde en de banaba psychosociale gerontologie. Op die manier hopen we dat de kwaliteit van de levenseindezorg in woonzorgcentra verbetert, meer bepaald dat er op een meer adequate manier rekening zal worden gehouden met de wensen van bewoners aangaande het levenseinde.

Voorafgaande zorgplanning
Partners

Thanks to our partners

  • LEIF
  • Armonea
  • Universiteit Antwerpen
  • Vlaamse Ouderenraad