Uurroosters en klasgroepen

Als student word je altijd gekoppeld aan een klasgroep. Voor elke klasgroep is een uurrooster opgemaakt waarin de lessen van plichtvakken niet overlappen. Pas nadat je je individueel studieprogramma (ISP) hebt ingevoerd, kun je je persoonlijk uurrooster consulteren. Een antwoord op de meest gestelde vragen rond uurroosters vind je hieronder. 

Hoe je Individueel Studieprogramma (ISP) registreren?

Volwassen studenten aan een tafel

Elke opleiding wordt ingedeeld in opleidingsfasen van ongeveer 60 studiepunten. Zo wordt bijvoorbeeld een bacheloropleiding van 180 studiepunten ingedeeld in drie opleidingsfasen van 60 studiepunten. We spreken van de eerste, tweede en derde opleidingsfase. 

Je moet je inschrijven in de opleidingsfase waarin je de meeste studiepunten volgt. Zo ligt je uurrooster al meteen voor het grootste deel vast. Je bepaalt je fase op het moment dat je (her)inschrijft. Enkel als je nooit eerder was ingeschreven aan een hogeschool of universiteit in Vlaanderen word je automatisch ingeschreven in de eerste opleidingsfase van de opleiding.

Je kunt je opleidingsfase laten aanpassen naar de opleidingsfase waarin je de meeste studiepunten volgt. Op de campussen Brussel, Dilbeek en Schaarbeek kun je hiervoor terecht op de dienst Studentenadministratie. Op de campussen Aalst, Gent en Sint-Niklaas moet je bij het opleidingssecretariaat zijn.

Als student volg je een modeltraject of een geïndividualiseerd traject.

Je volgt een modeltraject als je opleidingsonderdelen van slechts één opleidingsfase opneemt in je individueel jaarprogramma en hierbij de regels voor het samenstellen van een modeltraject volgt.

Je volgt een geïndividualiseerd traject als je opleidingsonderdelen van meerdere opleidingsfasen opneemt in je individueel jaarprogramma en hierbij de regels voor het samenstellen van een geïndividualiseerd traject volgt.

Studenten volgen de lessen van plichtvakken samen in een klasgroep. Zo’n klasgroep heeft een code, bijvoorbeeld 1B BM/1A1.

Voor elke klasgroep is een uurrooster opgemaakt, waarin de lessen van plichtvakken niet overlappen. De lessen van keuzevakken worden aansluitend georganiseerd.

Na de verwerking van je inschrijving word je toegewezen aan een klasgroep. Daarvoor zijn er twee mogelijke werkwijzen:

  1. Automatisch (A) na inschrijving: A1 het aantal beschikbare groepen wordt evenredig opgevuld door het informatiesysteem. De vakken staan automatisch aangeduid in het ISP. A2 de opleiding wijst studenten zelf toe aan een klasgroep op basis van specifieke studentenkenmerken. Als dit nog niet is gebeurd krijgt de student de boodschap "Je kan jouw ISP enkel raadplegen" in dat geval contacteert die het secretariaat van de opleiding. Eenmaal de student aan de klasgroep werd toegewezen staan de vakken automatisch aangeduid in het ISP.
  2. Manuele (M) toewijzing door de opleiding: de opleiding deelt de studenten een klasgroep mee, de student duidt de vakken aan en kiest voor elk vak het correcte event in zijn ISP.

Elke opleiding bepaalt zelf op welke wijze ze haar groepen toewijst.

Ontdek hoe dit voor jouw opleiding gebeurtExtra info

Je vraagt je wijziging zo snel mogelijk na de start van het academiejaar aan en zeker vóór de deadline voor het vastleggen van je ISP (15 oktober).

Voor de campussen Brussel en Schaarbeek

Alleen nieuwe studenten die voor het eerst ingeschreven zijn in een bepaalde opleiding kunnen een aanvraag indienen om van klasgroep te veranderen.

Opgelet: Studenten die een opleiding volgen waarbij de klasgroep individueel wordt toegewezen door de opleiding moeten toelating krijgen van de opleiding om van klasgroep te veranderen!

Voor onderstaande opleidingen , waarbij de klasgroep automatisch wordt toegewezen, is een goedkeuring van het opleidingshoofd noodzakelijk!

         Graduaat in het programmeren

         Graduaat in het maatschappelijk werk


         Graduaat in het systeem- en netwerkbeheer

         Bachelor in de ergotherapie

         Bachelor in het sociaal werk


         Bachelor in de toegepaste informatica

Hoe een wijziging van klasgroep aanvragen?

