Expertisecentrum ouderenzorg (EXP-O)

Pijler 4: Dienstverlening

We willen...

... actief meewerken aan de disseminatie en implementatie van onderzoeksresultaten.

Dit met oog op het vergroten van de bewustwording en de bestaande kennis en praktijken binnen het domein van de ouderenzorg alsook het overtuigen van beleidsmakers van de impact van de toenemende levensverwachting op de samenleving en onze rol hierin zodat zij gepaste acties en maatregelen nemen die de kwaliteit van de zorgverlening optimaliseert.

Dit bijvoorbeeld door het organiseren van events rond relevante aspecten m.b.t. ouderenzorg.

Expertisecentrum ouderenzorg (EXP-O) BOEKVOORSTELLING

'Buiten de lijnen kleuren'

Warme zorg als middel tegen grensoverschrijdend gedrag

Collega Els Messelis en co-auteur Jan Van Velthoven schuiven in hun nieuwe boek ‘Buiten de lijnen kleuren’ warme zorg naar voren als remedie tegen grensoverschrijdend gedrag, als middel om de zorgrelatie te optimaliseren. Grensoverschrijdend gedrag in de zorg kan gaan over geweld, discriminatie of pesterijen, maar ook over ongewenst seksueel gedrag. Beleidsmatig is het essentieel om aandacht te besteden aan grensoverschrijdend gedrag, want de gevolgen zijn nefast.

De begrippen ‘warme zorg’ en ‘grensoverschrijdend gedrag’ worden in deze publicatie ruim gekaderd vanuit diverse theoretische perspectieven. De auteurs gaan vooral in op casussen, die onverbloemd en zeer verhelderend zijn.

Dienstverlening

Heb je een vraag of wil je graag advies inwinnen over een aspect van ouderenzorg?