Postgraduaat Energiecoördinator

Je bent gedreven om alle aspecten van energie te leren kennen. Je bent op zoek naar een opleiding die je inzicht geeft in het energetisch karakteriseren en beheren van gebouwen (parken) en grote industriële verbruikers.

Je wil op basis van realistische energiebesparende maatregelen en investeringen of door het gebruik van hernieuwbare energiebronnen de ecologische voetafdruk verminderen? Dan is het praktijkgerichte postgraduaat Energiecoördinator de opleiding die je zoekt! 

Kabel in stopcontact
Postgraduaat Energiecoördinator

We hebben goed opgeleide energieprofessionals nodig!

Nog te vaak wordt het energieverhaal benaderd vanuit één specifiek domein en alhoewel het gevoel leeft dat de energieproblematiek als minder onbekend beschouwd wordt, blijkt in de praktijk dat de finesses en praktische invulling meestal niet afgestemd zijn op de huidige theoretische kennis, zelfs bij het merendeel van de huidige professionelen.

Voor wie?

De opleiding richt zich tot verantwoordelijken die geconfronteerd worden met de energieprestaties van gebouwen enerzijds (architectenbureaus, adviesbureaus, systeem-fabrikanten, administraties, promotoren, REG-verantwoordelijken...) en anderzijds tot verantwoordelijken van industriële energiedragers (energie-auditbureaus, studiediensten...) die zich willen bijscholen in de technieken die leiden tot een efficiënt energieverbruik.

Het postgraduaat is ook interessant voor vastgoedmakelaars, bouwpromotoren en syndicussen die zich willen informeren en bijkomend wensen bevoegd te zijn voor het uitschrijven van een energieprestatiecertificaat. Bovendien kan iedereen die betrokken is bij het energiegebeuren in instellingen en ondernemingen of geïnteresseerden in energie en energiebesparing zich inschrijven.

Kortom, we richten ons tot iedereen die betrokken is met het energiegebeuren (zowel internen als externen).

Modulaire opbouw

De opleiding is modulair opgebouwd. Elke module vertegenwoordigt een specifiek domein van het energieverhaal.

Je verwerft verschillende inzichten in energiehuishouding, de energie-efficiëntie van gebouwen, technische installaties en een gedegen basiskennis van de verschillende energieactoren (het gebouw, verwarming, ventilatie, elektriciteit, verlichting, koeling…). Ook de integratie van hernieuwbare energiebronnen komt aan bod.  Je leert rekentechnieken zodat je de energiebesparing (minder kWh) of impact op het milieu (minder CO2)  kan omzetten in een financiële waarde (meer €’s uitgespaard).

Sinds de start van de opleiding hebben wij het programma regelmatig aangepast aan de veranderde wetgeving en de nieuwe technologische evoluties.

Programma-inhoud

In dit programma komen er verschillende modules aan bod die duidelijk maken hoe we verantwoord en efficiënt met energie kunnen omgaan.  

Module 1: Het gebouw
In dit luik focussen we op energie-efficiëntie van gebouwen en bestuderen we de volledige gebouwenschil. 

Module 2: Productie en transport van energiedragers
Deze uitgebreide module start vanuit de basiskennis over hoe energie wordt geproduceerd en getransporteerd. Verder gaan we uitgebreid in op hernieuwbare energiebronnen. We staan stil bij het produceren en transporteren van 'Warmte' en 'Koude', en elektriciteit (o.a. verlichting). Tot slot gaan we in deze module in op industriële energiedragers zoals stoom en perslucht.

Module 3: Ventilatie-ruimteconditioningstechnieken
In deze module staan we stil bij ventilatie van ruimtes, behaaglijkheid- en comfortcriteria, regelwijzen en aanpassingen aan bestaande ventilatiesystemen. 

Module 4: Energie-audit
Hoe rendabel is een mogelijke investering? Voor welke investering kies je het best? Verder maken we je wegwijs in energieregistratie en energieboekhouding. Tot slot staan we nog even stil bij het ontwikkelen van een energiezorgbeleid en rapportering hieromtrent.

Module 5: Projectwerk
Je kiest zelf welk projectwerk je graag wil maken i.f.v. je eigen interesse en de mate waarin je professioneel met bepaalde materie bezig bent. Je kan kiezen tussen:
- Energiedeskundige type A en/of
- EPB-verslaggever en/of
- Energiecoördinator

 

Competenties

Na afloop van de opleiding heb je volgende competenties verworven:

 • Je gaat op een verantwoorde manier met energie om en stimuleert hernieuwbare energie.
 • Je adviseert aan derden die willen investeren in energiebesparende maatregelen.
 • Je treedt op als verantwoordelijke voor het energiebeleid.
 • Je ontwikkelt maatregelen voor en adviseert over energiebesparing.
 • Je coördineert de invoer van energiebesparende investeringen.
 • Je introduceert nieuwe energietechnieken, adviseert over energiecontracten en volgt de subsidieregelingen op.

Aanvullende opleidingen

Er worden na de opleiding Postgraduaat Energiecoördinator nog 6 extra lesdagen ingericht (= 36 uur), die we de module “EPB-verslaggever” noemen. In deze lessen wordt het specifieke van het werk van EPB-verslaggever aangeleerd. Na de lessen komt de cursist in aanmerking om deel te nemen aan het examen EPB-verslaggever. Of je nadien kan optreden als EPB-verslaggever is afhankelijk van je basisdiploma. Gelieve dit te controleren.

