Postgraduaat Energiecoördinatie en -management

Je bent gedreven om alle aspecten van energie te leren kennen. Je zoekt een opleiding die je inzicht geeft in het energetisch karakteriseren en beheren van gebouwen(parken) en grote industriële verbruikers.

Je wil op basis van realistische energiebesparende maatregelen en investeringen of door het gebruik van hernieuwbare energiebronnen de ecologische voetafdruk verminderen en duurzame energiepraktijken bevorderen. Dan is het  postgraduaat Energiecoördinatie en -management de opleiding die je zoekt! 

De afgestudeerde cursist analyseert, optimaliseert en coördineert naar een duurzaam energiebeheer. Hij/zij is een deskundige in energie-efficiëntie, -besparing en duurzaamheid. 

Deze opleiding voor volwassenen maakt deel uit van Odisee Continue, hét aanbod voor iedereen die wil bijblijven, zich persoonlijk ontwikkelen of omscholen.

hernieuwbare energiebronnen
Postgraduaat Energiecoördinatie en -management

Voor wie?

Deze opleiding is interessant voor: 

 • verantwoordelijken die geconfronteerd worden met de energieprestaties van gebouwen (architectenbureaus, adviesbureaus, systeem-fabrikanten, REG-verantwoordelijken, ...);
 • verantwoordelijken van industriële energiedragers die zich willen bijscholen in de technieken die leiden tot een efficiënt energieverbruik (energie-auditbureaus, studiediensten, ...);
 • mensen die het brede energetisch plaatje onder de knie willen krijgen met het doel gefundeerde energie efficiëntie-adviezen te leveren;
 • iedereen die betrokken is bij het energiegebeuren in instellingen en ondernemingen;
 • geïnteresseerden in energie en energiebesparing;
 • Mensen die aan de slag willen als erkend EPB-verslaggever. Voor de optie EPB-verslaggever verwijzen we naar de diplomavoorwaarden opgelegd door VEKA.

Modulaire opbouw met twee opties

De opleiding is modulair opgebouwd. Elke module vertegenwoordigt een specifiek domein van het energieverhaal.

In een eerste fase leer je inzichten verwerven in energiehuishouding, leer je meer omtrent energie-efficiëntie van gebouwen en technische installaties.

De integratie van hernieuwbare energiebronnen wordt besproken. Je leert rekentechnieken zodat je de energiebesparing (minder kWh) of impact op het milieu (minder CO2) kan omzetten in een financiële waarde (meer €’s uitgespaard).

Na een eerste gemeenschappelijk programma kies je jouw afstudeerrichting. Kies je voor de optie Energie-auditing dan ga je je verder specialiseren in het duurzaamheidsverhaal met als doel gefundeerde duurzaamheids- en besparingsadviezen te kunnen geven. Kies je voor de optie EPB-verslaggeving, dan bereiden we je voor op het examen voor EPB-verslaggever en kan je na het slagen hiervoor aan de slag als erkend EPB-verslaggever. Beide opleidingen nemen 16 lesdagen in beslag. Na een succesvol traject in één van beide opties ontvang je het certificaat van postgraduaat.

Als je de optie Energie-auditing kiest kun je later nog een verkort traject EPB-verslaggeving volgen.

 

Gedeelde programma-inhoud

Opleidingsonderdeel Energie- en bouwtechnologie

Module 1 Basiskennis 1 SP
Module 2 Het gebouw 3 SP

In dit luik focussen we op energie-efficiëntie van gebouwen en bestudeer je de volledige gebouwenschil. Daarnaast krijg je een basis aan rekentechnieken die ons zullen helpen in de andere modules.

Opleidingsonderdeel Energiedragers en klimaatbeheer 1

Module 3 Warmte 2 SP
Module 4 Koude 2 SP
Module 5 Luchtbehandeling 2 SP

Deze uitgebreide module start vanuit de basiskennis over hoe energie wordt geproduceerd en getransporteerd. We staan stil bij het produceren en transporteren van 'Warmte' en 'Koude' en focussen ons ook op ventilatie van ruimtes, behaaglijkheid- en comfortcriteria, regelwijzen en aanpassingen aan bestaande systemen.

