Vlaams opleidingsverlof (VOV)- enkel voor wie in Vlaanderen werkt

Gent sfeerbeeld

Belangrijk voor wie in het Brussels Gewest werkt!

Als je in het Brussels Gewest werkt, geldt  de regelgeving van het betaald educatief verlof (BEV) en niet die van het Vlaams Opleidingsverlof (VOV).

Meer over het betaald educatief verlof

Wat is het VOV?

Net zoals het Betaald Educatief Verlof (BEV) is het Vlaams Opleidingsverlof (VOV) een recht dat toegekend kan worden aan werknemers die in Vlaanderen in de privésector werken om erkende opleidingen te volgen en in dat kader op het werk afwezig te zijn met behoud van loon. Je werkgever vraagt ten laatste 3 maanden na de start van de opleiding de terugbetaling van je uren VOV (je gewettigde afwezigheid dus) aan bij de Vlaamse overheid via een digitaal platform.

Enkel werknemers die minstens 50% tewerkgesteld zijn in de privésector in het Vlaams Gewest komen dus in aanmerking voor VOV.

Voor werknemers in de openbare sector geldt het Vormingsverlof. Meer info over het vormingsverlof?

Wie heeft recht op VOV?

Werknemers die minstens 50% tewerkgesteld zijn in de privésector in het Vlaams Gewest

Privésector: Onder ‘privésector’ verstaat men voor VOV ‘alle werknemers die vallen onder de CAO-wetgeving’ en de paritaire comités. Dus wie onder een paritair comité valt, valt contractueel onder de privésector voor VOV.

Vlaams Gewest: de vestigingseenheid van de werknemer ligt in het Vlaams Gewest.

Minstens 50%:  bij de start van de opleiding én in de maand maart van het voorgaande schooljaar. Werkt u in die maand maart minder dan 50%, dan heb je alleen recht op opleidingsverlof als u minstens 50% werkt in de maand waarin uw eerste opleiding start waarvoor je VOV aanvraagt. 

Opgelet! Check zeker via de opleidingsdatabank of de opleiding niet enkel recht geeft op VOV indien ze leidt tot een diploma met een hoger niveau dan je al bij de aanvang van de opleiding bezit. Als jijzelf en de opleiding die je volgt aan de wettelijke voorwaarden voldoen, kan je werkgever het VOV niet weigeren, maar je moet de afwezigheden wel in onderling overleg met je werkgever plannen.

Ik ben tewerkgesteld in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of in Wallonië. Heb ik dan ook recht op VOV?

Als je tewerkgesteld bent in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of in Wallonië heb je geen recht op VOV. Je resulteert dan onder het systeem van BEV, met de daaraan verbonden rechten, reglementering én administratie.

Welke opleidingen van Odisee geven recht op VOV?

Alle opleidingen die recht geven op het VOV worden gepubliceerd in de opleidingsdatabank (Vul in het veld links op het scherm Odisee). Het betreft dag-, avond- en weekendopleidingen, opleidingen in hoger afstandsonderwijs (HAO) en werkplekleren (bv. stages). Voor een graduaat of bacheloropleiding moet je  wel voor minstens 3 studiepunten ingeschreven zijn met een diploma- en/of een creditcontract.

 

Papier naast een laptop

Hoeveel uren VOV kan ik opnemen?

Je hebt per schooljaar recht op maximum 125 uren VOV. Het concrete aantal uren VOV wordt bepaald door je tewerkstellingspercentage en door het aantal studiepunten dat je opneemt.

Je tewerkstellingspercentage:

• Het maximum van 125 uren wordt herleid in functie van je tewerkstellingspercentage (TWP) van maart van het voorgaande schooljaar,  bv. TWP in maart  = 75%: Je hebt recht op 93,75 uren VOV bv. TWP in maart = 100%: Je hebt recht op 125 uren VOV

• Als je 50% werkt met een vast uurrooster geldt er een bijkomende voorwaarde: Je hebt enkel recht op VOV als er lesuren/examens samenvallen met de arbeidstijd. Je kan het VOV enkel opnemen tijdens die samenvallende uren.

Het aantal studiepunten dat je volgt in dit academiejaar:

Wie een professionele bacheloropleiding, een graduaatsopleiding of een postgraduaatsopleiding volgt, heeft recht op 4 uren VOV per opgenomen studiepunt.

Wanneer mag ik VOV opnemen?

Je kan je VOV opnemen vanaf de dag vóór de startdatum van de opleiding t.e.m. twee dagen na de einddatum van de opleiding of na het laatste examen.