Na deze basisopleiding is de cursist goed voorbereid voor eventuele verdere opleidingen zoals Energiedeskundige type A en Energiedeskundige type D.

In deze opleidingen wordt het specifieke eigen aan het werk van de energiedeskundige aangeleerd zonder al te veel in detail te gaan over de kennis van de verschillende energiedragers.

Lees er meer over op de betreffende opleidingspagina's.

Energy Manager of the Year!

Oud-student Wim Dedeurwaerder werd eind november bekroond tot Energy Manager of the year!

Proficiat Wim!

Permanente vorming voor energiedeskundigen

Praktische info op een rijtje

Waar, wanneer, hoeveel kost het, wie moet ik contacteren?
Je vindt alle praktische informatie hieronder. 

 • Waar en wanneer?

  Campus

  Deze opleiding gaat door op Campus Aalst, Kwalestraat 154 te 9320 Aalst.

  Lesmomenten

  De huidige opleiding is VOLZET.

  De lessen gaan telkens door op donderdag van 13.30 uur t.e.m. 20.30 uur. De lessen worden deels online gegeven en deels op de campus.

 • Studiegeld

  De kostprijs voor de opleiding bedraagt € 2.200, syllabus en catering tijdens de pauzes inbegrepen.

  Je kunt meerdere eindwerken (Energiecoördinator, Energiedeskundige type A en EPB-verslaggever) combineren. Afhankelijk van je keuze voor het eindwerk krijg je mogelijks bijkomende lessen. Als student van het postgraduaat kan je deze opleidingen volgen voor volgende gereduceerde studiegelden:

 • Vlaams opleidingsverlof

  Het postgraduaat Energiecoördinator is erkend in het kader van Vlaams Opleidingsverlof (VOV) voor 20 studiepunten. Het startattest voor Vlaams opleidingsverlof wordt verstrekt een tweetal dagen voor de eerste lesdag.

  Kies je voor het eindwerk Energiedeskundige Type A? Dan kan je ook voor deze bijkomende opleiding gebruik maken van Vlaams opleidingsverlof. Het startattest voor deze opleiding wordt ook hier verstrekt een tweetal dagen voor de eerste lesdag.

 • Getuigschrift

  Als je slaagt voor de theoretische examens en het eindwerk, behaal je het getuigschrift ‘Postgraduaat Energiecoördinator'.

 • Verplichte bijscholing voor milieucoördinatoren

  De theoretische modules binnen deze opleiding die energiebeheer en -efficiëntie behandelen komen in aanmerking voor de verplichte bijscholing voor milieucoördinatoren. In totaal kunnen max. 30 uren worden toegekend per kalenderjaar. 

 • Betaald educatief verlof (Brussels Hoofdstedelijk Gewest)

  Het postgraduaat Energiecoördinator werd jammer genoeg niet erkend voor Betaald educatief verlof.

Bedankt voor deze veelzijdige opleiding. Boeiende experten met diverse achtergronden gaven een extra dimensie aan het geheel. Deze opleiding is een must voor iedereen die met energie bezig is. Ik maak zeker reclame voor het Postgraduaat Energiecoördinator!
Frederic Certyn
Het energieverbruik binnen Samsonite is met 34% gezakt, dankzij de opleiding postgraduaat energiecoördinator!
David Vander Linden
Facility- en energiecoördinator
Ik heb enorm veel bijgeleerd tijdens de cursus en ben momenteel volop bezig met het optimaliseren van alle binnenklimaat installaties op onze campussen. Ik kan nu met alle bedrijven een dialoog starten waarin hen duidelijk wordt dat we van hen niet alleen 'koude' of 'warmte' verwachten. De verworven kennis kan ik nu dagelijks verzilveren om onze missie te verwezenlijken, namelijk een duurzaam energiebeleid met als doelstelling een substantiële besparing met een hoger comfort en tevredenheid van de gebruikers samen met een grotere maatschappelijke acceptatie."
Guy Vandamme
De cursus is vrij intensief, maar dat geeft de mogelijkheid om echt dieper op de zaken in te gaan. De groep cursisten was erg heterogeen, wat heel wat diverse invalshoeken opleverde. Tijdens de pauzes ontstonden vaak interessante uitwisselingen en na een paar weken ontstaat er een waar groepsgevoel. Het was zeker geen schoolse bedoening en de interactie tijdens en tussen de lessen was groot.
De examens waren ook zeker niet overkomelijk, ze zijn de nodige stimulans om de leerstof nog eens door te nemen. In het eindwerk kruipt wat tijd en werk, maar dit helpt ook om de opgedane kennis in de praktijk te brengen. Het was zeer interessant en inspirerend om te zien hoe in zo een divers publiek iedereen nood had aan bijkomende en diepgaande informatie over energie en rationeel energieverbruik.
Elvira Servaes
Architecte
Bedankt voor de cursus. Ik vond het heel leerrijk en zal de opleiding zeker aanbevelen bij collega’s. Ik ben in de hoop dat we de komende jaren bij Defensie grote stappen voorwaarts kunnen zetten inzake onze energieprestaties en het beheer daarvan o.a. op basis van de opleiding die ik genoot.
Pieter Pauwels

Overtuigd? Of toch nog iets meer informatie nodig?

Deze opleiding is echt iets voor mij!

Ben je ervan overtuigd dat dit de opleiding is die je zoekt? Dan kun je meteen inschrijven. 

Volwassen student