Welke documenten zijn nodig voor je inschrijving?

Onderstaande documenten moet je opladen in de online inschrijvingsapplicatie. Hou ze dus bij de hand op het moment dat je start met je inschrijving. De foto dien je op te laden in JPEG, alle andere documenten in PDF.

Heb je problemen bij het opladen van je foto en/of documenten? 

Neem contact op met de dienst Studentenadministratie
 

Als je je diploma secundair onderwijs behaald hebt in een instelling buiten de Vlaamse Gemeenschap, ga dan naar Inschrijven met een niet-Vlaams diploma.

Twee studentes aan een computer

Voor iedereen

 • Identiteitskaart (voor- en achterzijde)
 • Foto (voor op je studentenkaart)
 • Vanaf 11 oktober ook het toelatingsdocument 'Inschrijven na 10 oktober' (dit ontvang je na een gesprek met de studietrajectbegeleider)

Voor sommige studenten

Als je wilt inschrijven:

Op basis van je studieverleden

 • Een bewijs van toelating indien je een toelatingsproef of -assessment hebt afgelegd 
 • Kopie van je diploma secundair of hoger onderwijs indien behaald vóór het jaar 2000 + een overzicht van je studieverleden 
 • Als je wilt inschrijven voor een graduaatsopleiding op basis van één van de onderstaande documenten, dan moet je hiervan ook een kopie bezorgen samen met het overzicht van je studieverleden  
  • studiegetuigschrift van het 2de leerjaar van de 3e graad van het secundair onderwijs indien behaald voor 2000

  • certificaat van een opleiding van het secundair onderwijs voor sociale promotie van minimaal 900 lestijden indien behaald vóór 2013-2014 

  • certificaat van een opleiding van het secundair volwassenenonderwijs van minimaal 900 lestijden indien behaald vóór 2013-2014

  • diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie indien behaald vóór 2013-2014

  • certificaat of diploma van het hoger beroepsonderwijs indien behaald vóór 2013-2014

  • diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan indien behaald vóór 2000