EPB-verslaggever

Bouw- en verbouwprojecten waarvoor een bouwaanvraag of een melding nodig is, moeten op energetisch gebied en op vlak van binnenklimaat voldoen aan de EPB-eisen (Energie Prestatie en Binnenklimaat). De opmaak en aangifte van het dossier moet gebeuren door een erkend EPB-verslaggever. Nieuwe en inactieve verslaggevers die vanaf 1 januari 2015 willen optreden als verslaggevers moeten, onder meer een opleiding volgen aan een door het VEA erkende opleidingsinstelling. De opleiding Postgraduaat Energiecoördinator met de aanvullende module EPB-verslaggever is erkend door de Vlaamse overheid.

EPB-verslaggever

Iets voor jou?

Volg/volgde je het postgraduaat Energiecoördinator? Je kan je bijscholen via de zesdaagse opleiding EPB-verslaggever. De opleiding bereidt je voor op het examen dat leidt tot de titel van EPB-verslaggever.

OPGELET: enkel cursisten die het Postgraduaat Energiecoördinator hebben gevolgd komen in aanmerking om via deze bijkomende module deel te nemen aan het examen van EPB-verslaggever.

Check hieronder of je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden.

Programma

De opleiding handelt over alle aspecten en deelaspecten van de EPB-regelgeving: bouwschil, verwarming, ventilatie, taken en verantwoordelijkheden van een EPB-verslaggever,...

 • EPB-regelgeving en EPB-eisen in Vlaanderen.
 • EPB-berekeningsmethodiek.
 • Gebouwen: geometrische kenmerken, bouwtechnieken en bouwfasering.
 • Netto-energiebehoefte van een gebouw: warmteverliezen en -winsten.
 • Technische installaties.
 • Hygiënische ventilatie.
 • EPB-meetcodes, software en toepassingen, technische fiches, stavingsdocumenten, certificaten.
 • Interpretatie van de resultaten en communicatie binnen een bouwteam.

Praktische info op een rijtje

Waar, wanneer, hoeveel kost het, wie moet ik contacteren? Je vindt alle praktische informatie hieronder. 

 • Waar?

  Je studeert op Campus Aalst.

 • Wanneer?

  De lessen gaan door op volgende donderdagen in 2022:

  29/09; 06/10, 13/10, 20/10, 27/10 en 10/11/2022.

  De lesuren zijn van 13u30 tot 20u30. 

  Het examen staat gepland op 24/11/2022 om 13u30. 

 • Wanneer (examen)?

  Een examen dat leidt tot de titel van EPB-verslaggever wordt ingericht op donderdag 24 november 2022. Start om 13u30 (onder voorbehoud van wijzigingen).
  Pas na het slagen in het examen kun je je laten registreren als “EPB-verslaggever” bij de Vlaamse overheid op voorwaarde o.a. dat je basisdiploma voldoet aan de voorwaarden opgelegd door VEKA. Meer info op deze website.

 • Studiegeld

  Nieuwe  prijzen vanaf 01/01/2022:

  De kostprijs voor deze opleiding bedraagt 600 euro. Voor opleiding én examen is de kostprijs 1.100 euro. 
  Je kan gebruik maken van de kmo-portefeuille

 • Vlaams opleidingsverlof en Betaald educatief verlof

  De opleiding 'EPB-verslaggever' wordt jammer genoeg niet erkend voor Vlaams opleidingsverlof en Betaald educatief verlof.

Overtuigd? Of toch nog iets meer informatie nodig?

Deze opleiding is echt iets voor mij!

Ben je ervan overtuigd dat dit de opleiding is die je zoekt? 

Dan kun je meteen inschrijven.

Toch nog bijkomende vragen of twijfels?

Heb je nog een grote of kleine vraag? Contacteer ons! Wij zullen je graag een antwoord geven. 

Jongen - Gele muts