Datasmart e-commerce in kmo's

Looptijd
/
Onderzoeksproject

Datasmart e-commerce in kmo's

Het uitgangspunt in dit project is dat datasmart ondernemen de basis vormt voor gepersonaliseerde e-commerce. De centrale onderzoeksvraag in dit project is de volgende: hoe kunnen we kmo’s overtuigen dat datasmart ondernemen ook voor hen een haalbare kaart is om hun online conversie te optimaliseren?

datasmart e-commerce

Achtergrond

Om als bedrijf of organisatie het verschil te maken is het vandaag de dag van belang om de online consument uiterst persoonlijk te benaderen (Van Belleghem, 2016). De manier om dit te realiseren is via data science, d.i. het slim aanwenden van digitale gegevens (Osseyran, 2014). Via analyse van de digitale sporen die een websitebezoeker achterlaat kan men de (potentiële) klant beter leren kennen en persoonlijk benaderen. De kleine kmo heeft echter deze stap naar datasmart ondernemen nog niet gezet (Bloovi&Teamleader, 2017). Vaak ontbreekt de tijd, budget, motivatie of know-how.

Dit project zet daarom volop in op sensibilisatie en informatie van hoe data en data-analyse ook bruikbaar kan worden voor kleine ondernemingen. Aan de hand van uitgewerkte reële praktijkcases wordt een datasmart wijzer ontwikkeld, die heel concreet toont hoe je kan omgaan met data en welke marketingbeslissingen je eraan kunt koppelen. Voor elke praktijkcase wordt een volledige datamining cyclus (Witten, 2011) doorlopen: d.i. nagaan welke data relevant is, deze data capteren, verwerken in een model, visualiseren en tenslotte interpreteren.

Doelstelling

Het is zeker niet de bedoeling om een nieuwe business intelligence of data tool te ontwikkelen. Eerder is het de bedoeling dat de wijzer, op basis van concreet uitgewerkte voorbeelden, de drempel tot datasmart ondernemen verkleint. De voorbeeldcases moeten bijgevolg voldoende representatief zijn. We beperken ons tot het onderzoeken van bezoekersdata van websites die een product verkopen of een dienst verlenen. Het specifieke doel van de analyse is om de conversie van die sites te verhogen.

Het idee van dit project is enerzijds ontstaan uit het feit dat het werkveld nood heeft aan nieuwe kennisprofielen zoals data scientists en data-driven marketeers. Dit project creëert dan ook nieuwe synergieën binnen de opleidingen ICT en marketing. Anderzijds is dit project ook een continuering van de PWO Sociaal Succesmeter (Verbeeck, 2015) waarin data-analyse gebruikt wordt om de conversie van sociale crowdfunding projecten te verhogen.

In dit project zal worden samengewerkt met verschillende doelgroepen. In eerste instantie zijn dit kmo's die zelf al online actief zijn. Verder zal er ook samengewerkt worden met web- en marketingbedrijven en beroepsfederaties zoals BDMA, feweb, VOKA, UNIZO en Safeshops. Dit zowel voor het in kaart brengen van het huidig datasmart ondernemerslandschap als het dissemineren van de resultaten en de dienstverlening nadien. Voor elke doelgroep zullen passende sensibiliserings- en informatieacties (lezingen, workshops …) uitgewerkt worden.

Wil je meer weten over dit project?