Naar een duurzame en robuuste infectiebeheersing in residentiële zorginstellingen

Looptijd
/
Financiering
Koning Boudewijnstichting (Fonds Solidaire Zorg: Preventie)
Onderzoeksproject

Naar een duurzame en robuuste infectiebeheersing in residentiële zorginstellingen

De COVID-19-crisis heeft een grote impact gehad op de bewoners en personeel van residentiële instellingen. Om de residentiële instellingen te ondersteunen in de aanpak ervan wordt een ondersteuningspakket ontwikkeld dat onder meer bestaat uit opleiding en expertisedeling vanuit de ziekenhuizen m.b.t. ziekenhuishygiëne en COVID-19.

Naar een duurzame en robuuste infectiebeheersing in residentiële zorginstellingen

Achtergrond

De COVID-19-crisis heeft een grote impact gehad op de bewoners en personeel van residentiële instellingen. Naast diverse andere aspecten was het ontbreken van kennis, vaardigheden en een gestructureerd plan van aanpak een belangrijke bron van gevoelens van machteloosheid, angst en frustratie.

Om de residentiële instellingen te ondersteunen in de aanpak van de COVID-19-crisis werd in Aalst op initiatief van de veiligheidscel de ‘Taskforce Ouderenzorg’ opgericht, waarin de lokale WZC, de huisartsenkring en de ziekenhuizen samen werden gebracht. Het tijdelijke ondersteuningspakket voor de WZC bestaat onder meer uit opleiding en expertisedeling vanuit de ziekenhuizen m.b.t. ziekenhuishygiëne en COVID-19.

Dit project heeft de bedoeling om deze tijdelijke ondersteuning een duurzaam karakter te geven en te voorzien voor alle residentiële instellingen.

Doelstelling

De doelstelling van dit project is om ondersteuning te bieden aan residentiële instellingen tijdens deze uitdagende tijden van infectiebeheersing. Dit project beoogt een duurzamere impact te hebben op infectiebeheersing in residentiële instellingen.

Methode

De noden van het werkveld staan centraal in dit project. De continue cocreatie en optimalisatie met lokale partners moet leiden tot een hanteerbaar draaiboek met aandacht voor de verschillende contexten die bestaan in de residentiële instellingen.

Het opleidingspakket bestaat uit opleiding op de werkvloer, op maat van de verschillende partners in de zorg voor de bewoners in de residentiële instellingen. Deze integrale aanpak leidde tot positieve resultaten in de eerste golf.

Verwachte output

De optimalisatie van een draaiboek zorginfecties moet bijdragen tot een structurele aanpak van zorginfecties in residentiële instellingen.

Daarnaast wil het opleidingspakket de kennis en vaardigheden van alle partners in de zorg (zorgverleners, CRA, logistieke en administratieve medewerkers, vrijwilligers en mantelzorgers) verhogen, met betrekking tot de preventie en controle van zorginfecties.

Het project heeft als doel alle residentiële zorginstellingen te bereiken ongeacht of ze reeds in contact kwamen met COVID-19. Deze ondersteuning heeft niet enkel een meerwaarde in de aanpak van COVID-19, maar ook in het terugdringen van andere zorginfecties.

Naar een duurzame en robuuste infectiebeheersing in residentiële zorginstellingen

Onze partners

Met financiering van Koning Boudewijnstichting (Fonds Solidaire Zorg: Preventie), in samenwerking met:

  • WZC Denderrust
  • OCMW rusthuizen
  • De Mouterij
  • Stad Aalst
  • ASZ Aalst
  • LMN Aalst
  • LMN Groot-Lede
Logo KBS

Wil je meer weten over dit project?