Telewerk inclusief organiseren

Looptijd
/
Financiering
ESF
Telewerk inclusief organiseren

Onze partners

Dit project was mogelijk dankzij de financiële steun van het Europees Sociaal Fonds (ESF) en de Vlaamse overheid.

En met de medewerking van deze partners:

Nationale: Vrouwenraad, Boerenbond-Landelijke Gilden, Emino en Tolbo

Internationale: Hogeschool Windesheim (Lectoraat Nieuwe Arbeidsverhoudingen en Lectoraat Klantenperspectief in ondersteuning en zorg - Nederland), Universiteit Bielefeld (Faculteit Sociologie - Duitsland), Universiteit OsloMet (Faculteit Technologie, Kunst en Design - Noorwegen) en National University of Ireland Galway (Cairnes School of Business and Economics - Ierland)

ESF investeert in jouw toekomst
Onderzoeksproject

Telewerk inclusief organiseren

In de toegang tot en de omkadering van telewerk bestaan er ongelijkheden tussen werknemers op het vlak van gender, gezinssamenstelling, socio-economische status en etnisch-culturele achtergrond. Dit project wil de zichtbare en onzichtbare barrières in kaart brengen en tools ontwikkelen die een meer inclusief beleid op het vlak van telewerk mogelijk maken. Door telewerk toegankelijker te maken voor werknemers die barrières ervaren, zal hun employability en inzetbaarheid verhogen.

telewerk

Projectkader

De covidcrisis betekende in de hele wereld een plotse en massale overschakeling naar telewerk, waardoor het potentieel van telewerk op een bruuske manier veel zichtbaarder werd. Er zijn veel aanwijzingen dat telewerk een constante zal blijven, ook later. In Vlaanderen wordt het bijvoorbeeld als één van de veranderingen in de arbeidsorganisatie beschouwd die tijdens maar ook na de covidpandemie kansen geeft op werkbaar, gezond en veilig werken met een blijvende aandacht voor een gezonde balans tussen gezin en werk.

Tijdens de lockdownperiode in het begin van 2020 werd duidelijk dat er veel verschillen waren in de manier waarop telewerk werd georganiseerd en ondersteund door de werkgever. We deden zelf onderzoek naar de impact van de coronacrisis op gezinnen en de work-life balance. Sommige telewerkers, zeker in organisaties waar telewerk voor de crisis al sterk was geïntroduceerd, kregen alle faciliteiten en ondersteuning en een grote mate van zelfstandigheid en flexibiliteit om hun werk uit te voeren. Anderen kregen af te rekenen met onvoldoende ondersteuning, een gebrek aan flexibiliteit en vertrouwen van de werkgever of leidinggevende. Vaak gebeurde dit in organisaties met weinig ervaring in de organisatie van telewerk.

Internationaal onderzoek zowel voor als tijdens corona wijst eveneens uit dat niet iedereen even gemakkelijk toegang heeft tot telewerk en dat de omstandigheden waarin het telewerk kan worden verricht niet gelijk zijn. Niet alleen de aard van de job en de digitale skills van de werknemers spelen mee; ook de bedrijfscultuur, leiderschapsstijl en kenmerken van de telewerkers zelf zoals gender, socio-economische en etnisch-culturele achtergrond en gezinssamenstelling spelen een rol.

Het is dus belangrijk om in deze vernieuwde samenleving de drempels tot de toegang tot telewerk opnieuw te verkennen, de zichtbare en onzichtbare drempels te onderzoeken en tools uit te werken om ze te verminderen.

Onderzoeksvragen

In dit onderzoek willen we antwoorden bieden op de volgende vragen:

 1. 1

  Welke diversiteitskenmerken (gender, socio-economische achtergrond, etnisch-culturele achtergrond) spelen mee in de toegang tot telewerk?

 2. 2

  Wat zijn mogelijke strategieën om zichtbare en onzichtbare drempels naar telewerk te verminderen voor medewerkers met diversiteitskenmerken?

 3. 3

  Hoe kunnen we deze strategieën vertalen naar een werkbaar instrument?

Rapportage

Op vrijdag 9 december 2022 rondden we dit project af met een studiedag

 • waar we ons eindrapport voorstelden;
 • en waar de deelnemers ook zelf aan de slag konden gaan met de ontwikkelde tools.