Bachelor Orthopedagogie

Voel jij je op je best met mensen om je heen? Wil je anderen ondersteunen op hun levenspad? En ga je geen uitdaging uit de weg? Schrijf je dan als de bliksem in voor de opleiding Orthopedagogie.

Als bachelor in de Orthopedagogie ga je samen met je cliënt en zijn omgeving op zoek naar wegen om zo actief mogelijk mee te draaien in de samenleving en de levenskwaliteit te verbeteren. Zowel je cliënt als de samenleving spelen daarbij een belangrijke rol. Als praktijkgerichte orthopedagoog zet je dan ook in op beiden. Tijdens je opleiding verwerf je algemene kennis, train je je ortho(ped)agogische vaardigheden en ontwikkel je de attitudes die een praktijkgerichte orthopedagoog nodig heeft.

orthopedagogie
CHECK WANNEER JOUW OPLEIDING BEGINT

Mis de start van het academiejaar niet!

Wat is Orthopedagogie, wat houdt de opleiding precies in?

 • Je bent géén nummer
 • Focus op jouw interessegebied
 • Studie- en trajectbegeleiding
 • Sterke verbinding met de praktijk
 • Je leert ook veel over jezelf

Cliënt, gezin en samenleving

Via de orthopedagogische vakken maak je vanaf het eerste jaar kennis met de mensen die je later zult ondersteunen. Je leert hoe je dat het best kunt doen. In het eerste bachelorjaar ligt de nadruk op individuen met een ondersteuningsvraag zoals bijvoorbeeld jongeren in verontrustende situaties, vluchtelingen en mensen met een beperking. In het tweede jaar buig je je over het individu in zijn gezinscontext. In het derde jaar verschuift de focus naar het individu in de maatschappij. Je bestudeert onder meer psychosociale problematieken (waaronder spijbelen, verwaarlozing en mishandeling) en bijzondere gezinssituaties. Je maakt kennis met nieuwe tendensen in het werkveld, zoals de kracht- en vraaggerichte kijk op ondersteuning en netwerkontwikkeling.

Drie pijlers: drie specialisaties

De opleiding is uitgewerkt in drie pijlers, die zich in het derde jaar vertalen in drie verdiepingssporen of specialisaties waaruit je kunt kiezen: creatieve coaching, systeem- en contextgericht werken of sociale inclusie. Die keuze heeft ook een impact op je stage in het derde jaar, want dan ga je je specialisatie concreet toepassen.

Creatieve coaching

Wist je dat je via een ‘creatieve’ taal een dialoog kunt aangaan met cliënten, ook met cliënten die via verbale weg moeilijk te bereiken zijn? Wil je weten hoe je die creatieve talen (samen musiceren, werken met beelden, expressie en beweging) kunt gebruiken? Dan kies je voor deze verdieping. Je leert in de praktijk hoe je creatieve werkvormen kunt inzetten binnen een hulpverleningsrelatie om zo een verandering bij mensen te realiseren.

Systeem- en contextgericht werken

Een goede ondersteuning vraagt betrokkenheid van de naaste omgeving van je cliënt. Aan de hand van systeem- en contextgericht werken krijg je een goed zicht op de dynamieken binnen gezinnen, hoe je je daar als hulpverlener in opstelt, hoe je mensen kunt engageren en waar de gevoeligheden liggen. Ouders, broers, zussen en partners van je cliënt vormen een extra doelgroep waarmee je aan de slag gaat.

Sociale inclusie

Mensen zijn knooppunten van relaties, in hun eigen gezin en familie, maar ook breder: in een school, op het werk, in een buurt of vereniging. Aan de slag gaan met een ondersteuningsvraag, betekent dat je mensen de tools geeft om op te komen voor zichzelf. Tegelijk probeer je ook de samenleving te bewegen. Je leert hoe je het verschil maakt als bruggenbouwer, belangenbehartiger en netwerker.

Extra troeven van je opleiding

Ook dit kan in de bachelor Orthopedagogie

 • Microdegree 'Werken met mensen: basisvaardigheden'

  Werk je al met mensen maar mis je nog wat skills? Heb je (nog) geen tijd om de volledige bacheloropleiding te volgen? Dan is deze microdegree geknipt voor jou. Gedurende een jaar volg je enkele vakken waarin je leert om te communiceren als een social professional. Theoretische onderbouw krijg je via het vak 'Pedagogiek'. Daarnaast kies je één of twee keuzevakken.

  De smaak te pakken? De credits die je hiermee opbouwt, kan je meteen inzetten voor de bacheloropleiding Gezinswetenschappen of Orthopedagogie.

  Meer weten? Bekijk de pagina, de flyer of neem contact op met opleidingshoofden Miet Timmers (Gezinswetenschappen) en Bart Van den Steen (Orthopedagogie).

 • Persoonlijke begeleiding

  Bij Odisee houden we de groepen bewust klein, zodat het contact tussen docenten en studenten laagdrempelig blijft. We zorgen voor individuele coaching op maat.

