Postgraduaat Geestelijke gezondheidszorg - Module Trends en innovaties in geestelijke gezondheidszorg

Van zorgverleners wordt verwacht om in een steeds veranderende omstandigheden toch stabiliteit te bieden.

In de module 'Trends en innovaties in geestelijke gezondheidszorg' exploreren we de geestelijke gezondheidszorg van het verleden, het heden en de toekomst.  Door uit het verleden te leren werken we samen aan een betere zorgverlening voor de toekomst en kunnen we nieuwe trends en innovaties implementeren. 

Trends en innovaties 3
Module Trends en innovaties in de geestelijke gezondheidszorg

Iets voor jou?

Deze module richt zich tot zorg- en hulpverleners (masters, bachelors, HBO5) in de sociale en geestelijke gezondheidszorg die ondersteuning en begeleiding bieden aan kwetsbare groepen.

Inleiding

Sedert corona is het duidelijk geworden dat mentale en psychische problemen veel mensen treffen. Meer en meer mensen doen dan ook beroep op Geestelijke gezondheidszorg. Ondertussen zijn er minder bedden, langere wachttijden en meer ambulante zorg. Er ontstaan nieuwe woonvormen, betere samenwerking tussen diensten maar er is een nijpend tekort aan personeel.

 

Thema’s zoals artikel 107, de vermaatschappelijking van zorg en E-health komen aan bod in deze interactieve module.

Doorheen de verschillende lesdagen word je uitgedaagd om kritisch te kijken naar het eigen werkveld en krijg je uitgebreid de kans om samen met de gastsprekers opportuniteiten en kansen te exploreren.

Aanpak

De module is opgebouwd uit 5 thematische lesdagen:

Dag 1: De nieuwe mindset in de geestelijke gezondheidszorg

Dag 2: Herstelgerichte zorg en het belang van ervaringsdeskundigen in GGZ

Dag 3: Nieuwe technologieën in GGZ: ethisch verantwoorde keuzes?

Dag 4: E-Health tools in GGZ

Dag 5: De shift van genezen naar herstel in GGZ

Postgraduaat Geestelijke gezondheidszorg

Deze module maakt deel uit van het postgraduaat Geestelijke gezondheidzorg en telt 4 studiepunten. Wie minimum 20 studiepunten behaalt, zal het postgraduaatgetuigschrift Geestelijke gezondheidszorg behalen.

Dag 1: De nieuwe mindset in de geestelijke gezondheidszorg

Voormiddag

De geestelijke gezondheidszorg staat voor een nieuwe mindset. Tijdens deze les staan we stil bij de vermaatschappelijking en de de-institutionalisering van de ggz en de impact die dit geeft in de praktijk. We bespreken niet alleen de veranderende rol van de patiënt als actieve participant en ervaringsdeskundige, we bespreken ook de rol van de mantelzorg in dit geheel. Tenslotte staan we stil bij de toekomstige rol en taken van de professionals in het licht van de geschetste ontwikkelingen.

Namiddag

We kijken naar onze eigen praktijk en gaan aan de hand van tools op zoek naar de mogelijke nieuwe rollen voor zowel patiënt, mantelzorger als professional op de werkvloer. Daarbij kijken we naar de patiënt in relatie tot zijn omgeving waarbij het ‘netwerk-intake’ van het UMC Utrecht wordt voorgesteld en waarbij het principe van ‘patient centricity’ wordt uitgewerkt. Dit is een patiëntgerichte benadering waarbij de verschillende partners in de zorg samengebracht worden om de beslissingen van de patiënt af te stemmen volgens zijn wensen, behoeften en voorkeuren.

Dag 2: Herstelgerichte zorg en het belang van ervaringsdeskundigen in GGZ

De geestelijke gezondheidszorg krijgt een nieuwe visie op herstel en aandacht voor ervaringsdeskundigen.

Voormiddag

We staan stil bij herstelgerichte zorg. Wat is het? Wat is het verschil tussen care & cure? Hoe werken we herstelgerichte zorg uit op de werkvloer? Welke good practices zijn er voorhanden?