  • Je kan als student enkel via een mail een klasgroepwijziging aanvragen bij de dienst Planning.
  • De titel van je mail is ‘aanvraag klasgroepwijziging’.

    Je vermeldt zeker je naam, studentennummer (r-,s- of m- nummer), de opleiding die je volgt, je huidige klasgroep (terug te vinden in je ISP voor studenten die een opleiding volgen die gebruik maakt van automatische klasgroeptoewijzing) en de klasgroep waaraan je graag zou worden toegewezen.

Denk goed na over je beslissing, een klasgroepwijziging wordt slechts éénmaal toegestaan en je kan ook niet terugkomen op je beslissing!

Mail de dienst Planning

Voor de campussen Aalst, Dilbeek, Gent en Sint-Niklaas

Neem contact op met het opleidingssecretariaat.

Voor opleidingen met automatische klasgroeptoewijzing:

Na (her)inschrijving en vanaf 10 september zie je je klasgroep in je individueel studieprogramma (ISP) bij 'klas-/examengroep'. Je kunt hier ook je persoonlijk uurrooster consulteren door op het klokje te klikken. Dit persoonlijk uurrooster is gebaseerd op de opleidingsonderdelen die deel uitmaken van je ISP.

 

Voor opleidingen zonder automatische klasgroeptoewijzing:

Het opleidingshoofd deelt de klasgroep mee aan de student. Pas als je je ISP opgeslaan hebt kan je je persoonlijk uurrooster consulteren door op het klokje te klikken. Dit persoonlijk uurrooster is gebaseerd op de opleidingsonderdelen die deel uitmaken van je ISP..

Kies in de online programmagids je opleiding en klik daarna linksboven op 'uurrooster'. Je ziet een lijstje van alle beschikbare klasgroepen. Klik nu jouw klasgroep aan.

Het uurrooster voor een bepaald opleidingsonderdeel vind je terug in de online programmagids. Kies in de online programmagids eerst de opleiding en daarna het opleidingsonderdeel en eventueel de bijhorende onderwijsleeractiviteit. Druk daarna op het klokje bij het aantal contacturen. In een pop-upscherm verschijnt nu het uurrooster van het betrokken opleidingsonderdeel.

Op het Dashboard van het studentenplatform kan je onder 'Mijn tools' naar ‘Mijn Loket’ gaan en daar doorklikken op 'Mijn uurrooster'.

Jouw persoonlijk uurrooster opent standaard in de huidige week via een kalenderweergave. Andere weergaveopties kan je kiezen door bovenaan jouw keuze aan te duiden. Navigeren tussen verschillende data kan via pijlen of door data aan te klikken; terugkeren doe je door op Vandaag te klikken.

Verkies je een lijstweergave? Klik op de menuknop met drie horizontale lijnen naast de knop van het maandoverzicht en kies Uurrooster (Lijst). Je kan kiezen tussen een week- of semesteroverzicht.

In de kalender weergave van het uurrooster staan lessen in een blauwe kleur, examens staan in een groene kleur. Als je op de les of het examen klikt opent er een pop-up. Je kan er op de code van het vak klikken, dan opent de ECTS-fiche van het vak.

Als je op het lokaal klikt dan opent er een lokaalfiche waarin je het adres kan terugvinden van het gebouw waarin het lokaal zich bevindt. Op de pagina Vind je lokaal ontdek je per campus een overzicht van de opbouw van de lokaalnummers zodat je eenvoudig het lokaal vindt waar je moet zijn. 

Als de les online of extern doorgaat zal de docent jou hierover meer informatie geven.

Wat jou ook kan helpen tijdens jouw studies: 

Als je een geïndividualiseerd traject volgt, volg je opleidingsonderdelen uit meerdere opleidingsfasen en moet je inschrijven in de opleidingsfase waarin je de meeste studiepunten volgt. Zo ligt het uurrooster voor de meeste (plicht)vakken al meteen vast. De opleidingsonderdelen van een andere opleidingsfase die je wil volgen, puzzel je rond dit basisuurrooster.

Besteed voldoende aandacht aan het zorgvuldig opbouwen van je persoonlijk uurrooster. Neem hierbij de adviezen van je trajectbegeleiders in acht. Je moet er steeds rekening mee houden dat je voor eenzelfde opleidingsonderdeel voor alle lesmomenten in dezelfde groep en bij dezelfde docent terechtkomt.

Wil je meer begeleiding bij het opstellen van een studietraject dat aansluit bij je individueel profiel?

Contacteer een trajectbegeleider