Inhoud optie Energie-auditing

Opleidingsonderdeel Energiedragers en klimaatbeheer 2

Module 6 Elektriciteit 2 SP
Module 7 Industriële energiedragers 1 SP

We gaan hier verder in op het luik elektriciteit (o.a. verlichting) en op industriële energiedragers zoals stoom en perslucht.

Opleidingsonderdeel Duurzaam energiebeheer & auditing

Module 8 Energietransitie 1 SP
Module 9 Energie-audit 2 SP

In dit laatste deel focussen we ons op energietransitie en het bredere verhaal van auditing. Rendabiliteit van hernieuwbare energie, financiële analyse, energieregistratie en -boekhouding, energiezorgbeleid en rapportering.

Opleidingsonderdeel Projectwerk Energie-audit

Module 10 Projectwerk 4 SP

Aan het einde van de opleiding voer je een energie-audit uit, die je vervolgens toelicht en verdedigt voor een jury. Je toont hierbij aan dat je de opgedane kennis vanuit de verschillende modules kan integreren in je project.

 

Inhoud optie EPB-verslaggeving

Na het volgen van en slagen in de eerste 5 modules (OPO Energie- en bouwtechnologie en OPO Energiedragers en klimaatbeheer 1) start een 6-daagse specialisatieopleiding EPB-verslaggeving.

We stomen je klaar voor het examen van EPB-verslaggever van de Vlaamse overheid. Als erkend examencentrum kun je dit examen op onze campus afleggen. Je behaalt het getuigschrift van Postgraduaat Energiecoördinatie en -management na het slagen in de moduletoetsen van module 1 t.e.m. 5, en een succesvol afgelegde case in module 6. Je bekomt een bijkomende erkenning als EPB-verslaggever na het slagen voor het examen EPB-verslaggever.

Competenties

Na afloop van de opleiding heb je volgende competenties verworven:

 • Je gaat op een verantwoorde manier met energie om en stimuleert gebruik van hernieuwbare energie;
 • Je adviseert derden die willen investeren in energiebesparende maatregelen;
 • Je treedt op als verantwoordelijke voor het energiebeleid;
 • Je ontwikkelt maatregelen voor en adviseert over energiebesparing;
 • Je coördineert de invoer van energiebesparende investeringen;
 • Je introduceert nieuwe energietechnieken, adviseert over energiecontracten en volgt de subsidieregelingen op.
 • Na de optie EPB-verslaggeving kun je mogelijk als erkend EPB-verslaggever aan de slag!

Energy Manager of the Year!

Oud-student Wim Dedeurwaerder werd eind november 2022 bekroond tot Energy Manager of the year!

Proficiat Wim!

Permanente vorming voor energiedeskundigen type a - continue

Praktische info op een rijtje

Waar, wanneer, hoeveel kost het, wie moet ik contacteren?
Je vindt alle praktische informatie hieronder. 

 • Waar en wanneer?

  Campus

  Deze opleiding gaat door op Campus Aalst, Kwalestraat 154 te 9320 Aalst.

  Lesmomenten

  Wil je als eerste op de hoogte zijn van nieuwe lesdata? Dat is mogelijk! Je kan je alvast preregistreren voor het academiejaar 2024-2025.

 • Studiegeld

  Het studiegeld voor 2024-2025 bedraagt € 2.500.

  Tot één jaar na het volgen van het postgraduaat Energiecoördinatie en -management krijg je korting op onderstaande opleidingen:

 • Getuigschrift

  Als je slaagt voor de theoretische examens van modules 1 tot 9 en voor het projectwerk, behaal je het getuigschrift ‘Postgraduaat Energiecoördinatie  en -management, optie Energie-auditing'.

  Als je slaagt voor modules 1 tot 5 en voor de case in de module EPB-verslaggeving, dan behaal je het getuigschrift ‘Postgraduaat Energiecoördinatie  en -management, optie EPB-verslaggeving'.