Namiddag

Inschakelen van ervaringsdeskundigen in GGZ: wat zijn de voor- en nadelen? Wie zijn ze? Wat houdt hun inbreng in? Hoe en waar worden ze ingeschakeld? Wat is de meerwaarde van ervaringsdeskundigen in de behandeling/herstel? Welke initiatieven zijn bekend? Tijdens deze les gaan we ook voorbij het stigma en de discriminatie als we weten dat er nog steeds een stigma kleeft aan psychisch ziek zijn en de discriminaties die hiermee gepaard gaan.

Dag 3: Nieuwe technologieën in GGZ: ethisch verantwoorde keuzes?

Voormiddag

Tijdens deze les wakkeren we het out-of-the box denken in de GGZ aan. Nieuwe technologieën die worden ingezet binnen de GGZ krijgen de nodige aandacht. E-healthcare en zorgtechnologie zijn belangrijke onderdelen van waardevolle hulpverlening voor heden en toekomst. Hoe kunnen we de GGZ-begeleiding op een ethisch verantwoorde manier future-proof maken? We staan verder ook stil bij de opkomst van apps, digitalisering, smartphones,… Zijn ze een antwoord op een ervaren drempel om de stap naar de hulpverlening te zetten? Is het een en/en verhaal? Hoe gaan we om met apps bij opname?...

Namiddag

De toekomst van de psychiatrie zal waarschijnlijk steeds persoonlijker worden en patiënten hoeven misschien straks niet eens hun huis te verlaten om toegang te krijgen tot zorg. Is dit een evolutie ten goede? Websites voor virtuele therapie bieden patiënten al online sessies aan, waardoor ze toegang krijgen tot therapeutische ondersteuning die ze anders misschien niet zouden krijgen. We gaan in debat met experts en publiek over de wenselijkheid en de haalbaarheid hiervan.

Dag 4: E-Health tools in GGZ

Voormiddag

We leren de belangrijkste E-health tools kennen: artificiële intelligentie, wearables, websites, virtual reality zorgrobots, digitale technologie, domotica, apps. We bestuderen de voor- en nadelen alsook de mogelijke bruikbaarheid ervan op de werkvloer.

Namiddag

De invloed van diverse social media platforms is groot. Hoe gaan we ermee om in GGZ?

Dag 5: De shift van genezen naar herstel in GGZ

Voormiddag

In deze les blikken we eerst terug op lesdag 2 om daarna verdiepend te werken rond herstelgerichte zorg. Het paradigma van de psychiatrie zal immers verder radicaal verschuiven van een nadruk op de behandeling van psychische aandoeningen naar een nadruk op het optimaliseren van emotioneel, cognitief en gedragsmatig functioneren. Internationale en Europese praktijkvoorbeelden worden voorgesteld die de optimalisatie vooropstellen. We reflecteren er kritisch op.

Namiddag

Vlaamse praktijkvoorbeelden worden voorgesteld die deze optimalisatie vooropstellen. De voorbeelden zullen komen uit een ziekenhuis, een dagcentrum en een WZC. Ook hier volgt een kritische reflectie op de praktijkvoorbeelden.

Trends en innovaties 2

Praktische info op een rij

Hier vind je alle praktische informatie m.b.t. de opleiding.

 • Waar?

  Deze module vindt plaats op Odisee - Campus Sint-Niklaas, Hospitaalstraat 23, 9100 Sint-Niklaas.

  Meer info over de  bereikbaarheid van deze campus vind je hier. 

 • Wanneer?

  Voorlopig kan voor deze module niet meer ingeschreven worden. 

 • Studiegeld

  Het studiegeld voor de volledige module bedraagt € 475. Voor een losse lesdag bedraagt het studiegeld € 100.
  Catering tijdens de koffiepauzes, digitale syllabi en gebruik van online leerplatform zijn inbegrepen. 

  De opleiding komt in aanmerking voor subsidiëring door kmo-portefeuille. Lees meer over de KMO-portefeuille bij 'studeren als zelfstandige'.

 • Vlaams opleidingsverlof en Betaald educatief verlof

  Vlaams opleidingsverlof

  De module werd jammer genoeg niet erkend voor Vlaams opleidingsverlof.

  Betaald educatief verlof 

  De module geeft recht op 50 uren Betaald educatief verlof.

Overtuigd of blijf je graag op de hoogte?

Jongen - Gele muts