Workshops Economie en maatschappij

Uw leerlingen werken een commercieel idee uit tot een financieel succes. Richt een frietkot op en maak er een topzaak van!

Boekhouden – economie

Deze workshop kan online aangeboden worden!

gratis | contact | inschrijven

 

Ontdek aan de hand van de actualiteit de betekenis achter dure woorden uit het fiscale jargon.

Boekhouden – economie

Door de coronamaatregelen kan deze workshop niet plaatsvinden.

 

In deze interactieve sessie maken de leerlingen kennis met de aspecten die belangrijk zijn bij het verwerven van een eigen woning. Via praktische demonstraties en uitdagende groepsopdrachten komen ze in aanraking met vragen van onder meer architecturale, bouwtechnische en juridische aard.

Vastgoed

Door de coronamaatregelen kan deze workshop niet plaatsvinden.

Via een leuk kaartspel praten de leeringen dynamisch en interactief over prijzen. Zo komen ze terecht in een reële marktsituatie. We onderbouwen de spelmechanismen als betalingsbereidheid, vraag, aanbod, kosten, evenwichtsprijs en hoeveelheid, consumenten- en producentensurplus,… ook met wetenschappelijk-economische inzichten.

Prijsmechanisme - vraag en aanbod

Door de coronamaatregelen kan deze workshop niet plaatsvinden.

Aan de hand van een case overlopen we de verschillende onderdelen van een uitwerken van een idee adhv het business model canvas. De verschillende onderdelen van dit business plan worden dan daarna ingevuld in het financieel plan.

Semester 2: niet op maandag en vrijdag
Economie, ondernemen, bedrijfseconomie

Deze workshop wordt online aangeboden!

gratis | contact | inschrijven

We nemen uw leerlingen mee in de veranderende wereld van het eventmanagement. Een aantal basisconcepten in project- en eventmanagement zetten hen nadien op weg in de uitwerking van een eigen evenement!

Economie - organisatie

Door de coronamaatregelen kan deze workshop niet plaatsvinden.

gratis | contact | inschrijven

Dromen van een eigen zaak? Hoe begin je eraan? Uw leerlingen geven hun idee vorm en werken een 'pitch' uit.
Aan de hand van het business model canvas overlopen we de verschillende onderdelen van een uitwerken van een idee. Daarna wordt het idee voorgesteld aan de groep, dmv een ‘elevator pitch’.

Semester 2: niet op maandag en vrijdag

Economie - Ondernemerschap

Deze workshop wordt online aangeboden.

gratis | contact | inschrijven

 

Dit bedrijfssimulatiespel neemt de logistieke ketting onder de loep. De leerlingen kiezen een eigen rol: kleinhandelaar, distributeur, producent... Elk team probeert op een kostenefficiënte manier aan de vraag van de eindklant te voldoen. Na afloop vergelijken we de resultaten van alle teams.

Door de coronamaatregelen kan deze workshop niet plaatsvinden.

 

Uw leerlingen kunnen zich buigen over de volgende onderwerpen:
Corporate branding: hoe maak je een sterk merk? Pitchen met pit en presenteren met impact. Commercieel schrijven, onmisbaar voor bedrijven!

Semester 2: alle dagen, liefst niet op woensdag

Economie - bedrijfscommunicatie

Door de coronamaatregelen kan deze workshop niet plaatsvinden.

Dromen van je eigen zaak? Hoe begin je eraan? Uw leerlingen geven hun idee vorm en werken een 'pitch' uit. Aan de hand van het business model canvas overlopen we de verschillende onderdelen van een uitwerken van een idee. Daarna wordt het idee voorgesteld aan de groep, dmv een ‘elevator pitch’.

Semester 2: niet op maandag en vrijdag
Economie - ondernemerschap

Deze workshop wordt online aangeboden!

gratis | contact | inschrijven

Uw leerlingen ervaren hoe het is om een productiebedrijf te leiden. Ze beslissen welke grondstoffen en machines ze aankopen. In teams van twee of drie stippelen ze hun strategie uit. Vervolgens wordt het productiebedrijf echt gestart voor elk team. Na afloop vergelijken uw leerlingen de resultaten van alle teams en volgt een korte bespreking van de strategie.

Productiebeheer – voorraad

Door de coronamaatregelen kan deze workshop niet plaatsvinden.

