(Met) boeken wérken in de kleuterklas - Aanbod op maat

We weten allemaal hoe belangrijk boeken zijn voor de ontwikkeling van een kind.

Maar weten we ook allemaal hoe we ze optimaal kunnen inzetten in de kleuterklas?

Weten we dat er zoveel méér mogelijkheden zijn dan een prentenboek vertellen en daar een tekening rond (laten) maken? En dat de boekenhoek zich kan vertakken doorheen het hele klasgebeuren? Er zijn zoveel mogelijkheden om te werken met boeken en materialen in de klas, dat je hierin als leerkracht kan blijven groeien, in jouw eigen klas of als coach van anderen. 

Deze vorming biedt je heel veel nieuwe ideeën, waarmee je vrijwel meteen aan de slag kan in je klas, school, bibliotheek e.a.!

Met boeken werken
DAT IS LEVENSLANG LEREN

Deze opleiding maakt deel uit van Continue

Continue is hét aanbod voor iedereen die wil bijblijven, zich persoonlijk ontwikkelen of omscholen. Je kunt kiezen uit langere opleidingen zoals bachelors, graduaten, banaba’s of postgraduaten, volledig op maat van 25-plussers. Of korte opleidingen zoals navormingen, microcredentials en studiedagen.

Continue.be is hét platform voor levenslang leren van de Associatie KU Leuven, goed voor meer dan 1000 professionele en academische opleidingen.

Continue, dat is levenslang leren
(Met) boeken wérken in de kleuterklas

Iets voor jou?

Leerkrachten kleuteronderwijs en lager onderwijs 1ste graad (omdat we merken dat in de eerste graad vaak met boeken nog verder gewerkt wordt zoals in de kleuterklas, naast het leren lezen uiteraard).

Programma

In deze vorming leer je een concrete kijkwijzers kennen waarmee je de leescultuur in de kleuterklas kan versterken. Je krijgt inspiratie en tips om boeken en boekmaterialen doorheen de gehele kleuterdag op een enthousiasmerende manier in te schakelen, linken naar andere ontwikkelingsdomeinen te leggen, en daarbij ook je collega’s te coachen. We getuigen ook over wat zo’n ‘boeken-make-over’ teweeg kan brengen bij zowel leerkracht als kleuters.

Doelen

De deelnemers:

 • kennen verschillende mogelijkheden om ook voor én na het ‘voorlezen’ verdiepend aan de slag te gaan met een prentenboek;

 • leren hoe waardevol informatieve boeken, catalogi, kranten, tijdschriften … zijn in de klas;

 • kunnen de kleuters (weer) motiveren om met boeken aan de slag te gaan, in alle hoeken van de klas;

 • kunnen de kleuters (weer) spontaan doen kiezen voor de boekenhoek.

Programma dag 1

We buigen ons eerst samen over de eigen omgang met boeken in de klas:

 • Hoe ziet jouw boekenhoek eruit (inrichting)?
 • Welke (soorten) boeken bied je aan (permanent en tijdelijk) (inhoud)?
 • Hoe organiseer je activiteiten in de boekenhoek, en wanneer (organisatie)?
 • Hoe begeleid je de activiteiten in de boekenhoek (begeleiding)?
 • Is er überhaupt wel sprake van een boekenhoek in jouw klas?
 • Zijn er andere plekken in de klas waar boeken te vinden zijn? Op welke manieren gaan de kleuters daarmee aan de slag...?

Vervolgens word je ondergedompeld in een bad vol tips om aan de slag te gaan met velerlei soorten boeken. We doen ook enkele concrete oefeningen en wisselen bevindingen en ervaringen met mekaar uit. Tot slot zoeken we samen uit welke nieuwe inzichten omtrent ‘boeken in de klas’ je onmiddellijk zal trachten toe te passen in je eigen klas-/schoolpraktijk.

Docent

Jaantje Verbruggen is taaldocent in de lerarenopleiding. Zij verzorgt zowel onderzoek als lessen taaldidactiek in het kleuteronderwijs aan Odisee (Brussel). Ze is projectleider van Boeken troef!, een leesproject voor basis- en secundaire scholen dat via een krachtige(re) lees-omgeving de leesmotivatie van jonge lezers wil verhogen. Ze was tevens projectleider van De Boekenhouder (2018-2019, Aalst), een project om de kwaliteit van het leesonderwijs en -cultuur voor alle kinderen, in het bijzonder kinderen uit kwetsbare gezinnen, te verhogen. Daarnaast is ze al jaren coördinator van het CSL-project Boekenbende aan Huis, waarbij tweedejaarsstudenten vanuit het vak Psychopedagogiek thuis bij kansarme kleuters gaan voorlezen. Voorts verzorgt ze nascholingen m.b.t. het stimuleren van een rijke leescultuur en -plezier in de kleuterklas; en werken met en rond poëzie in de kleuterklas.

De onderzoeksprojecten maken deel uit van het Onderzoekscentrum De Taalbouwers van Odisee. De Taalbouwers voeren praktijkgericht onderzoek in samenwerking met het kleuter-, lager en secundair onderwijs. De onderzoeksprojecten focussen zowel op mondelinge als schriftelijke taalvaardigheid. We analyseren de huidige praktijk, ontwerpen instrumenten en methodieken en streven een diepgaand inzicht na in de voorwaarden die leiden tot een succesvolle professionalisering.

Programma dag 2

Tijdens de tweede dag reflecteren we op de acties van elk

van jullie. Wat werkte, wat kan bijgeschaafd worden?

Elke deelnemer krijgt tijd en ruimte voor het delen

van de eigen ervaringen.

Ook mogelijk in open aanbod!

De vorming '(Met) boeken wérken in de kleuterklas' kan je ook volgen in open aanbod.

Met boeken werken 2

Overtuigd? Of toch nog iets meer informatie nodig?

DAT IS LEVENSLANG LEREN

Meer opleidingen op Continue.be

Continue is het online platform voor levenslang leren van de Associatie KU Leuven, goed voor meer dan 1000 professionele en academische opleidingen. Continue is dé website voor iedereen die wil bijblijven, zich persoonlijk wil ontwikkelen of omscholen. 

 • Je kunt kiezen uit korte opleidingen zoals webinars en workshops, en langere trajecten als postgraduaten.
 • Studenten kunnen met een handige zoekfunctie een opleiding op maat vinden.
 • Je volgt de lessen online, op locatie, of gemengd.
 • Continue bundelt alle opleidingen levenslang leren van KU Leuven, LUCA School of Arts, hogescholen Odisee, Thomas More, UCLL en VIVES.
 • Bekijk het grootste aanbod vervolgopleidingen van Vlaanderen en Brussel op Continue.be!
Continue, dat is levenslang leren