Toelatingsvoorwaarden inschrijven niet-Vlaams diploma

Als je je diploma secundair onderwijs behaald hebt in een instelling buiten de Vlaamse Gemeenschap, kun je niet meteen inschrijven. Ook niet als je Belg en/of Nederlandstalig bent. Je moet eerst een aanvraag tot toelating indienen. 

 

Dit geldt voor alle opleidingen aangeboden door Odisee, zowel voor de graduaats- en bacheloropleidingen als voor de microcredentials, microdegrees en vakken in een creditcontract.

Buitenlandse studenten

Diplomavoorwaarden

 •  Een student met een diploma behaald in een land dat de Lissabon Erkenningsconventie ratificeerde* wordt steeds toegelaten als het behaalde diploma in dat land ook toegang verleent tot een gelijksoortige opleiding  hoger onderwijs. 
 • Een student met een diploma secundair onderwijs behaald in een land dat de Lissabon Erkenningsconventie niet ratificeerde kan worden toegelaten als het behaalde diploma in dat land toegang verleent tot hoger onderwijs. De toelating kan in dit geval wel afhankelijk worden gemaakt van een bijkomende toetsing van de bekwaamheden voor de opleiding. 
 • Bij de verkorte educatieve bacheloropleidingen wordt de student toegelaten op basis van een bachelordiploma in het vakgebied waarin de student wilt lesgeven.

Als er na onderzoek van je dossier twijfel bestaat of je diploma in het land waar je het behaalde toegang verleent tot (gelijksoortig) hoger onderwijs, zal je gevraagd worden een bijkomend bewijs aan te leveren dat dit bevestigt. Denk aan een toelatingsbrief van een erkende instelling van hoger onderwijs, resultaten van een hogere studie aan een erkende instelling, resultaten van een nationaal toelatingsexamen, een verklaring van nationale of regionale onderwijsautoriteiten of van de instelling waar het diploma werd behaald.Opmerking 

Als je je diploma secundair onderwijs in Nederland behaalde, dien je om toegelaten te worden te beschikken over: 

 • Voor een graduaatsopleiding: 
  • een VWO diploma 
  • of een HAVO diploma 

  • of een MBO-4 diploma (je dient tevens te voldoen aan de nadere vooropleidingseisen die ook in Nederland gelden) 

 • Voor een bacheloropleiding: 

  • een VWO diploma 

  • of een HAVO diploma + een attest van een met succes afgerond propedeusejaar 

  • of een MBO-4 diploma (je dient tevens te voldoen aan de nadere vooropleidingseisen die ook in Nederland gelden) *Landen die de Lissabon Erkenningsconventie ratificeerden: Albanië, Andorra, Armenië, Australië, Azerbeidzjan, België, Bosnië-Herzegovina, Bulgarije, Canada, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Georgië, de Heilige Stoel, Hongarije, Ierland, IJsland, Israël, Italië, Kazachstan, Kirgizië, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Republiek Macedonië, Malta, Moldavië, Montenegro, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Oekraïne, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Rusland, San Marino, Servië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tadzjikistan, Tsjechische Republiek, Turkije, Turkmenistan, Verenigd Koninkrijk, Wit-Rusland, Zweden, Zwitserland.

Taalvoorwaarden

Voldoe je aan de diplomavoorwaarden, dan dien je tevens te kunnen aantonen dat je beschikt over een voldoende kennis van de Nederlandse taal.  

Graduaatsopleidingen

Je voldoet aan de taalvoorwaarden als je kunt bewijzen dat je minstens beschikt over het niveau B1 van het Europees referentiekader voor talen (European Common Framework). 

 Als bewijs worden enkel de volgende certificaten aanvaard: 

 • het ITNA certificaat (Interuniversitaire Taaltest Nederlands) 
 • Maatschappelijk Formeel (FORM) of Educatief Startbekwaam (STRT) van het CNaVT (Examens Nederlandse Taalunie) 
 • minstens Richtgraad 2 – niveau 2.4 van een erkend Centrum voor Volwassenenonderwijs 
 • minstens Niveau 4 van een Vlaams universitair talencentrum 

Daarnaast voldoe je ook aan de taalvoorwaarden als je kunt aantonen dat je tenminste één studiejaar in het secundair of hoger onderwijs, of een geheel van tenminste 54 studiepunten in het hoger onderwijs, met succes in het Nederlands hebt afgelegd. 

Bacheloropleidingen en educatieve graduaatsopleidingen

Je voldoet aan de taalvoorwaarden als je kunt bewijzen dat je minstens beschikt over het niveau B2 van het Europees referentiekader voor talen (European Common Framework). 

 

Als bewijs worden enkel de volgende certificaten aanvaard:  

 • het ITNA certificaat (Interuniversitaire Taaltest Nederlands) 
 • het Educatief Startbekwaam certificaat (STRT)  van het CNaVT (Examens Nederlandse Taalunie) 
 • minstens Richtgraad 3 van een erkend Centrum voor Volwassenonderwijs. Je dient beide deelcertificaten van richtgraad 3 (3.1 én 3.2) te hebben behaald. 

Daarnaast voldoe je ook aan de taalvoorwaarden als je kunt aantonen dat je tenminste één studiejaar in het secundair of hoger onderwijs, of een geheel van tenminste 54 studiepunten in het hoger onderwijs, met succes in het Nederlands hebt afgelegd.