Nieuwe autoriteit - geweldloos antwoord in het omgaan met conflicten en escalaties in opvoedingssituaties

Word je als opvoeder of begeleider regelmatig geconfronteerd met escalerende conflicten?

Ben je op zoek naar een geweldloze vorm van autoriteit en gezag en bijgevolg naar geweldloos handelen?

Wil je tools ontvangen om herstelgericht te werken en kan je je absoluut vinden in de uitspraak “It takes a village to raise a child.”

Dan is deze opleiding iets voor jou!

 

Nieuwe autoriteit
Nieuwe autoriteit - geweldloos antwoord in het omgaan met conflicten en escalaties in opvoedingssituaties

Iets voor jou

Opvoeders en begeleiders van kinderen en jongeren ongeacht hun werkomgeving.

Programma

Je krijgt een inzicht in:

 • escalatie processen

 • jouw eigen basishouding ten aanzien van autoriteit en escalerende conflicten
 • jouw eigen handelen en taalgebruik in conflicten
 • principes van geweldloos verzet (NVR)

Je krijgt vaardigheden aangereikt opdat je je eigen handelen kan bijsturen in functie van geweldloos handelen.

Je maakt kennis met de methodiek NVR (Non Violent Resistance).

Werkvorm

Jij, als deelnemer, mag je eigen casus(sen) aanbrengen!

Samen met de docent en de ganse groep bespreken we de situatie. De docent brengt het gedachtengoed van Nieuwe autoriteit/Geweldloos verzet aan waardoor je zal merken dat je op een heel andere manier de situatie kan aanpakken.

Een ware eyeopener en enorme verrijking!

Docent

Philip De Zommers is als docent verbonden aan de Hogeschool Odisee, Opleiding Orthopedagogie (groepsdynamica, ervaringsleren, Nieuwe Autoriteit en Verbindend communiceren: omgaan met conflicten en crisissen).

Sinds 2006 verdiept hij zich via bijscholingen en contacten in het werkveld in de materie van Nieuwe Autoriteit en Non Violent Resistance.

Zijn 14 jaar praktijkervaring in de BJB als leefgroep- en gezinsbegeleider ligt mee aan de basis van zijn zoektocht naar een nieuwe autoriteit.

In het werken met groepen hanteert hij de principes en de tools van Deep Democracy omdat hij vindt dat dit in termen van autoriteit niet weg te denken is.

Groep studenten

Praktische informatie studeren als volwassene

Vanaf wanneer ben ik ingeschreven?

Je bent ingeschreven van zodra je je persoonsgegevens bezorgt aan Odisee via het online inschrijvingsformulier.  Je ontvangt een automatische e-mail na ontvangst van deze gegevens. Vanaf dat ogenblik zijn de algemene voorwaarden van toepassing. 

Kan ik mijn inschrijvingsgeld spreiden?

In sommige uitzonderlijke gevallen is spreiden van betaling mogelijk. Neem contact op met de administratief verantwoordelijke van de opleiding om dit te bespreken.

Wat als ik niet aanwezig kan zijn?
 

 • Als je niet aanwezig kan zijn, dien je zo snel mogelijk de administratief verantwoordelijke te verwittigen.
 • Schreef je je in voor een studiedag en kan je niet aanwezig zijn? Indien je dit wenst, kan een collega jouw plaats innemen. Verwittig de administratief verantwoordelijke hiervan.

Wat als ik mijn inschrijving wil annuleren?

Je dient steeds schriftelijk te annuleren via oae.gent@odisee.be, oae.brussel@odisee.be of rechtstreeks via je opleidingsverantwoordelijke.

Ik volg een postgraduaat of navorming met getuigschrift:

 • Annuleer je tot 15 dagen voor de start van de opleiding, dan dien je een vergoeding van € 50 te betalen.
 • Annuleer je vanaf 15 dagen voor de start t.e.m. 1 dag voor de start van de opleiding, dan ben je € 250 verschuldigd.
 • Annuleer je vanaf de start van de opleiding t.e.m. 30 dagen na de startdatum, dan ben je de helft van het inschrijvingsgeld verschuldigd. 
 • Annuleer je later dan 30 dagen na de start van de opleiding, ben je het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd. 

Ik volg een navorming met attest van deelname (bv. studiedag):

 • Annuleer je vanaf 15 dagen voor de start t.e.m. 1 dag voor de start van de opleiding, dan ben je € 50 verschuldigd.
 • Annuleer je vanaf de startdatum van de opleiding, ben je het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd.

Odisee als inclusieve hogeschool

Odisee staat voor open, toegankelijke leergemeenschappen want deze vormen een krachtige hefboom voor effectief leren. Als we inclusief zeggen, denken we aan:

1. Toegankelijkheid: breed scala lerenden en afstuderenden

2. Vaardig in differentiatie: én uitdagen én ondersteunen

3. Samenwerkend leren

4. Sociale binding

5. Living campus als een open huis

Ontdek hoe Odisee Hogeschool jou kan ondersteunen tijdens jouw studie

 

Digitale leeromgeving

Volg je een langlopende opleiding, dan vind je het cursusmateriaal in de digitale leeromgeving TOLEDO. Ook de communicatie met jou verloopt grotendeels via deze leeromgeving.

Hoe activeer ik mijn Toledo-account?

Handen uit de mouwen volwassenen student LLL

Overtuigd?

Jongen - Gele muts