GE-START: Kwalificerende trajecten voor sociale professionals

GE-START is een opleidingstraject gericht op het versterken van personen die aan de slag zijn binnen de sociale sector en/of die zich willen voorbereiden op de instroom in een opleiding binnen het sociaal agogisch werk (bachelor of graduaat, bv. gezinswetenschappen, sociaal werk, orthopedagogie).

GE-START | EN_AVANT wordt gefinancierd door het Europees Sociaal Fonds en ondersteund door de projectpartners SOM, Vlaams Welzijnsverbond, VIVO, JES en D’Broej. Neem zeker ook een kijkje op de projectwebsite.

Volwassenen in de klas
GE-START | EN-AVANT – Kwalificerend traject voor sociale professionals

GE-START EN-AVANT – Kwalificerend traject voor sociale professionals

GE-START EN-AVANT is een opleiding gericht op de professionalisering van werkenden die actief zijn binnen de sociale sector en/of die zich willen voorbereiden op de instroom in een opleiding binnen het sociaal agogisch werk (bachelor of graduaat, bv. gezinswetenschappen, sociaal werk, orthopedagogie). Het traject staat ook open voor werkzoekenden die zich willen bij- of omscholen. Het volledige traject bestaat uit een combinatie van werkplekleren en 3 inhoudelijke modules ter ondersteuning. 

Modules

De modules, met telkens 6 bijeenkomsten van 6 uur (leergroepen), worden als één geheel aangeboden. Gedurende het traject komt de student ongeveer tweewekelijks samen in een leergroep met leergenoten, o.b.v. een leerbegeleider. Deze leerbegeleider komt om de vier à zes weken langs op de werkplek van de lerende voor het voeren van een leergesprek, samen met de werkplekmentor.

Module 1: Levenslang Leren

Binnen deze module wordt ingegaan op ‘leren’ op en naast de werkplek. Dit gebeurt via het opbouwen van een persoonlijk portfolio, waarin de student zijn leer- en werkervaringen, eigen sterktes en valkuilen in kaart brengt. Binnen deze module is ook veel aandacht voor reflectie op en naast de werkplek.

Module 2: Professioneel handelen

Binnen deze module wordt ingegaan op de professionele vaardigheden die nodig zijn om op een werkplek en binnen de sociale sector aan de slag te kunnen. Daarbij is aandacht voor communicatie en samenwerking.

Module 3: De Sociale Professional

Binnen deze module wordt ingegaan op het beroep van de sociale professional, de sociale sector en de verschillende subsectoren. Er wordt stilgestaan bij de grondhouding en de beroepsrollen van de sociale professional. Daarnaast wordt er ingegaan op de sociale kaart.

GE-START Light – Professionaliseringstraject voor sociale professionals

GE-START Light is een opleiding gericht op de professionalisering van werkenden en/of vrijwilligers die actief zijn binnen de sociale sector en op zoek zijn naar een aantal handvatten om zichzelf te versterken in hun dagelijks functioneren op de werkvloer. Het traject bestaat uit een combinatie van werkplekleren en twee inhoudelijke modules ter ondersteuning.

Modules

Het programma van GE-START Light bestaat uit 2 modules met telkens 2 bijeenkomsten van 6 uur (leergroepen) per module. De modules worden als één geheel aangeboden. Gedurende het traject komt de student ongeveer tweewekelijks samen in een leergroep met leergenoten, o.b.v. een leerbegeleider. Deze leerbegeleider komt om de vier à zes weken langs op de werkplek van de lerende voor het voeren van een leergesprek, samen met de werkplekmentor.

Module 1: Professioneel handelen

Binnen deze module wordt ingegaan op de professionele vaardigheden die nodig zijn om op een werkplek en binnen de sociale sector aan de slag te kunnen. Daarbij is aandacht voor communicatie en samenwerking.