  Als je het juiste basisdiploma hebt én de postgraduaatsopleiding optie EPB-verslaggeving succesvol hebt afgelegd én slaagt voor het bijkomend examen EPB-verslaggever, dan kun je aan de slag als erkend EPB-verslaggever.

 • Vlaams opleidingsverlof

  Het postgraduaat Energiecoördinatie  en -management is erkend in het kader van Vlaams Opleidingsverlof (VOV) voor 20 studiepunten. Het startattest voor Vlaams opleidingsverlof wordt verstrekt een tweetal dagen voor de eerste lesdag.

 • Betaald educatief verlof (Brussels Hoofdstedelijk Gewest)

  Het postgraduaat Energiecoördinatie  en -management is erkend voor Betaald educatief verlof voor 96 uur.

 • KMO-Portefeuille

  De opleiding is erkend voor het gebruik van KMO-portefeuille. Het erkenningsnummer van Odisee Advanced Education is DV.O100347. Duid als thema zeker 'Duurzaamheid - Energie-efficiëntie' aan. Op die manier kun je als KMO een hoger steunpercentage krijgen. Alle informatie m.b.t. het gebruik van KMO-portefeuille vind je hier.

 • Verplichte bijscholing voor milieucoördinatoren

  De theoretische modules binnen deze opleiding die energiebeheer en -efficiëntie behandelen, komen in aanmerking voor de verplichte bijscholing voor milieucoördinatoren. In totaal kunnen max. 30 uren worden toegekend per kalenderjaar. 

Bedankt voor deze veelzijdige opleiding. Boeiende experten met diverse achtergronden gaven een extra dimensie aan het geheel. Deze opleiding is een must voor iedereen die met energie bezig is. Ik maak zeker reclame voor het Postgraduaat Energiecoördinator!
Frederic Certyn
Het energieverbruik binnen Samsonite is met 34% gezakt, dankzij de opleiding postgraduaat energiecoördinator!
David Vander Linden
Facility- en energiecoördinator
Ik heb enorm veel bijgeleerd tijdens de cursus en ben momenteel volop bezig met het optimaliseren van alle binnenklimaat installaties op onze campussen. Ik kan nu met alle bedrijven een dialoog starten waarin hen duidelijk wordt dat we van hen niet alleen 'koude' of 'warmte' verwachten. De verworven kennis kan ik nu dagelijks verzilveren om onze missie te verwezenlijken, namelijk een duurzaam energiebeleid met als doelstelling een substantiële besparing met een hoger comfort en tevredenheid van de gebruikers samen met een grotere maatschappelijke acceptatie."
Guy Vandamme
De cursus is vrij intensief, maar dat geeft de mogelijkheid om echt dieper op de zaken in te gaan. De groep cursisten was erg heterogeen, wat heel wat diverse invalshoeken opleverde. Tijdens de pauzes ontstonden vaak interessante uitwisselingen en na een paar weken ontstaat er een waar groepsgevoel. Het was zeker geen schoolse bedoening en de interactie tijdens en tussen de lessen was groot.
De examens waren ook zeker niet overkomelijk, ze zijn de nodige stimulans om de leerstof nog eens door te nemen. In het eindwerk kruipt wat tijd en werk, maar dit helpt ook om de opgedane kennis in de praktijk te brengen. Het was zeer interessant en inspirerend om te zien hoe in zo een divers publiek iedereen nood had aan bijkomende en diepgaande informatie over energie en rationeel energieverbruik.
Elvira Servaes
Architecte
Bedankt voor de cursus. Ik vond het heel leerrijk en zal de opleiding zeker aanbevelen bij collega’s. Ik ben in de hoop dat we de komende jaren bij Defensie grote stappen voorwaarts kunnen zetten inzake onze energieprestaties en het beheer daarvan o.a. op basis van de opleiding die ik genoot.
Pieter Pauwels

Praktische informatie studeren als volwassene

Vanaf wanneer ben ik ingeschreven?

