Snuiters schatkist

Snuiters Schatkist wil leerkrachten ondersteunen in het empoweren van kinderen door hen een taal aan te bieden om met verlies en verdriet om te gaan. In dit praktijkgericht onderzoek willen we de noden en uitdagingen om te werken aan ‘verlies en veerkracht’ in het basisonderwijs in kaart brengen om hierop in te spelen. Door zowel in te zetten op de inhoudelijke als didactische vragen en noden van de leerkrachten wordt een positieve empowerment betracht.

Snuiters schatkist 3
Looptijd
/
Financiering
PWO

Leerkrachten en directies zitten met heel wat vragen wanneer ze geconfronteerd worden met een acute situatie van verlies, pijn of zorg in de klas. We bevroegen leerkrachten over hun noden en leerden hen omgaan met verschillende gevoelens in de klas via inzichten, prentenboeken, een schatkist, werkvormen en ideeën voor de praktijk.

Op 10 februari 2022 vond de vormingsdag plaats voor de 40 Rode Neuzen Scholen die mee ingestapt zijn in het project. Door corona werd deze dag noodgedwongen online georganiseerd. De deelnemers kregen het basispakket van Snuiters Schatkist en een digitale handleiding om hiermee aan de slag te gaan in de klas en op school. De deelnemers evalueerden de vormingsdag zeer positief.

Een warme, voldoening gevende, duidelijke vorming waarmee we als leerkracht aan de slag kunnen gaan. Fijn dat we zoveel voorbeelden hebben gekregen die we kunnen meenemen in ons klas- en schoolgebeuren. Ook vanuit de organisatoren kwam een ontzettend groot medegevoel en begrepen gevoel naar voor. Een hele mooie, leerrijke en warme dag achter de rug.
Snuiters schatkist
Snuiters schatkist

Onze partners

Meer weten over dit project?