Postgraduaat Geestelijke gezondheidszorg - Module Kinder-, Jeugd- en Transitiepsychiatrie

Hoe ga je als zorgverlener aan de slag met psychische kwetsbaarheid op jonge leeftijd?

De ontwikkeling alsook het psychisch welbevinden van kinderen, jongeren en adolescenten verloopt niet altijd zoals verwacht.

In deze opleiding belichten we vanuit een bio-psycho-sociale en pedagogische hoek verschillende thema’s in de kinder-, jeugd- en adolescentenpsychiatrie.

Belangrijke topics zoals psychopathologie, farmacologie en wetgeving komen aan bod en worden gekaderd binnen de actuele therapeutische stromingen zoals ‘nieuwe autoriteit en geweldloos verzet’ (gebaseerd op de visie van Haim Omer).

Je ontvangt tal van concrete tools en handvaten die de begeleiding stukken makkelijker maken.

Deze module staat opnieuw gepland voor academiejaar 2023-2024. Je kan je hieronder reeds registreren op de wachtlijst!

Opvoeding
Module Kinder-, Jeugd- en Transitiepsychiatrie

Iets voor jou?

Deze opleiding richt zich tot alle geïnteresseerden die ondersteuning en begeleiding bieden aan kwetsbare minderjarigen en werkzaam zijn in o.a. kinder/jeugdpsychiatrie, (bijzondere) jeugdzorg, jeugdinstellingen, hulpverleners verbonden aan CGG, CAW of het JAC, enz. 

Aanpak en programma

De module is opgebouwd uit 5 thematische lesdagen:

 • Dag 1: Het prille begin
 • Dag 2: Een kind of jongere in opname: nieuwe autoriteit en geweldloos verzet
 • Dag 3: Wetgeving en farmacologie
 • Dag 4: It takes a village to raise a child
 • Dag 5: Specifieke thema's

Postgraduaat Sociale en Geestelijke gezondheidszorg

Deze module maakt deel uit van het postgraduaat Sociale en Geestelijke gezondheidzorg en telt 4 studiepunten. Wie minimum 20 studiepunten behaalt, zal het postgraduaatgetuigschrift Sociale en Geestelijke gezondheidszorg behalen. 

Thema 1: Het prille begin

Voormiddag: Levenslooppsychologie (0-25 jaar)
We doorlopen de belangrijkste mijlpalen tijdens de eerste levensjaren van een kind/jongere tot aan de leeftijd van 25 jaar. Deze kennis vormt de basis om in de namiddag aan de slag te gaan met psychopathologie.

Gastdocent: David Van Geert, lector aan Odisee Hogeschool

Namiddag: Psychopathologie bij kinderen en jongeren
Psychopathologie bij kinderen is een zeer complex gegeven. Door dit thema vanuit een biopsychosociale invalshoek te bekijken verwerf je verdiepende kennis en inzichten.

Thema 2: Een kind of jongere in opname: nieuwe autoriteit en geweldloos verzet

Voormiddag: Nieuwe autoriteit en geweldloos verzet (NA en NVR)
Haim Omer is de grondlegger van de therapeutische en pedagogische visie: Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet. A.d.h.v. praktijkvoorbeelden exploreren we deze visie en krijg je concrete tips en implementatietools mee.

Namiddag: Omgaan met agressie en weerstand

Als hulpverlener voel je je soms machteloos wanneer er agressie op de afdeling is of wanneer je te maken hebt met weerstand. Je ontvangt concrete handvaten om als individu en als team aan de slag te gaan met agressie en weerstand. 

Gastdocent: Clemens Soenen, lector aan Odisee Hogeschool en PHD student aan de Universiteit Antwerpen (CAPRI: NA en NVR)

Thema 3: Wetgeving en farmacologie

Voormiddag: Wetgeving
Aangezien de zorgvrager minderjarig is, is wetgeving is een belangrijk gegeven binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie. Want hoe zit het dan met jouw beroepsgeheim als hulpverlener? En wat met de patiëntenrechten?

Namiddag: Farmacologie bij kinderen en jongeren
Farmacologie is in de geestelijke gezondheidszorg vaak een zoektocht naar een ideale balans. Bij kinderen en jongeren is deze balans een zeer delicaat gegeven. 
Maak kennis met de meest courant gegeven medicatie, belangrijkste aandachtspunten alsook de voor- en nadelen van een medicamenteuze behandeling.

Thema 4: It takes a village

Voormiddag: Contextueel en traumasensitief werken
‘It takes a village to raise a child’ is een bekende uitspraak, maar wat betekent deze uitspraak precies? Tijdens deze voormiddag word je ondergedompeld in het contextueel denken. Vanuit deze basis ga je aan de slag met traumasensitiviteit als hulpverlener.

Namiddag: Zelfzorg voor de hulpverlener: intervisies als krachtbron
Als hulpverlener is zelfzorg een uiterst belangrijk aspect!

Tijdens deze namiddag ga je aan de slag met intervisies als vorm van zelfzorg. Je ontvangt concrete handvaten en tools.

Thema 5: Specifieke thema's

Voormiddag: Transitiepsychiatrie
De term transitiepsychiatrie verwijst naar de leeftijdscategorie tussen 16 en 25 jaar. De noden van adolescenten en jongvolwassenen sluiten vaak niet aan bij de kinder- of jeugdpsychiatrie en sluiten ook (nog) niet aan bij de volwassenpsychiatrie.

Maak kennis met deze doelgroep en ontvang talloze handvaten en tools om met deze specifieke doelgroep aan de slag te gaan.

Namiddag: Nature therapy
“Natuurtherapie is een innovatief therapeutisch kader dat zich afspeelt in de natuur, gebruik maakt van creatieve methoden en zich verhoudt tot de natuur als partner in het proces.” (Berger & McLeod, 2006). 

Tijdens deze laatste namiddag maak je kennis met deze vorm van therapie. Je ontvangt laagdrempelige handvaten en tools om natuurtherapie toe te passen.

Veerkracht

Praktische info op een rij

Hier vind je alle praktische informatie m.b.t. de opleiding.

 • Waar?

  De module 'Kinder-, jeugd- en transitiepsychiatrie' vindt plaats op Odisee - Campus Sint-Niklaas, Hospitaalstraat 23, 9100 Sint-Niklaas.

 • Wanneer?

  Deze module omvat 5 lesdagen telkens van 9.00 tot 16.30 uur. De concrete lesdata voor de komende editie van 2023-2024 worden hier later meegedeeld. 

  Je kan nu reeds op de wachtlijst inschrijven, van zodra er dan concrete data zijn, word je op de hoogte gebracht en kan je beslissen om al dan niet definitief in te schrijven. 

   

 • Studiegeld 2023-2024

  - volledige module:  €550, inclusief koffiepauze, digitale syllabi en gebruik van online leerplatform.

  - afzonderlijke lesdagen:  €110, inclusief koffiepauzes en digitale syllabi. 

  De opleiding komt in aanmerking voor subsidiëring door kmo-portefeuille. Lees meer over de KMO-portefeuille bij 'studeren als zelfstandige'.

 • Vlaams opleidingsverlof en Betaald educatief verlof (Brussels hoofdstedelijk gewest)

  Vlaams opleidingsverlof

  De module werd jammer genoeg niet erkend voor Vlaams opleidingsverlof.

  Betaald educatief verlof 

  De module geeft recht op 50 uren Betaald educatief verlof.

Overtuigd? Of toch nog iets meer info nodig?

Jongen - Gele muts