Jaarverslagen

2019 - 2020

Een bewogen academiejaar

Door Covid 19 werd 2020 een bijzonder jaar. In de studentenbegeleiding werd het online aanbod voor studenten (online filmpjes, live sessies rond bv. studeervaardigheden, digitale individuele begeleiding) versterkt. In de voorbije jaren werd een model uitgewerkt voor begeleiding van studenten met een functiebeperking: de zorgcoördinatoren doen de eerstelijnszorg en verwijzen door naar de inclusiecoach van de campus voor studenten waarvoor verhoogde zorg aangewezen is. Het diensthoofd en de domeincoördinator studentenbegeleiding staan in voor de verdere professionalisering en stroomlijning van deze begeleiding, en leggen ook de link naar het inclusief examenbeleid van Odisee. Daarnaast zet STUVO+ nu en in de toekomst extra in op sensibilisering en preventie.

De sociale dienst constateert dat een groeiende groep studenten sociaal-economisch kwetsbaar is, waaronder ook een aanzienlijk deel van de graduaatsstudenten. De sociale dienst zet, net als STUVO+ in zijn geheel, in op administratieve vereenvoudiging en digitalisering.

De bijzondere noden door afstandsonderwijs en digitale examens werden opgevangen door een groter aanbod aan uitleenlaptops.

Het domein studentenwerking blij§ focussen op laagdrempelige activiteiten die de sociale cohesie op elke campus en voor beide instellingen versterken, maar werkt sinds enkele jaren meer vraagdan aanbodgestuurd. Het online aanbod werd uitgebreid o.w.v. Covid 19. In de studentenrestaurants moesten we tijdens de lockdown eerst volledig sluiten, daarna overschakelen naar een beperkt aanbod, en in de laatste maanden van het jaar weer helemaal sluiten. Eind 2020 werd een proces opgestart om na te denken over de catering van de toekomst. We vertrokken daarbij vanuit een inspiratiedag.

In de domeinen huisvesting en vervoer werd het gevoerde beleid voortgezet. STUVO+ wil dezelfde kwaliteit van dienstverlening aanbieden aan alle studenten, ongeacht in welke opleiding of op welke campus ze studeren. Alle medewerkers van de dienst zijn gefocust op die gezamenlijke doelstelling, en hebben daarbij oog voor een zo groot mogelijke zichtbaarheid. STUVO+ wil er zijn voor de studentenpopulatie in al haar diversiteit, met bijzondere aandacht voor kwetsbare studenten. We passen ons daarbij flexibel aan aan een moeilijke context, zoals de coronapandemie.

Studenten babbelen op trapje
 • 6
  Campussen
 • + 10.000
  Studenten
 • 25
  Bacheloropleidingen
 • 8
  Graduaatsopleidingen