  Na de herfstvakantie krijg je al de kans om aan enkele proefexamens deel te nemen. Zo maak je kennis met de manier van evalueren in het hoger onderwijs en heb je al een deel van de leerstof verwerkt tegen de kerstexamens. Na elke examenperiode buigt ons talentgericht onderwijsteam zich over je studievoortgang en geeft het je advies waar nodig.

  Maar de begeleiding beperkt zich niet enkel tot de examenperiodes. Met vragen over je studietraject kun je het hele jaar door terecht bij onze trajectbegeleider. De studentenbegeleider helpt je dan weer bij het organiseren en plannen van opdrachten en leerstof. Leerproblemen, faalangst of functiebeperkingen zijn geen barrière bij Odisee. 

 • Leren vanuit en in de praktijk

  Via stages en projecten maak je kennis met je doelpubliek en onderdelen van je takenpakket als praktijkgerichte orthopedagoog.

  Tijdens de kijkstage in het eerste jaar zie je praktijkgerichte orthopedagogen aan het werk. Daarnaast doe je ervaring op bij de uitbouw en uitwerking van agogische projecten.

  In het tweede jaar loop je zeven weken stage. Lastige situaties kun je op elk moment bespreken met je stagebegeleider.

  In het derde jaar ga je veertien weken aan de slag bij een organisatie die je opnieuw zelf kiest. Stilaan groei je uit tot een sociale professional.

 • Ondernemen

  Stroomt er ondernemersbloed in jou? Plannen om een eigen praktijk of organisatie te starten? Bij Odisee bieden we je het keuzevak ‘Entrepreneurial Skills’ — kortweg #ESKI — waarin je je businessplan kunt uitwerken. We organiseren ook EntrepreneursCaffees voor al je vragen over ondernemen. En we hebben een heel netwerk van docenten en experten voor advies op maat.

  Wil je al echt aan de slag tijdens je opleiding? Kies dan het statuut van student-ondernemer.

Laat je overtuigen door onze studenten Orthopedagogie

Orthopedagogie studeren? Onze studenten aan het woord!

MEER WETEN

Op zoek naar het volledige studieprogramma van de opleiding Orthopedagogie?

Checklist!

Is de opleiding Orthopedagogie iets voor jou?

 • Je toont respect voor alle mensen, ongeacht hun achtergrond of ondersteuningsvraag.
 • Je bent bereid om aan je eigen persoonlijkheid te werken via zelfreflectie en zelfontplooiing.
 • Je tenen gaan krullen van onrechtvaardigheid. Je komt op voor wie kwetsbaar is.
 • Je hebt een hart voor mensen, je legt vlot contact en je kunt goed communiceren.
 • Je blijft altijd mogelijkheden zien, hoe uitzichtloos een situatie soms ook lijkt.
Meisje - nadenkend
De campus in Dilbeek is een van de zaken die voor mij de doorslag hebben gegeven om Orthopedagogie te studeren bij Odisee. Die is klein, maar fijn. Daardoor ontstaat er echt een band tussen de studenten en docenten. Als je een probleem hebt, kun je altijd bij hen terecht.
Chloë Van der Perre
Student Orthopedagogie
Orthopedagogie - Chloë Van der Perre
Na je diploma

Wat na Orthopedagogie?

Jij aan het roer

Onze studenten zijn stuk voor stuk uniek. Ze hebben allemaal hun eigen interesses, achtergronden en talenten. Tijdens lessen en projecten zetten we die diversiteit bewust in om van en over elkaar te leren. Bovendien kun je bij Odisee je eigen leertraject vormgeven. Zowel binnen de vakken, stages en thema’s van de bachelorproeven krijg je verschillende keuzemogelijkheden. Zo vaar je tijdens je opleiding de koers die jij wilt.

Denken, durven, doen

Vanaf het eerste jaar dompelen we je onder in de praktijk. Naast de stages die je zelf kunt invullen, organiseren we tal van projecten in samenwerking met het werkveld. Zo kun je gaan voorlezen in anderstalige gezinnen, een blog ontwikkelen over een sociaal thema, deelnemen aan een ervaringskamp voor personen met een fysieke beperking, een studiedag over begeleid werk op poten zetten, buddy zijn van asielzoekers... Afwisseling troef!

Project Brussel Grootstad en Communicatiedagen

Je dacht dat je Brussel al kende? Think again! Tijdens ons tweedaagse Project Brussel Grootstad ontdek je alle bekende én verborgen plekjes van de stad en maak je kennis met verschillende sociale organisaties. En dat niet alleen, je leert ook je collega-studenten en docenten beter kennen. Daarnaast vinden er jaarlijks Communicatiedagen plaats op onze campus. In het eerste jaar krijgen we het bezoek van ervaringsdeskundigen en professionals die over zichzelf of over hun stiel komen vertellen. In het tweede jaar ga je zelf aan de slag (o.a. bij BON of Brusseleer) als intercultureel hulpverlener.

Buddy up!

In het buddyproject kun je je blik op de wereld verruimen. Wat je daarvoor moet doen? Een heel jaar lang ben je de individuele coach van een jongere uit de jeugdhulpverlening, een jonge vluchteling, een moeder zonder wettig verblijf... Uitdaging en plezier verzekerd!

baso brussel
Na je diploma

En wat nadat je je diploma behaald hebt?

