Behoeften gebaseerde zorg

Behoeften gebaseerde zorg is een methode die medewerkers in de zorg ondersteunt in het zoeken naar mogelijkheden zodat iedereen een kwaliteitsvol leven en werken ervaart. Het toont medewerkers een weg om gedrag van bewoners of cliënten beter te begrijpen en gepast te reageren.

Behoeften gebaseerde zorg creëert een dynamiek in teams waarin iedereen wordt uitgedaagd om verantwoordelijkheid op te nemen voor het welbevinden van bewoners of cliënten. Eén visie, één team, gedeelde verantwoordelijkheid.

Behoeften gebaseerde zorg is veelzijdig. Net zoals de mogelijkheden waarop je ermee kan kennismaken of er in verdiepen.

Ontdek hier de formule die het beste bij jou en je team past!

Project Odette

Opleidingsaanbod - Voorjaar 2024

Opleiding expert behoeften gebaseerde zorg in residentiële setting - start 18 januari 2024

Hoe herken je onvervulde behoeften bij oudere volwassenen, in het bijzonder bij mensen met dementie? Hoe stem je het wonen, leven, zorgen en werken hierop af en hoe betrek je hierin alle medewerkers?

Ben jij degene die deze vragen stelt en heb je zin om je collega’s te motiveren en te ondersteunen om op een authentieke manier in verbinding te gaan met oudere volwassenen? Is oplossingsgericht denken iets voor jou en word je welgezind van out of the box ideeën? Dan is deze opleiding tot expert in behoeften gebaseerde zorg iets voor jou!

Zesdaagse opleiding: start op 18 januari 2024.

Inspiratiedag behoeften gebaseerde zorg in ziekenhuizen - 14 maart 2024

Tijdens inspiratiedagen zetten we in op het erkennen van het belang van behoeften gebaseerde zorg en inspireren we medewerkers met inzichten, tools en praktijkvoorbeelden. Het thema voor ziekenhuizen is ‘Onbegrepen gedrag bij personen met dementie in een ziekenhuissetting. Veiligheid vanuit het patiënten perspectief.’

Programma:
09.00 – 09.10 uur: Verwelkoming
09.10 – 10.15 uur: De relatie tussen gedrag en brein in niet-acute situaties. Een kader voor basisbehoeften bij personen met dementie in het ziekenhuis.
10.30 – 12.00 uur:  Acuut veranderend gedrag: het delier van dichtbij bekeken.
12.00 – 13.00 uur: Pauze
13.00 – 14.00 uur: Inspiratie voor een dementievriendelijke ziekenhuisomgeving.
14.15 – 16.00 uur: Samenwerken met mantelzorgers/naasten in de acute zorg: met gedeelde zorg de toekomst tegemoet?
16.00 – 16.30 uur: Reflectie en afsluiting

Studiedag 'Psychiatrie in het WZC: (mis)match?! - 14 mei 2024

Het aantal bewoners met complexere emotionele en relationele behoeften in WZC neemt toe.

Hoe zorgen we er samen voor dat het WZC een plaats is waar iedereen zich thuis voelt en zichzelf mag zijn? Ook voor bewoners met psychiatrische stoornissen. Tijdens deze studiedag bieden experten inzichten in mogelijkheden en voorwaarden aan.

Dagindeling

09.00 - 09.30 uur: Onthaal, koffie en verwelkoming.
09.30 - 10.30 uur: Prevalentie en zorgzwaarte van bewoners met een psychiatrische kwetsbaarheid. Ervaren barrières in de zorg voor bewoners met een psychiatrische kwetsbaarheid.
10.50 - 11.30 uur: Klinische presentatie van frequent voorkomende psychiatrische stoornissen bij ouderen.
11.30 - 12.15 uur: True stories. Bewoners met een verhoogde kwetsbaarheid voor depressie: ervaringen, noden en behoeften.

Broodjeslunch

13.15 - 14.00 uur: Hobbelen. Het belang van zorgvuldigheid bij transfers.
14.00 - 14.45 uur: Iedereen competent. Inspirerende getuigenissen over gedeelde besluitvorming en leervoorkeuren bij het professionaliseren van medewerkers in wzc.
15.15 - 16.00 uur: Psychologische ondersteuning in het wzc: praktijkcases.
16.00 - 16.45 uur: Het beleid aan zet. Naar een inclusieve omgeving voor zorgafhankelijke ouderen met een psychiatrische kwetsbaarheid.
16.45 - 17.00 uur: Afronding

Project Odette 2