 

In deze workshop komen alle facetten van een marktonderzoek aan bod: van info verzamelen en verwerken tot kwalitatief en kwantitatief onderzoek. Aan de hand van echte praktijkcases staan uw leerlingen stil bij marketingprocessen. Deze sessie kan een startmoment zijn voor een onderzoeksopdracht in de klas.

Politieke en sociale wetenschappen - communicatie - marketing

Door de coronamaatregelen kan deze workshop niet plaatsvinden.

 

Uw leerlingen ontdekken de actualiteit de betekenis achter dure woorden uit het fiscale jargon.

Boekhouden – economie

Deze workschop wordt online aangeboden!

gratis | contact | inschrijven

Via een leuk kaartspel praten uw leeringen dynamisch en interactief over prijzen. Zo komen ze terecht in een reële marktsituatie. We onderbouwen de spelmechanismen als betalingsbereidheid, vraag, aanbod, kosten, evenwichtsprijs en hoeveelheid, consumenten- en producentensurplus,… ook met wetenschappelijk-economische inzichten.

Prijsmechanisme - vraag en aanbod

Door de coronamaatregelen kan deze workshop niet plaatsvinden.

Ce cours met l'accent sur l'utilisation et l'acquisition actives de la langue à travers une multitude d’activités différentes orientées vers un usage professionnel. Au cours de cette leçon, le professeur formera des équipes d'étudiants afin de livrer un produit final à une petite ou moyenne entreprise.

Door de coronamaatregelen kan deze workshop niet plaatsvinden.

Communiceren in het Frans

Communiceren in een vreemde taal

Convincing customers. Solving conflicts at work. Reaching consensus. Developing your network. What do you need to conduct these activities successfully in the global business world? You need language, and more specifically English.

Door de coronamaatregelen kan deze workshop niet plaatsvinden.

Word, words, words. We worden er zo moe van. Hoe kan een boodschap aantrekkelijker worden gebracht, met minder woorden? Hoe kan beeldmateriaal het gesproken woord efficiënt ondersteunen? Wat maakt dat een boodschap blijft hangen?

Door de coronamaatregelen kan deze workshop niet plaatsvinden.

Als facility manager ben je ook verantwoordelijk voor bedrijfsevents (bijvoorbeeld een opendeurdag of personeelsfeest). In deze workshop bekijken uw leerlingen een event vanuit een financieel en organisatorisch oogpunt.

Door de coronamaatregelen kan deze workshop niet plaatsvinden.

gratis | contact | inschrijven

Het 'nieuwe werken’ is een hype in vele bedrijven en (overheids)instellingen. Maar is deze manier van werken ook ‘duurzaam’?

Facility management - organisatie 

Door de coronamaatregelen kan deze workshop niet plaatsvinden.

People managers zijn er in alle kleuren en maten, maar wat is nu een ‘goede’ people manager? Welke types zijn er? Hoe managen ze hun mensen? En vooral, schuilt er een manager in jou? Uw leerlingen komen het allemaal te weten in deze boeiende reis door management.
In overleg met de school, op afspraak

Door de coronamaatregelen kan deze workshop niet plaatsvinden.

Hoe ken je als facility manager de juiste rol toe aan de juiste medewerker? Uw leerlingen ontdekken een aantal tools die daarbij helpen (waaronder de Belbin-teamrollen), en ze krijgen inzicht in de sterktes van een team.

Door de coronamaatregelen kan deze workshop niet plaatsvinden.

 

 

Wenst u een programma op maat? Wil u uw leerlingen laten kennismaken met de diverse aspecten van Facility management?
Contacteer inge.deschuyter@odisee.be 

Het lijkt wel alsof vandaag iedereen ‘manager’ is, en misschien is dat ook wel zo: de ene managet processen, de andere projecten en nog een andere zijn of haar teamleden. In deze les gaan uw leerlingen dieper in op de basisbeginselen van:
procesmanagement (Wat is het, hoe meet je het en hoe doe je het ‘lean’?), projectmanagement (Wat zijn de juiste stappen en hoe kan het fout gaan?), team management (Mensen, hoe motiveer je hen en hoe hou je hen gemotiveerd?)

Door de coronamaatregelen kan deze workshop niet plaatsvinden.