Als bachelor in de Orthopedagogie kun je kiezen uit een grote variatie aan jobmogelijkheden. Nine to five of de flexibiliteit van nachten, vroege en late shiften. Aan huis of in een voorziening of organisatie. Eerder individuele begeleiding of voluit voor leefgroepwerk. Het kan allemaal. Maar ook sociaal ondernemen behoort tot de opties, als zelfstandige thuisbegeleider, een eigen coachingpraktijk…

Waar kun je aan de slag?

 • Jeugdhulp
 • Algemeen welzijnswerk
 • Tewerkstelling en opleiding
 • Geestelijke gezondheidszorg
 • Kinder- en gezinszorg
 • Opvoedingsondersteuning
 • Zorg aan personen met een handicap
 • Integratie- en ondersteuningscentra voor etnisch-culturele minderheden
 • Onderwijs en educatie
 • Ouderenzorg en thuiszorg
 • Sociaal ondernemer
2 studenten in overleg aan een tafel

Je belangrijkste taken

Als praktijkgerichte orthopedagoog staat het contact en de relatie die je opbouwt met je cliënten op nummer één. Vanuit dat vertrouwen krijg je zicht op de ondersteuningsvraag van je cliënten. Je tekent een ondersteuningsplan uit, samen met je cliënten en hun netwerk. De ondersteuning situeert zich vooral in het dagelijkse leven: algemene zelfredzaamheid, organisatie van de dag, relaties aanknopen, vrijetijdsbesteding, onderwijs, wonen en werken.

Aangezien je aan de slag gaat met kwetsbare mensen, besteed je ook veel aandacht aan de versterking van netwerken. Je bouwt bruggen naar de werkgever, klasgenoten, coach van de sportclub of buurt. Daarbij zet je in de eerste plaats de formele en informele netwerken in van je cliënten, maar ook van jezelf en van de organisatie waar je werkt.

Of wil je verder studeren?

Misschien wil je nog een extra bachelordiploma behalen? Dat kan! Een bachelor in het Kleuter- of Lager onderwijs, Sociaal werk of Gezinswetenschappen is de meest logische stap, maar ook een bijkomende master Pedagogiek, Criminologie, Agogiek of Sociologie behoren tot de mogelijkheden. Daarnaast biedt onze partner Odisee Advanced Education een gevarieerd aanbod van opleidingen aan over actuele thema’s in de vormings- en welzijnssector.

Met een aantrekkelijk pakket aan vrijstellingen kan je in sneltempo – via een verkort traject – een aansluitende bacheloropleiding volgen. Dat kan in dagonderwijs, maar soms ook in avond- of afstandsonderwijs, wat perfect te combineren is met werk. Meer informatie vind je verder op de website bij odisee.be/vrijstellingen.

 • 6
  campussen
 • + 11.000
  studenten
 • 27
  bacheloropleidingen
 • 12
  graduaatsopleidingen
 • 1 op 4
  volgt een opleiding op maat van volwassenen

Talentprofiel

Al vanaf het eerste jaar maak je samen met je docenten en medestudenten een eerste talentprofiel op. Dat profiel krijgt vorm aan de hand van feedback die je krijgt binnen verschillende vakken, stages en projecten. Je talenten vormen de hefboom om competenties te bereiken. Op basis van die talenten maak je doordachte individuele keuzes die je studietraject meer kleur geven. We doen er samen alles aan om je volledig klaar te stomen tot een talentvolle professional die goesting heeft om in het werkveld te duiken.

Ga internationaal

Elk jaar verwelkomen we gaststudenten uit buitenlandse partneruniversiteiten. Tussen pot en pint oefen je met hen je vreemde talen. Buitenlandse gastdocenten verzorgen af en toe seminaries en colleges. Maar je kunt natuurlijk ook zelf aan een uitwisseling deelnemen. In het derde jaar krijg je de kans om een deel van je opleiding in het buitenland te volgen. De opleiding heeft samenwerkingen met o.a. Nederland, Noorwegen, Zweden, Spanje, Suriname, Senegal, Kenia, Zuid-Afrika en India. Handig, want een internationale ervaring is een troef op je cv. 

Campus Dilbeek

Campus Dilbeek is een kleine campus met een prachtige tuin en een moderne sportinfrastructuur. De campus is prima bereikbaar met het openbaar vervoer en overal vind je broodjes, drankjes en snacks tegen democratische prijzen. Kiezen voor Brussel als jouw studentenstad is kiezen voor een spannende mix van bedrijvigheid en ontspanning. 

Meer dan een opleiding

Co staat voor samen, we pakken je studie samen aan!

Naast opleidingen biedt Odisee een hele waaier aan extra voorzieningen. Zoek je een kot? Doe je aan topsport? Leef je met een functiebeperking? Heb je het financieel wat moeilijker? ... Ontdek waar wij je mee kunnen helpen!

Overtuigd? Of toch nog iets meer info nodig?

Inschrijven

Ben je er helemaal klaar voor en zie je studeren helemaal zitten?

Meisje - luisterend naar muziek