Je bent ingeschreven van zodra je je persoonsgegevens bezorgt aan Odisee via het online inschrijvingsformulier.  Je ontvangt een automatische e-mail na ontvangst van deze gegevens. Vanaf dat ogenblik zijn de algemene voorwaarden van toepassing. 

Kan ik mijn inschrijvingsgeld spreiden?

In sommige uitzonderlijke gevallen is spreiden van betaling mogelijk. Neem contact op met de administratief verantwoordelijke van de opleiding om dit te bespreken.

Wat als ik niet aanwezig kan zijn?
 

 • Als je niet aanwezig kan zijn, dien je zo snel mogelijk de administratief verantwoordelijke te verwittigen.
 • Schreef je je in voor een studiedag en kan je niet aanwezig zijn? Indien je dit wenst, kan een collega jouw plaats innemen. Verwittig de administratief verantwoordelijke hiervan.

Wat als ik mijn inschrijving wil annuleren?

Je dient steeds schriftelijk te annuleren via oae.gent@odisee.be, oae.brussel@odisee.be of rechtstreeks via je opleidingsverantwoordelijke.

Ik volg een postgraduaat of navorming met getuigschrift:

 • Annuleer je tot 15 dagen voor de start van de opleiding, dan dien je een vergoeding van € 50 te betalen.
 • Annuleer je vanaf 15 dagen voor de start t.e.m. 1 dag voor de start van de opleiding, dan ben je € 250 verschuldigd.
 • Annuleer je vanaf de start van de opleiding t.e.m. 30 dagen na de startdatum, dan ben je de helft van het inschrijvingsgeld verschuldigd. 
 • Annuleer je later dan 30 dagen na de start van de opleiding, ben je het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd. 

Ik volg een navorming met attest van deelname (bv. studiedag):

 • Annuleer je vanaf 15 dagen voor de start t.e.m. 1 dag voor de start van de opleiding, dan ben je € 50 verschuldigd.
 • Annuleer je vanaf de startdatum van de opleiding, ben je het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd.

Odisee als inclusieve hogeschool

Odisee staat voor open, toegankelijke leergemeenschappen want deze vormen een krachtige hefboom voor effectief leren. Als we inclusief zeggen, denken we aan:

1. Toegankelijkheid: breed scala lerenden en afstuderenden

2. Vaardig in differentiatie: én uitdagen én ondersteunen

3. Samenwerkend leren

4. Sociale binding

5. Living campus als een open huis

Ontdek hoe Odisee Hogeschool jou kan ondersteunen tijdens jouw studie

 

Digitale leeromgeving

Volg je een langlopende opleiding, dan vind je het cursusmateriaal in de digitale leeromgeving TOLEDO. Ook de communicatie met jou verloopt grotendeels via deze leeromgeving.

Hoe activeer ik mijn Toledo-account?

Handen uit de mouwen volwassenen student LLL

Overtuigd? Of toch nog iets meer informatie nodig?

Deze opleiding is echt iets voor mij!

Ben je ervan overtuigd dat dit de opleiding is die je zoekt? Dan kun je meteen inschrijven. 

Volwassen student
DAT IS LEVENSLANG LEREN

Meer opleidingen op Continue.be

Continue is het online platform voor levenslang leren van de Associatie KU Leuven, goed voor meer dan 1000 professionele en academische opleidingen. Continue is dé website voor iedereen die wil bijblijven, zich persoonlijk wil ontwikkelen of omscholen. 

 • Je kunt kiezen uit korte opleidingen zoals webinars en workshops, en langere trajecten als postgraduaten.
 • Studenten kunnen met een handige zoekfunctie een opleiding op maat vinden.
 • Je volgt de lessen online, op locatie, of gemengd.
 • Continue bundelt alle opleidingen levenslang leren van KU Leuven, LUCA School of Arts, hogescholen Odisee, Thomas More, UCLL en VIVES.
 • Bekijk het grootste aanbod vervolgopleidingen van Vlaanderen en Brussel op Continue.be!
Continue, dat is levenslang leren