Postgraduaat Leraar Nederlands voor anderstaligen

Nederlands als tweede taal, of kortweg NT2, is het vak waarin je Nederlands geeft aan anderstaligen. Het verwerven van de Nederlandse taal bij kinderen of volwassenen staat hierbij centraal. 

Je leert lesmaterialen kiezen en werkvormen gebruiken. In de lessen gaan we uit van situaties en problemen die NT2-lesgevers effectief meemaken in de praktijk. De opleiding opent ongetwijfeld deuren om aan de slag te gaan als leraar NT2!

Deze opleiding voor volwassenen maakt deel uit van Odisee Continue, hét aanbod voor iedereen die wil bijblijven, zich persoonlijk ontwikkelen of omscholen.

PG Leraar Nederlands - Continue
Postgraduaat Leraar Nederlands voor anderstaligen

Iets voor jou?

Toekomstige, beginnende en ervaren lesgevers, vormingswerkers en vrijwilligers die Nederlands als tweede taal willen onderwijzen aan volwassen anderstaligen. Inschrijven voor het postgraduaat kan op basis van een Bachelor- of Masterdiploma.

Opbouw

Het postgraduaat omvat 20 studiepunten en is opgebouwd uit 5 modules.

 1. Kennismaking met NT2-onderwijs
 2. Bouwstenen van een krachtige taalleeromgeving
 3. Didactische principes
 4. Verdieping en verbreding
 5. Praktijkcomponent

Bepaal je eigen traject

Je kan:

 • het volledige programma volgen: de 5 modules vormen het postgraduaat Leraar Nederlands voor anderstaligen.
 • één of meerdere modules volgen, met uitzondering van de praktijkcomponent (dit kan enkel gevolgd worden indien je kiest voor het volledige postgraduaat).

Kennismaking met NT2-onderwijs

 • Doelstellingen en historiek van NT2
 • Motivatie en kenmerken van de doelgroep: wie zijn ze? Hoe leren ze? Wat zijn hun noden
 • Eindprofielen en leerplannen 
 • Organisaties betrokken bij het NT2-onderwijs

20 september, 4 en 18 oktober, 8 november 2023

Bouwstenen van een krachtige taalleeromgeving

 • Inzicht in het taalverwervingsproces (taalverwerving, woordenschatverwerving en het belang van taalaanbod)
 • Betekenisvolle taaltaken
 • Belang van rijke kwaliteitsvolle interactie
 • Cultuursensitief en traumasensitief lesgeven

22 november, 6 en 20 december 2023, 10 januari 2024

Didactische principes

 • Kennismaken met tal van interactiebevorderende werkvormen
 • Kenmerken van goede werkvormen en belang van goede instructies
 • Differentiëren in de klas en omgaan met heterogeniteit
 • Toetsen, evalueren en rapporteren 

24 januari, 7 en 28 februari, 13 maart 2024

Verdieping en verbreding

Tijdens deze module neem je deel aan volgende workshops:

 • Activerende werkvormen in taalonderwijs
 • Interactief lezen: spreekvaardigheid stimuleren met behulp van tekstmateriaal
 • Online lesgeven 

Daarnaast volg je 1 of meerdere workshops naar keuze in functie van je eigen interesse en noden.

20 maart, 17 april, 8 mei 2024 + datum workshop naar keuze

Praktijkcomponent

In deze opleiding doe je veel meer dan enkel les volgen. Voor het praktische luik van de opleiding observeer je 9 lesuren en geef je zelf ook 9 uren les in een Centrum voor Volwassenenonderwijs of Centrum voor Basiseducatie naar keuze. 

Intervisie te bepalen.

Docenten

Verscheidene gastsprekers en organisaties zijn betrokken bij deze opleiding en delen graag hun expertise: Huis van het Nederlands, CVO Brussel, Insituut voor Levende Talen KULeuven, Muntpunt en Odisee hogeschool.

PG Leraar Nederlands voor anderstaligen 2

Praktische info op een rijtje

Hier vind je alle praktische informatie m.b.t. het postgraduaat.

 • Waar?

  Het postgraduaat Leraar Nederlands voor anderstaligen vindt plaats op Odisee - Campus Brussel, Warmoesberg 26 te 1000 Brussel.

 • Wanneer?

  Het postgraduaat wordt gespreid over 16 woensdagnamiddagen, telkens van 14 tot 17 uur.

  Startdatum academiejaar 2023-2024: 20 september 2023.

 • Studiegeld

  Het studiegeld voor het postgraduaat ingericht in academiejaar 2023-2024 bedraagt € 1.250. Indien je één of meerdere modules volgt, bedraagt de kostprijs € 330 per module. Het studiegeld is steeds inclusief digitaal lesmateriaal en gebruik van het elektronisch leerplatform Toledo.

 • Evaluatie en getuigschrift

  Je wordt geëvalueerd aan de hand van een portfolio waarin je al je leerervaringen samenbrengt, zowel vanuit de lessen als vanuit de stage.

  Wie het postgraduaat volledig volgt en dit succesvol afrondt, ontvangt het postgraduaatgetuigschrift 'Leraar Nederlands voor anderstaligen' en verwerft voor deze opleidingsonderdelen een creditbewijs.

  Wie één of meerdere onderdelen volgt en dit succesvol afrondt, ontvangt een getuigschrift Permanente Vorming en verwerft voor deze onderdelen een creditbewijs.

  Wie één of meerdere onderdelen volgt en niet deelneemt aan de evaluatie, ontvangt een attest van deelname voor de gevolgde lessen.

 • Vlaams opleidingsverlof

  Deze navorming is jammer genoeg niet erkend voor Vlaams opleidingsverlof.

   

 • Betaald educatief verlof (Brussels Hoofdstedelijk gewest)

  De aanvraag voor Betaald educatief verlof werd ingediend.

  Indien je afwezig bent, dien je een attest te kunnen voorleggen om als gewettigd afwezig beschouwd te kunnen worden.

Overtuigd? Of toch nog iets meer info nodig?

Dit postgraduaat is echt iets voor mij!

Ben je ervan overtuigd dat dit het postgraduaat is dat je zoekt? Dan kun je meteen inschrijven!

Meisje - nadenkend
DAT IS LEVENSLANG LEREN

Meer opleidingen op Continue.be

Continue is het online platform voor levenslang leren van de Associatie KU Leuven, goed voor meer dan 1000 professionele en academische opleidingen. Continue is dé website voor iedereen die wil bijblijven, zich persoonlijk wil ontwikkelen of omscholen. 

 • Je kunt kiezen uit korte opleidingen zoals webinars en workshops, en langere trajecten als postgraduaten.
 • Studenten kunnen met een handige zoekfunctie een opleiding op maat vinden.
 • Je volgt de lessen online, op locatie, of gemengd.
 • Continue bundelt alle opleidingen levenslang leren van KU Leuven, LUCA School of Arts, hogescholen Odisee, Thomas More, UCLL en VIVES.
 • Bekijk het grootste aanbod vervolgopleidingen van Vlaanderen en Brussel op Continue.be!
Continue, dat is levenslang leren