Mentorenopleiding verpleegkunde

Het begeleiden van studenten vraagt verschillende bekwaamheden van de stagementor in het werkveld.

De stagementor is nl. een belangrijke schakel in het creëren van leerkansen en uitdagingen voor studenten, het geven van feedback en de beoordeling van deze leerresultaten binnen het klinisch onderwijs. 

De 4-daagse mentorenopleiding verpleegkunde focust op het begeleiden, coachen en evalueren van studenten

2 studenten verpleegkunde

Mentorenopleiding verpleegkunde

Iets voor jou?

Zowel gegradueerde, bachelors, als masters in de verpleegkunde zijn welkom op voorwaarde dat zij ofwel mentor zijn van bachelorstudenten verpleegkunde ofwel van bij aanvang van de mentorenopleiding als mentor van bachelorstudenten verpleegkunde aan de slag gaan.

Gemeenschappelijke mentorenopleiding

De doelstellingen van deze opleiding werden op Vlaams niveau door het ‘adviescomité verdiepende stage’ vastgelegd en zijn gebaseerd op het functie- en competentieprofiel van de mentor. 

Het betreft dus een gemeenschappelijke mentorenopleiding die door alle Vlaamse hogescholen wordt ingericht en waarbij de doelstellingen uniform zijn.

2 reeksen - 2 campussen

We bieden twee reeksen aan: reeks 1 gaat door op donderdagen op onze campus in Aalst; reeks 2 op vrijdagen op onze campus in Sint-Niklaas.

Programma

De opleiding bestaat uit het volgen van:

1.         Vier fysieke contactdagen met volgende thema’s:

- Wie ben ik als mentor en wie is mijn student?

- Ik als mentor begeleid, coach en evalueer;

- Mijn afdeling, de ideale leeromgeving.

2.         Een digitaal aanbod ter ondersteuning en/of voorbereiding van de fysieke contactmomenten

3.         Groeiportolio met reflectie- en verwerkingsopdrachten en gekoppeld aan coachingsgesprekken.

 

We nodigen je uit om actief deel te nemen aan alle activiteiten en om zo je persoonlijk groeiproces maximaal te realiseren! 

 

Student verpleegkunde en mentor

Algemene en brede opleidingsdoelen

  1. De mentor is in staat om een kritische reflectie te maken van zichzelf als mentor en van zijn werkomgeving als stageplaats.
  2. Deze reflectie gebeurt op basis van kaders, modellen, het functie-en competentieprofiel opgesteld door het adviescomité van een mentor. De mentor neemt een voorbeeldrol op, profileert zich als mentor en neemt acties om op zijn eigen afdeling een open leerklimaat te bevorderen en zijn team te ondersteunen.
  3. De mentor zorgt voor verbinding tussen alle betrokken partijen (student, het verpleegkundig team, de leidinggevenden, de patiënten, de stagebegeleiders).

Opleidingsdoelen m.b.t. de rechtstreekse relatie met de student

  1. De mentor creëert leerkansen aangepast aan de beginsituatie, de manier van leren, het opleidingsniveau en de individuele leerdoelen van de student.
  2. De mentor creëert een optimale omgeving en voldoende leerkansen voor de competenties op bachelorniveau, aangepast aan de individuele context van de student.
  3. De mentor begeleidt en coacht, met wederzijds vertrouwen en aandacht voor welbevinden, de student in het behalen van zijn leerdoelen.
  4. De mentor geeft regelmatig via een correcte methodiek constructieve feedback aan de student en de stagebegeleider over het leerproces van de student.

Docenten

Volgende docenten werken mee aan deze mentorenopleiding:

Odisee hogeschool:  Ann De Block, Michel Van Dijck en Clemens Soenen

Sint-Augustinusinstituut (SAI), Aalst: Cindey Laplae, Joke Van Der Burgt

Sint-Carolus, Sint-Niklaas: Ria Temmerman, Veerle Peeters en Mieke Cattrysse. 

Overtuigd? Of toch nog iets meer info nodig?

Meisje - nadenkend