Missie, strategie en kwaliteit

Onze opdracht, een tijdloze missie

Wat doen we, voor wie en met wie?

Wij zijn Odisee, een open gemeenschap van studenten, onderwijs- en werkveldprofessionals  die samen leren, onderwijs maken en onderzoek doen. 

Lees onze missie

Welkom op de infodagen

Kom eens langs!

Onze droom, een ambitieuze visie 2027

Welke hogeschool willen we worden?

We worden een co-hogeschool. Een talentcommunity in actie. Kritische wereldburgers die zich engageren in de maatschappij, met een op duurzame innovatie gerichte attitude. Ondernemende professionals die samenwerken en levenslang leren. Samen gaan we voor duurzaam, wendbaar en inclusief onderwijs. 

Lees onze visie 2027

Onze hefboom, een co-creatieve strategie

Wat typeert ons?

Wij zijn betrokken.  Of je nu werkt of studeert bij Odisee of als partner met ons samenwerkt.  Wij tonen interesse, we spelen in op je noden. We verrassen je. We helpen je groeien.  Je wordt actief lid van onze gemeenschap waar begeleiding en samenwerking centraal staan.  En wat meer is, we willen de kwaliteit van onze relaties met collega’s, studenten en werkveld laten doorgroeien naar een next level.  Van respectvolle begeleiding en samenwerking naar ontwikkelingsgerichte co-creatie.

Een strategische focus geënt op onze kracht

Al jaren waarderen externe peers en onze studenten zelf de nabijheid van onze docenten, onze sterke studentenvoorzieningen en -begeleiding.  Ook de manier waarop we studenten en werkveld bij ons onderwijs- en kwaliteitsbeleid betrekken scoort goed.   De keuze voor ‘customer intimacy’ sluit trouwens naadloos aan bij onze missie en visie: we geloven in de kracht van mensen, hun talenten en ontwikkeling en willen de muren tussen de hogeschool, het werkveld en de maatschappij slopen.

 

Waarom D.I.W. in co-creatie? Een toekomstbestendige focus!

Duurzaam: omdat de klimaatverandering, de krimpende biodiversiteit en toenemende maatschappelijke ongelijkheid belangrijke uitdagingen zijn.  Omdat het engagement van de onderwijssector in deze globale realiteit er echt toe doet.

Inclusief: omdat de studenten van morgen diverse achtergronden en verwachtingen hebben.  Omdat open, toegankelijke leergemeenschappen een krachtige hefboom zijn voor effectief leren.

Wendbaar: omdat we leven in een snel veranderende maatschappij waar de arbeidsmarkt meer dan ooit in beweging is.  Omdat de houdbaarheid van kwalificaties inkort, werkenden regisseur worden van hun eigen loopbaan, gewapend met 21ste-eeuwse vaardigheden en groeiend naar een professionele identiteit.

In co-creatie: omdat excellente relaties met studenten en werkveld ons continu sensibel maken voor de groeiende diversiteit aan noden en behoeften. Omdat we de complexe uitdagingen van de toekomst enkel succesvol kunnen aangaan samen met onze belanghebbenden.

Waar gaan we voor?

We worden een duurzame, wendbare en inclusieve co-hogeschool

1
Duurzaam

Duurzaam

(1) levenslang en effectief leren

(2) een efficiënte en effectieve werking

(3) duurzame campussen

2
Wendbaar

Wendbaar

(1) ondernemend, kritisch-reflectief en geëngageerd wereldburgerschap

(2) flexibel onderwijs

(3) nieuwe evoluties

3
Inclusief

Inclusief

(1) toegankelijkheid

(2) een gedifferentieerde aanpak

(3) ontmoeting en verbinding

Hoe willen we onze ambities waarmaken?

Ons strategisch portfolio omvat twee soorten activiteiten: 

  • enerzijds activiteiten die mikken op innovatie van werkwijzen en methodieken; 
  • anderzijds activiteiten die mikken op de uitbreiding van onze huidige werking
Strategische projecten

Hoe het allemaal begon?

Toekomstfestival

Kwaliteitsvol onderwijs

Kwaliteitsvol onderwijs

Bij Odisee staat kwaliteitsvol en duurzaam onderwijs voorop. Dat doen we door studenten, personeel, het werkveld en externe peers continu en actief bij onze werking te betrekken.

Lees meer over onze kwaliteitszorg