Module 2: De Sociale Professional

Binnen deze module wordt ingegaan op het beroep van de sociale professional, de sociale sector en de verschillende subsectoren. Er wordt stilgestaan bij de grondhouding en de beroepsrollen van de sociale professional. Daarnaast wordt er ingegaan op de sociale kaart.

Doorheen de modules is er ook aandacht voor ‘levenslang leren’ en ‘reflectie’.

Vrouw in gesprek

Praktische info op een rijtje

Waar, wanneer, hoeveel kost het, wie moet ik contacteren? Je vindt alle praktische informatie hieronder. 

 • Waar?

  De beide trajecten vinden plaats in Brussel op Campus Schaarbeek.

  Wanneer?

  GE-START EN AVANT

  De opleiding start op 14 januari 2022. Einde is voorzien in december 2022. Opleidingsdagen (18 in totaal) vinden telkens plaats op vrijdag tussen 9 uur en 16 uur. Concrete data worden zo snel mogelijk gecommuniceerd.

  GE-START LIGHT

  De opleiding start op 7 februari 2022. Einde is voorzien in juni 2022. Opleidingsdagen (10 in totaal) vinden telkens plaats op maandag tussen 9 en 16 uur. Concrete data worden zo snel mogelijk gecommuniceerd.

  Er worden geen bijeenkomsten gepland tijdens de schoolvakanties (herfstvakantie, kerstvakantie, krokusvakantie, paasvakantie, zomervakantie).

 • Doelgroep GE-START EN AVANT

  De opleiding GE-START EN AVANT richt zich in eerste instantie op:

  • Werkenden die binnen de sociale sector actief zijn zonder passend diploma
  • Werkenden die binnen de sociale sector actief zijn in een logistieke, administratieve,… functie en die zich willen omscholen tot een sociaal beroep
  • Werkenden die buiten de sociale sector actief zijn en die zich willen omscholen

  Daarnaast staat het traject ook open voor werkzoekenden die zich willen bijscholen of omscholen.

  Diplomavereisten: geen. Een niveau B1 binnen het Europees referentiekader is aangewezen. Dit staat gelijk aan richtgraad 2 (2.4) van een opleiding NT2 aan een CVO.

  Taalvereisten: De voertaal van het traject is Nederlands. Om het traject vlot te kunnen volgen is kennis van de Nederlandse taal aangewezen.

 • Doelgroep GE-START LIGHT

  De opleiding GE-START LIGHT rich zich in eerste instantie op werkenden en/of vrijwilligers die binnen de sociale sector actief zijn zonder passend diploma.

  Diplomavereisten: geen. Een niveau B1 binnen het Europees referentiekader is aangewezen. Dit staat gelijk aan richtgraad 2 (2.4) van een opleiding NT2 aan een CVO.

  Taalvereisten: De voertaal van het traject is Nederlands. Om het traject vlot te kunnen volgen is kennis van de Nederlandse taal aangewezen.

 • Studiegeld

  De kostprijs voor het hele traject bedraagt € 55.

 • Diploma en kwalificering

  GE-START EN-AVANT

  Tijdens het traject brengt de deelnemer de eigen ervaringen en competenties in kaart. Deze worden aan het einde van het traject getoetst en worden omgezet in bekwaamheidsbewijzen in de vorm van eerder verworven competenties (EVC’s).

  GE-START LIGHT

  Deelnemers krijgen een attest van deelname. Wie wenst kan (in overleg met de opleidingsverantwoordelijke) na afloop van het traject deelnemen aan een EVC-assessment, waarin eerder verworven competenties worden erkend.

GE-START | EN_AVANT wordt gefinancierd door het Europees Sociaal Fonds en ondersteund door de projectpartners SOM, Vlaams Welzijnsverbond, VIVO, JES en D’Broej.

Onze projectpartners

Overtuigd? Of toch nog iets meer informatie nodig?

Deze opleiding is echt iets voor mij!

Ben je ervan overtuigd dat dit de opleiding is die je zoekt? 

Dan kun je meteen inschrijven.

Meisje - nadenkend