Kenniscentrum Gezinswetenschappen

Het Kenniscentrum Gezinswetenschappen maakt deel uit van de onderzoeksgroep Sociaal-Agogisch Werk van Odisee.

Het doet praktijkgericht onderzoek vanuit het perspectief van gezinnen, met als doel het versterken van hun functioneren en welbevinden.

Kenniscentrum Gezinswetenschappen fotograaf Lander Loeckx

Kind zijn in een asielcentrum. Kansen versterken voor gezinnen na de vlucht.

Gezinnen met kinderen vormen een bijzondere groep in de asielopvang. Hoe maak je werk van kind- en gezinsvriendelijke opvangcentra? In ons boek ‘Kind zijn in een asielcentrum. Kansen versterken voor gezinnen na de vlucht’ (uitgegeven bij acco learn) laten we de stem horen van kinderen, ouders en opvangmedewerkers, op basis van ons onderzoek in asielcentra

Op vrijdag 17 juni stelden we het boek voor op onze campus en overhandigden we, samen met onze partners in dit project, het boek en de visietekst aan het beleid en aan de opvangpartners.

Cover van het boek 'Kind zijn in een asielcentrum'
Project in de kijker

Vertel je verhaal: als je ouder, broer of zus aan zelfdoding denkt

Leven met een broer, zus, mama of papa die zelfmoordgedachten heeft, kan heel zwaar zijn. Toch kunnen maar weinig kinderen en jongeren in deze situatie erover praten, hun hart luchten, hun emoties delen. Met dit project willen we hen aanmoedigen om hun verhaal te vertellen.

Door beter begrijpen wat de ervaringen en noden zijn van kinderen en jongeren die zich in deze situatie bevinden, kunnen we later anderen zoals hen beter ondersteunen. Daarom verzamelen we anoniem de verhalen van kinderen, jongeren en jongvolwassenen tussen 8 en 24 jaar die een mama, papa, zus of broer hebben die aan zelfdoding denkt.

Jonge vrouw kijkt uit over het strand

Vanuit de kracht van gezinnen, de verbinding tussen individuen en samenleving versterken, is ons motto.

 • Gezinnen zijn de eerste context waarbinnen mensen zich ontwikkelen. Wij streven naar een samenleving die op rechtvaardige wijze alle gezinnen de beste kansen geeft.
 • Gezinnen zijn divers qua samenstelling, achtergrond en levensbeschouwing. Wij streven naar een omkadering van gezinnen die vertrekt vanuit hun kracht en die waakt over de basisrechten van elk gezinslid.
 • Gezinnen zijn dynamisch en nemen in verschillende levensfasen voortdurend nieuwe rollen op. Wij streven ernaar om op alle domeinen het perspectief van gezinnen centraal te stellen. Wij vragen extra aandacht voor gezinnen die leven in precaire omstandigheden.
 • Gezinnen zijn sterk maar ook kwetsbaar. Wij geloven in de motivatie van ouders en kinderen om zich in te zetten voor het welbevinden van elk gezinslid.

Vanuit het perspectief van gezinnen:

 • voeren we praktijkgericht, beleidsvoorbereidend en - adviserend wetenschappelijk onderzoek uit;
 • doen we aan maatschappelijke dienstverlening, in interactie met het werkveld;
 • geven we lezingen, vormingen en bijscholingen;
 • stimuleren we het debat over gezinnen, relaties en opvoeding via publicaties en evenementen.

We werken rond volgende onderzoekslijnen:

 • Gezins- en opvoedingsondersteuning
 • Diversiteit
 • Gezinsbeleid in Vlaanderen
 • Kwetsbare gezinnen
 • Vluchtelingengezinnen
 • Partnerrelaties en scheiding
 • Zingeving en ethiek
 • Levenslang leren

We werken op een divers-sensitieve en actief pluralistische manier. We streven naar een multidisciplinaire benadering van gezinnen,

 • vaak in nauwe samenwerking met de opleidingen Gezinswetenschappen en Psychosociale Gerontologie;
 • in een sfeer van openheid en overleg met partners in het werkveld en in het middenveld, met als doel elkaar te versterken.

Onze voornaamste stakeholders zijn:

 • social professionals die zich dagelijks inzetten voor gezinnen en die we daarbij willen ondersteunen;
 • organisaties uit het werkveld en het middenveld die opkomen voor de belangen van gezinnen en die we daarbij willen versterken;
 • diverse overheden die beleid voor gezinnen ontwikkelen en die we daarbij willen adviseren.

Conform onze doelstellingen is ons team van onderzoekers en stafmedewerkers multidisciplinair en divers samengesteld. De meeste medewerkers hebben ook een onderwijs- of ondersteunende taak in een van de Odisee-opleidingen.

Onze website stelt uitgebreid onze talloze projecten, publicaties en evenementen voor.

 

 

 

In de kijker

Enkele van onze onderzoeken op een rijtje.

Wil je meer weten of samenwerken?

Contacteren

Neem contact op met de coördinator.

Samenwerken

Wil je meer info over de verschillende mogelijkheden om samen te werken?