BIT-O | Biochemical Innovation Team Odisee

Het Biochemical Innovation Team maakt deel uit van de onderzoeksgroep Technologie van Odisee en verricht onderzoek naar chemische aspecten van de valorisatie van reststromen.

Biomedische laboratoriumtechnologie header