Dog Assisted Interactions - Werken met honden binnen de gezondheidszorg en hulpverlening

Werk je met kinderen of volwassenen die extra zorgen nodig hebben? 
Zet je je in om ouderen fysiek op de been te houden? Dan kan het werken met een hond een meerwaarde zijn!

Via de navorming ‘Dog assisted interactions’ reiken we een methode aan om honden in te zetten binnen jouw sector. Naast je kennis om met deze personen te werken, reiken wij je handvaten aan om de hond als extra tool in te zetten. Zo krijg je inzicht in de leefwereld van de hond. Hoe bewaak je het welzijn van de hond, maar ook dat van de patiënt in deze therapeutische setting? We gaan aan de slag met verschillende honden, testen hun kwaliteiten, trainen hen en leren rekening houden met mogelijke valkuilen. 

DAI
Dog Assisted Interactions - Werken met honden binnen de gezondheidszorg en hulpverlening

Iets voor jou?

Iedereen met een basisdiploma binnen de gezondheidszorg en/of hulpverlening kan deze opleiding volgen. Voorkennis over honden is niet vereist. Deze specialisatiecursus richt zich in eerste instantie tot kandidaten met volgende expertise: therapeuten, psychologen, ergotherapeuten, orthopedagogen, maatschappelijk werkers, …

Ben je niet geschoold in de zorg of hulpverlening maar heb je door ervaring wel kennis opgebouwd binnen jouw sector in het werken met mensen, stel je gerust kandidaat.

Programma-opbouw

De opleiding is opgebouwd uit 5 modules:

 • Wetgeving en welzijn voor hond en patiënt

 • Gedrag en behoeften van de hond

 • Trainen van de hond

 • Testen en selecteren van een therapiehond

 • Inzetten van de hond in een therapeutische setting

Module 1: Wetgeving en welzijn voor hond en patiënt

Hoe zijn Animal assisted interactions (AAI) ontstaan en binnen welk kader kan er vandaag gewerkt worden met dieren binnen de gezondheidszorg / hulpverlening?

Daarnaast krijg je inzicht in het welzijn voor het dier én de patiënt. Ook wetgeving en hygiëne in functie van het werken met dieren in zorginstellingen komen aan bod in deze module.

Lesdata en locatie: 20, 21 en 27 januari 2023 op Odisee - Campus Brussel.

Module 2: Gedrag en behoeften van de hond

Je krijgt inzicht in het gedrag en behoeften van de hond. Je leert begrijpen welke de basisbehoeftes en emoties zijn van honden. Je leert een correcte risicoanalyse maken wanneer een hond in interactie is met mensen (angst, agressie, frustratie, etc.). Je leert hoe een hond zich ontwikkelt van pup tot volwassen hond. Wat is het belang van socialisatie van een hond ter voorbereiding op AAI/AAT werk? Welke zijn de verschillende rasgroepen met hun specifieke (fysieke en mentale) valkuilen en kwaliteiten?

Lesdata en locatie: 10 en 11 februari 2023 - ONLINE 

Module 3: Trainen van de hond

In deze module focussen we op het aanleren van nieuw gedrag bij een hond: welke zijn de basisprincipes van trainen en welke verschillende methodieken kunnen worden gebruikt? Hoe kan je de persoonlijkheid en het temperament van de hond inschatten, wat heeft een hond nodig om goed te kunnen functioneren?

Binnen de praktijkdagen komen trainingsoefeningen aan bod die binnen Dog Assisted Interactions (DAI) toepasbaar zijn. 

Lesdata:

 • Theorie: 3 en 4 maart 2023 op Odisee - Campus Brussel
 • Praktijk: 17 en 18 maart 2023 - Ezelstal Demerhof te Aarschot

Module 4: Testen en selecteren van een therapiehond

Je leert  via observatie en testing in te schatten of een hond al dan niet kan ingezet worden binnen DAI en zo ja, binnen welke mogelijke deelterreinen. We bestuderen de valkuilen/kwaliteiten en eigenschappen van een hond en op welke terreinen je met training de hond kan bijsturen. 

Binnen deze module gaan we opnieuw in de praktijk aan de slag en leren we honden testen en selecteren.

Lesdata:

 • Theorie: 31 maart 2023 op Odisee - Campus Brussel
 • Praktijk: 21 en 22 april 2023 - Ezelstal Demerhof te Aarschot

Module 5: Inzetten van de hond in een therapeutische setting

In de laatste module leer je een hond correct inzetten in therapeutische settings. We maken een onderscheid tussen het werken rond fysieke of eerder psychologische ondersteuning van patiënt via de hond. Welke honden kunnen het best ingezet worden in welke settings: valkuilen per doelgroep en beperkingen van de hond. We sluiten de module af door enkele locatiebezoeken waar je effectief honden aan het werk ziet in deze settings en je zelf aan de slag kan gaan met honden. 

Lesdata:

 • Theorie: 5 en 6 mei 2023 - ONLINE
 • Praktijk: 17 mei 2023 - TBC en 24 mei 2023 - Ave Regina te Bierbeek
Dog assisted interactions 2

Docenten

Decru Joke is de drijvende kracht achter AAP vzw, een organisatie die vol inzet op het contact tussen mens en dier.

Delanoeije Joni, academisch opgeleid als psychologe en ethologe en o.a. betrokken bij onderzoek naar mens-dier interacties.

Halsberghe Christine is dierenarts en voorzitster van de Vlaamse Diergeneeskundige Werkgroep Ethologie (VDW).

Lambrecht Laurent is filosoof, theoloog en dokter in de vergelijkende Godsdienstwetenschappen.

Lambrecht Eva is dierengedragstherapeut en systeempsychotherapeute bij Sirius Therapie.

Paridaens Eva is dierengedragstherapeut en klinisch psychologe.

     

Evaluatie en getuigschrift

De evaluatie bestaat uit een schriftelijk examen, een observatieverslag (voor module 4) en een praktijkexamen. Als je slaagt voor deze 3 onderdelen, ontvang je het getuigschrift voor de permanente vorming ‘Dog Assisted Interactions’.

"De opleiding biedt een evenwichtige combinatie van theorie en praktijk, waarbij verschillende docenten vanuit een gemeenschappelijke en krachtige visie hun uitgesproken vakkennis verspreiden."

Luister ook naar een getuigenis op onderstaande podcast.
Alumnus van deze opleiding Katrien Vancoppernolle
Coördinator groepswerking en Psychomotorisch therapeute
Dog assisted interactions 3

Overtuigd? Of toch nog iets meer info nodig?

Deze navorming is echt iets voor mij!

Ben je ervan overtuigd dat dit de navorming is die je zoekt? Schrijf je dan vlug in via onderstaande link.

Meisje - luisterend naar muziek