COntent - gepersonaliseerde contentcreatie door marketeer en machine

In het project COntent verdiepen we ons in de opportuniteiten die generatieve AI biedt voor de contentmarketeer en begeleiden we de Vlaamse kmo met de toepassing ervan binnen hun contentmarketingactiviteiten. Dagelijks komen er nieuwe contentgeneratietools op de markt wat enerzijds maakt dat deze technologie toegankelijker wordt. Anderzijds wordt het daardoor ook moeilijker om wegwijs te geraken in de veelheid aan mogelijkheden.

Door de polemiek die recent ontstaan is, is er nood aan duidelijkheid over de manier waarop de Vlaamse kmo aan de hand van deze technologie een duurzame impact kan maken op haar bedrijfsvoering.

Dit project heeft dan ook als doel de Vlaamse kmo of meer specifiek contentschrijvers en spelers binnen communicatie- en contentagentschappen:

  • te laten zien op welke manier hun contentmarketingactiviteiten aan de hand van deze technologie kunnen geautomatiseerd en geoptimaliseerd worden;
  • te inspireren en te begeleiden bij het produceren van gepersonaliseerde, tekstuele content aan de hand van volledig uitgewerkte contentgeneratiecases;
  • te sensibiliseren rond juridische en ethische aspecten van automatische contentgeneratie.

Dit onderzoek zal een 360° perspectief bieden door zowel de strategische, technologische, juridische als ethische aspecten mee te nemen bij de uitwerking van een aantal praktische use-cases op maat van de Vlaamse kmo.

Robothand bedient toetsenbord van computer
Looptijd
/
Financiering
PWO

Het project COntent is gericht op het ondersteunen van communicatie- en contentagentschappen bij hun contentgeneratie activiteiten door middel van gebruik generatieve AI. Marketeers kunnen profiteren van de kracht van NLP en generatieve AI om gepersonaliseerde content te genereren door middel van co-creatie. Het doel is om de contentgeneratie sneller en eenvoudiger te maken, zodat marketeers zich beter kunnen concentreren op andere belangrijke aspecten van hun werk. COntent wil de marketeer voorzien van relevante en op maat gemaakte content, waardoor zij hun doelgroep effectiever kunnen bereiken.

Deze tekst werd niet geschreven door de onderzoekers zelf, maar werd gegeneerd op basis van trefwoorden en de titel van dit project door ChatGPT, een AI creatietool die recent werd gelanceerd door Open AI. Ondanks het enthousiaste onthaal van deze technologie, is er ook veel onduidelijkheid over hoe dit ons werk maar ook onze samenleving gaat beïnvloeden. Binnen dit project bekijken we deze vraag vanuit het standpunt van communicatie- en contentagentschappen. Hun taak is om relevante, persoonlijke content te creëren waardoor Vlaamse bedrijven hun doelpubliek beter kunnen bereiken en behouden. Dit is echter heel arbeidsintensief en vraagt de nodige creativiteit. We onderzoeken hoe AI hen hierin kan ondersteunen.

Dit project zal de Vlaamse bedrijven enerzijds sensibiliseren rond de mogelijkheden van AI-gedreven contentgeneratie en tonen hoe mens en machine in co-creatie kunnen samenwerken. We willen de mogelijke drempels rond de acceptatie en adoptie van AI binnen deze context identificeren en wegnemen. We bekijken deze problematiek daarom zowel vanuit strategisch, technologisch, juridisch als ethisch standpunt. Anderzijds zullen concrete contentgeneratiecases uitgewerkt worden die tonen hoe Vlaamse marketeers zelf aan de slag kunnen met de technologie bij het produceren van content. Alle uitgewerkte cases zullen ruim gedissemineerd worden onder de vorm van onder andere praktische digitale fiches en een podcast.

Maak kennis met de onderzoekers

Onze partners

Sirius Legal advocatenkantoor

Wil je meer weten over dit project?