Toelatingsproef voor graduaatsopleidingen

Als je niet voldoet aan de diplomavoorwaarden om te kunnen starten in een graduaatsopleiding, kun je deelnemen aan een toelatingsproef.

De proef bestaat uit:

Vier digitale testen: woordenschat, begrijpend lezen, rekenen en numeriek redeneren.

Deadline indienen dossier: 

Vóór de datum van het toelatingsonderzoek (zie aanmeldingsformulier).

Met boeken werken 2