Ecozoo

Jongeren worstelen met grote vragen op het kruispunt van mens, maatschappij en wetenschap. Klimaatverandering, de voor- en nadelen van spitstechnologie of de bedreiging van biodiversiteit vragen doordachte antwoorden, inzichten en beslissingen. 

Ecozoo Jelle

Denken over duurzaamheid

EcoZoo wil hierop inspelen. EcoZoo is een onderwijsmethodiek gericht op het stimuleren van denkvaardigheden over duurzaamheid, wetenschap en technologie bij leerlingen van 10 tot 14 jaar. Door wetenschappelijke vraagstukken in te bedden in een maatschappelijk verhaal, ontdekken leerlingen de relevantie en noodzaak om te blijven zoeken naar nieuwe antwoorden. 

EcoZoo ontwikkelt klasmateriaal om leerkrachten te inspireren.  Via dialoog en al filosoferend leren jongeren reflecteren over waarden, systemen en acties.

  • Waardedenken omvat het zich bewust worden van en in vraag stellen van het eigen waardenkader, andere perspectieven leren begrijpen en durven van mening te veranderen. 

  • Systeemdenken omvat de zoektocht naar verbanden. De focus verlegt zich van feiten naar denken en relaties. Zo groeit het besef dat alles op een bepaalde manier met alles samenhangt.

  • Actiedenken omvat het zich bewust worden en in vraag stellen van het eigen gedrag en houding over duurzaamheidsvraagstukken. 

Ontdek het klasmateriaal

Opleiding Ecozoo: filosoferen over duurzaamheid  

Kinderen en jongeren stellen vaak vragen over samenlevingsthema’s op het kruispunt van mens, maatschappij en wetenschap. Klimaatverandering, de voor- en nadelen van technologie of de bedreiging van biodiversiteit vragen doordachte antwoorden, inzichten en beslissingen. Maar hoe stimuleer je een dialogische klasactiviteit over deze thema’s?

Ecozoo ontwikkelde een onderwijsmethodiek gericht op het stimuleren van denkvaardigheden en dialoog over duurzaamheid, wetenschap en technologie bij leerlingen van 10 tot 14 jaar. Al filosoferend en via methodieken uit systeemdenken leren jongeren reflecteren over waarden, systemen en acties. Zo werken we aan EDO (educatie voor duurzame ontwikkeling).

Wil je aan de slag met deze methodiek? Wil je leren filosoferen over duurzaamheidsthema’s? Of ben je benieuwd naar het klasmateriaal? Dan is de EcoZoo-opleiding iets voor jou.

ecozoo klas

EcoZoo in de klas

We komen bij u in de klas filosoferen met leerlingen over duurzaamheidsthema'szoals klimaatverandering, de voor- en nadelen van technologie of de bedreiging van biodiversiteit. Deze workshop bevat hands-on materiaal waar jongeren onmiddellijk mee aan de slag kunnen en is ontwikkeld voor leerlingen tussen 10 en 14 jaar.

ecozoo leerkrachten

EcoZoo opleiding voor leerkrachten

Tijdens deze opleiding leren leerkrachten hoe je een filosofische dialoog begeleidt over duurzaamheidsvraagstukken. De onderzoekers voorzien de deelnemers van voorbeeldmateriaal om onmiddellijk mee aan de slag te gaan. De opleiding is interactief en er is ruimte om de inhoud aan te passen aan de noden van de deelnemers.

Filosofisch EcoZoosalon

Filosofisch EcoZoosalon

Wie bezit de aarde? Kunnen kinderen de wereld veranderen? Moeten robots stemrecht krijgen? In een filosofisch salon gaan kinderen gedurende 2u op avontuur met prikkelende vragen, gekke voorwerpen en bijzondere denkobjecten.

De workshop is interactief en kan doorgaan in scholen, culturele centra, wetenschapsdagen of tijdens andere activiteiten waarbij wetenschap en reflectie onder de aandacht komen.

traject op maat

Traject op maat

Wil je al filosoferend aan de slag rond duurzaamheidsthema's?

EcoZoo ondersteunt organisaties op maat : traject met een of meerdere klassen, opleiden van leerkrachtenteams, uitdenken en ontwikkelen van didactisch materiaal, verzorgen van een pedagogische studiedag...

Over ons

Ecozoo met foto's